Máte nějaké dotazy? Volejte na 725 867 229

Koučování - koučink

SMARTER realizuje koučování ve dvou základních formách:

  • Tzv. „čisté“ či „ systemické koučování“ využívané v rámci diagnostiky a psychosociální terapie (například při odbourání efektů „vyhoření“, při hledání bariér kreativity nebo při kanalizaci negativně působících osobních vlastností na chování a výkon.
  • Expertní či manažerské koučování , které kombinuje „čistý koučink“ (založený výhradně na využívání a rozvoji potenciálu koučovaného z jeho „vlastních zdrojů“ s výrazně interaktivním mentoringem v případě, že pro „čistý koučing“ schází znalostní či volní potenciál na straně koučované osoby. 

Co poskytuje "koučovací přístup" ?

Pokud manažerům doporučujeme posílit koučovací přístup, sledujeme tím zpravidla pět účelů:
 
  • Omezit na únosnou míru jejich autokratický či mentorský styl vedení, který druhé nestimuluje a často i frustruje. Je to tradovaný omyl, falešná představa, že manažer vždy musí znát, vždy musí mít řešení, vždy musí být první.
  • Prosadit základní imperativ efektivní komunikace: "nepředpokládej, naslouchej". Opět se jedná o častý manažerský omyl, tentokrát typu "já jsem šéf, já mluvím, ostatní poslušně naslouchají". Koučování učí komunikační disciplíně a účelné taktice: zpravidla je výhodnější se k dané věci vyslovovat až poté, co známe názory a postoje druhých.
  • Vést otevřeným způsobem, nechávat prostor pro iniciativu druhých. V roli manažera to znamená více se ptát a umět se ptát správně. Správně položenými otázkami hledat potenciál ve znalostech a dovednostech ostatních.
  • Pomáhat lidem myslet žádoucím směrem, uvažovat hlouběji o příčinách a důsledcích toho, co dělají. Poskytovat jim pocit, že jsou subjektem dění, vtahovat je "do hry", což umožňuje s nimi počítat jako s aktivními spoluhráči. Koučování nejen nenásilně vede, lidsky a odborně rozvíjí, ale také lidi motivuje a dělá aktivnějšími, spokojenějšími a výkonnějšími.
  • Zajistit si trvalou manažerskou reflexi. Koučování vede a rozvíjí nejen koučovanou osobu, ale i koučujícího manažera. Koučování je nástroj "osvobození" ze stereotypů, od používání prostředků, které možná již doba překonala, ale náš manažerský mozek to včas nezaregistroval.