Máte nějaké dotazy? Volejte na 725 867 229

E-learning

Výukové testy 

Součástí většiny rozvojových programů společnosti SMARTER jsou „výukové testy“. Ověřují znalosti respondentů – převážně budoucích účastníků kurzů, ale také jim pomáhají v orientaci v dané problematice a motivují je k „učení“ ještě před tím, než se daného programu zúčastní. Jedná se o e-test, který je po vyplnění automaticky zpracován a výsledek je zaslán jak respondentovi, tak lektorům a konzultantům, kteří připravovaný program připravují a povedou. Test obsahuje i tzv. edukativní část, která umožňuje získat správné odpovědi k jednotlivým otázkám a seznámit se základními pojmy a kategoriemi v dané oblasti. K dispozici jsou již připravené e-testy k těmto základním okruhům:

  • Test osobnostního typu
  • Test komunikačních dovedností
  • Test prezentačních dovedností
  • Test manažerských dovedností
  • Test obchodních dovedností
  • Test ekonomického minima
  • Test kompetenčních předpokladů

 
Kromě uvedených testů jsou připravovány i specifické testy k nejrůznějším okruhům látky dle potřeb a zadání klienta (formou speciálně připraveného webového dotazníku, ve kterém jsou využity různé typy otázek, audio a video sekvence)

 

Výukový kinoautomat  a elektronické hlasování

Metoda kinoatomatu je od 60.let minulého století využívána jako experimentální způsob zapojení diváků do děje filmu. Diváci sledují děj filmu, který se v určitém okamžiku zastaví a oni rozhodují (alternativně) co se má stát dál s jeho hrdiny, co mají udělat. SMARTER od začátku své existence využívá stejný princip k zapojení účastníků do řešení nastolených problémů. Účastníkům se například  ukáže moment na videu, kdy obchodník naráží na námitku potenciálního klienta: „Je to zajímavé, ale pro nás asi zbytečné…“. Účastníci jsou vyzváni, aby pomocí elektronického hlasovacího zařízení (TurningPoint) zvolili způsob reakce obchodníka na uvedenou námitku.

 

 

Prezentace výsledků elektronického hlasování

Výsledek hlasování se automaticky objeví na projekční ploše a lektor s účastníky prochází zvolené odpovědí, jimž odpovídají příslušné videsekvence. Pomocí elektronických „hlasovátek“, která mají všichni účastníci, zvolí, jak má obchodník reagovat. Podobným způsobem se pokračuje dále, až k překonání námitky. Na závěr se ze zvoleného postupu vytvoří „manuál“ správného překonávání námitek.