Máte nějaké dotazy? Volejte na 725 867 229

Mystery shopping a Mystery calling - kvalitativní výzkum trhu

SMARTER disponuje více jak 10 letou zkušeností s realizací „mystery shopping“ a „mystery calling“. V tomto směru úzce spolupracuje se společností TORESS, která je specialistou na průzkum trhu a zákazníků. Mystery shoppingová a mystery callingová šetření mají za cíl skrytou formou odhalit silné a slabé stránky jednání lidí, kteří přímo obsluhují zákazníky. Fiktivní zákazníci (mystery shopeři), navštěvují obchodní místa (obchody, obchodní kanceláře, show roomy, servisy apod.) a projevují zájem o daný typ produktů či služeb. Mystery shoppeři mají přesně určeno, jak se mají chovat a jsou proškoleni pro správné hodnocení postupu obchodníka, prodejce, servisního technika apod. Vše zaznamenávají do standardního záznamního listu a údaje jsou poté statisticky zpracovány. Zprávy z MS / MC ukazují na silné i slabé stránky jednání prodavačů, obchodníků či techniků a doporučují potřebná zlepšení. Velmi cenné výsledky poskytují pravidelně opakovaná šetření, která mohou odhalit, zda a jak obchodní manažeři postupně řeší problémy a zkvalitňují péči o zákazníky. MS / MC poskytují objektivní zpětnou vazbu a jsou nezbytné pro obchodní firmy orientované na zákazníky.