Máte nějaké dotazy? Volejte na 725 867 229

Moderace workshopů


Workshop chápeme jako aktivní a kreativní způsob, jak:

 

 • nalézt příčiny, souvislosti a případně i důsledky sledovaného jevu, problému, otázky apod.
 • se shodnout na východiscích, přístupech k řešení, jak nalézt cestu, která bude vycházet ze znalostí a zkušeností všech členů týmu
 • vyzkoušet (naučit se) řešení dané otázky či situace a omezit tak možná rizika a případné ztráty.

 

Zkušenosti s moderovanými workshopy

Ze zkušeností získaných u našich klientů víme, že moderované workshopy významně pomáhají ke zlepšení či vyšší efektivitě:

 • vnitrofiremní komunikace a sociálního klimatu
 • firemních procesů
 • motivace zaměstnanců pro výkon funkce
 • systémů řízení
 • firemní vize, strategie, sounáležitosti s firemními cíli
 • firemní kultury, nastavení jejích standardů
 • vyjasnění kompetencí a odpovědností


Připravíme a uděláme pro vás moderované workshopy - výuka moderátorů workshopů

Také můžeme připravit vaše interní moderátory na samostatné vedení workshopů. Naučíme je:

 • formulovat cíle a vize workshopu,
 • metodám sdílení informací, hledání jejich „společného jmenovatele“ a alternativ řešení,
 • určovat pravidla komunikace,
 • regulovat jednání a řešit případné konflikty a krize,
 • sledovat dynamiku procesů, volit efektivní techniky moderace podle situace
 • správně interpretovat a integrovat výstupy