Máte nějaké dotazy? Volejte na 725 867 229

Audity (organizační, personální, obchodní)

 

Personální poradenství

 • Zpracování a implementace procesů personálního rozvoje.
 • Příprava a realizace Assessment Centre včetně využití standardizovaných testovacích technik.
 • Zajištění Development Centre včetně zpracování plánů profesního rozvoje (vzdělávacích plánů a projektů).
 • Navrhování a zavádění systémů hodnocení zaměstnanců.
 • Tvorba a testování systémů kompetencí specialistů a manažerů.
 • Zajištění profesní psychodiagnostiky.
 • Řešení individuálních problémů manažerů a dalších osob (psychologické poradenství).

 

Organizační a manažerské poradenství

 • Vytváření organizačních schémat včetně popisu pracovních míst a definování kompetencí (dle norem ISO).
 • Zpracování firemních statutů (organizačních řádů), navrhování a zavádění systémů řízení.
 • Analýza firemní (organizační) kultury včetně návrhů na opatření k jejímu zlepšení.
 • Koučování manažerů (ke zdokonalení plánovací a kontrolní činnosti, k efektivnímu vedení porad a workshopů, k prezentaci vizí a misí atd.).

 

Obchodně - marketingové a finanční poradenství

 • Metodická příprava systémů / plánů péče o zákazníky.
 • Pomoc při zpracování a zajištění marketingových plánů.
 • Vyhodnocování empirických dat z mystery shoppingových a mystery callingových šetření vč. návrhů na zdokonalení péče o klienty.
 • Marketingové průzkumy zaměřené na trh a zákazníka.
 • Konzultace v oblasti finančního řízení firem.
 • Budování firemní kultury (příprava firemních statutů, které taxativně vymezují principy a postupy ve všech oblastech firemní činnosti, včetně chování vůči klientům a standardy kvality).
 • Personální audit (snímkování pracovních činností a využití kapacit a potenciálu, rozpor efektivity komunikace a kooperace mezi útvary apod.).
 • Sociální audit firmy s výstupy v podobě optimalizace organizačních a řídících struktur.
 • Strategicko-finanční audit s cílem navržení změn ve strategii investic a finančním řízení firmy.