Máte nějaké dotazy? Volejte na 725 867 229

Simulační tréninky - Business simulace

Simulační trénink  „Managing Business Today“ pro firemní ekonomiku  

SMARTER využívá simulační tréninky (business simulace), které vyvinula světová jednička v oblasti manažerských simulací -  společnost Business Today International, Ltd. Potřebujete, aby Vaši manažeři a pracovníci nahlíželi na firmu jako na svou, porozuměli businessu firmy, získali celistvý obraz o firemních procesech a jejich vztazích, dokázali porozumět trhu a klientům i svým podřízeným,  šetřili náklady a usilovali o zisk? Vaše požadavky přesně splňuje manažerský trenažér MBT (Managing Business Today), který na podmínky českých a slovenských firem a institucí adaptuje SMARTER Training and Consulting, v ČR a SR exkluzivní dodavatel manažerských simulačních tréninků celosvětově působící společnosti BTI Ltd.


Trénink simuluje chování podniku na trhu. Účastníci se rozdělí na 3 - 4 členné skupiny – podniky, které spolu budou soupeřit o trh. Manažerské týmy mají za úkol promyslet strategii firmy. Celá firma, zařízení, peníze, zásoby, pracovníci … Vše je před nimi na „hrací desce“, vše je názorné a hmatatelné. Po ruce mají banku, dodavatele materiálu, marketingovou průzkumnou agenturu… Týmy mají možnost se svobodně rozhodnout, co, jak a s jakými zdroji a prostředky budou vytvářet a jak své výsledky uplatní na trhu. Se svými produkty vstoupí na fiktivní trh a budou s ostatními týmy soutěžit o získání poptávky, objednávky od klientů. Výsledky svého podnikání týmy vždy po ukončení „kvartálu“ a „roku“ vyhodnotí, lektor společně s účastníky analyzuje výsledky a hledá příčiny úspěchu i neúspěchu firmy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Simulační trénink „VirtuLife“ pro rodinnou ekonomiku (finanční poradce)

SMARTER úzce spolupracuje se společností Pireus, která vyvíjí tréninky  VirtuLife. Tréninky VirtuLife interaktivní prožitkovou formou pomáhají poradcům ztotožnit se s produkty, které sjednávají svým klientům. Během tréninku si prožijí virtuální život, v němž se musí vypořádat s událostmi jako je studium dětí, ztráta zaměstnání, invalidita, škoda na majetku, odchod do důchodu a další. V těchto situacích si ověřují, jestli mají všechny potřebné produkty sjednané a zda je mají správně nastavené. Kromě prožitku jim lektor v těchto situacích předává metodické postupy k výběru produktů, nastavení pojistných částek, připojištění, spoření, investic, podílových fondů, penzijních fondů, spořicích účtů a rodinných rezerv. Na konci kurzu se porovnají výsledky jednotlivých hráčů a formulují se hlavní principy finančního plánování.


Z čeho se hra skládá: hrací tabule – ústřední prvek o velikosti flipchartu. Na hrací ploše hráči obsluhují figurky (magnety), které indikují stav rodinného cash flow, průběh hry v čase a vývoj kurzů podílových fondů. Dále jsou využity hrací karty „rodiny“ a „událostí“. Dále jsou využity hrací kostky, papírové peníze, podílové listy a další pomůcky. To vše  pomáhá věrně simulovat průběh běžného života. Poradci si v průběhu hry vytahují karty s událostmi, které zasahují do jejich životů. Hrací kostky a karty vnášejí do virtuálního života prvek náhody a ovlivňují závažnost prožívaných situací. Vrháním kostek za použití matice ovlivňují vývoj podílových fondů a seznamují se s investičními principy. Papírové peníze v rukou hráčů pomáhají umocnit prožitek z virtuálního života.

Simulace VirtuLife je v modifikované verzi  výborně použitelná i pro výuku finanční gramotnosti i jiných skupin uživatelů.