Máte nějaké dotazy? Volejte na 725 867 229

Zpracování firemních statutů

Řízení firmy je snadné, pokud jsou v ní nastavena jasná pravidla a dobře popsány procesy zásobování, výroby, obchodu atd. Proto SMARTER pomáhá klientům s přípravou firemních Statutů, které nejsou „mrtvým“ právně - organizačním dokumentem, ale živým manuálem chování pracovníků, dokumentem, který jasně vymezuje práva a povinnosti pracovníků a ukazuje jejich kompetence. Statuty usilují o identifikaci postupů, které se osvědčují, které vytvářejí prostor pro kreativitu a odpovědnost pracovníků.


Zkušenosti s firemními statuty

Zkušenosti ukazují, že dobře zpracované statuty firmy významně ulehčují komunikaci a kooperaci ve firmě a práci manažerů. SMARTER vytváří Statuty na klíč nebo metodicky napomáhá klientům při jejich tvorbě.