Máte nějaké dotazy? Volejte na 725 867 229

Assessment centrum

SMARTER vyvinul vlastní metodiku zjišťování a ověřování předpokladů a kvalit pracovníků, kterou lze využít podobně – i když s jinými cíli – v rámci výběru lidí („assessment center“), ale i v rámci rozvoje pracovníků („development center“). Metodika vychází z toho, že objektivní informace nelze získat jen z jednoho zdroje poznání (například jen pomocí rozhovoru nebo jen testu). Proto kombinuje různé „zdroje“ a každá kompetence je ověřována indikacemi z minimálně dvou nezávislých metod. Metodika SMARTER se opírá o pojetí AC / DC, které je „hrou s otevřenými kartami“ – účastníkům je vždy předem vysvětlen smysl dané aktivity (simulace, testu, případové studie, rolové hry apod.) a na závěr jsou otevřeně zhodnoceny výsledky.

 

Co pro Vás můžeme udělat?

SMARTER nezajišťuje personální výběry, ale formou „assessment center“ pomáhá svým klientům posoudit předpoklady kandidátů na pozice manažerů, obchodníků a dalších specialistů. Zajišťuje i podpůrnou diagnostiku, která činí výběrová řízení a rozhodování o kandidátech jistější a spolehlivější.

 

Pokud jde o „development centra“, SMARTER poskytuje:

  • „na klíč“: kompletně podle zadání klienta připraví a realizuje DC a na základě jeho výsledků v závěrečné zprávě navrhne postup individuálního kvalifikačního rozvoje každého účastníka a případně i navrhne rozvojový (vzdělávací) plán pro danou skupinu.
  • Používaná metodika: manuál a záznamní listy pro pozorovatele a hodnotitele a sadu nástrojů (testů, simulací apod.), které jsou opakovaně využívány interně ve firmách klientů. K tomu je dodáváno i školení, které učí správně při DC postupovat a správně vyhodnocovat (interpretovat) jeho výsledky.

 

Další služby a metody, které v oblasti osobního rozvoje nabízíme

  • Simulační tréninky určené managerům firmem, nebo také například pro rodinnou ekonomiku.
  • Nástroj pro hodnocení osob metodika 360˚.
  • Čisté i expertní koučování využívané v rámci diagnostiky, psychosociální terapie a rozvoji potenciálu koučovaného.
  • Psychologická diagnostika, která je součástí assessment a development center.