Máte nějaké dotazy? Volejte na 725 867 229

On-line coaching (Webex) - online koučování

Pro udržení znalostí a dovedností získaných v rámci rozvojových programů, využívá SMARTER tzv. „on-line coaching“ s využitím technologie WEBEX. Ta poskytuje možnost v jeden dohodnutý čas, ale na různých místech republiky či Evropy zapojit do dění ve „virtuální třídě“ všechny, kteří se před tím účastnili „živého“ kurzu. Na závěr „živých“ kurzů si účastníci stanoví úkoly, které po kurzu (či mezi kurzy) plní. On-line coaching umožňuje lektorovi i samotným účastníků zkontrolovat výsledek jejich plnění a odhalit případné příčiny problémů, diskutovat o aplikaci získaného know how v praxi a hledat vhodná řešení.