Máte nějaké dotazy? Volejte na 725 867 229

V čem jsme jiní? Tržní výhody a užitek pro klienty

Orientujeme se na prakticky koncipované projekty zajišťující zásadní změny chování a výkonu jednotlivců a celých firem. Využíváme původní české, ale i zahraniční (licenční) know how. Působíme v ČR, SR, Maďarsku, Rakousku, Rusku a dalších zemích. Konzultanti, lektoři a koučové komunikují česky, slovensky, anglicky, německy, rusky a maďarsky.

 

Co garantujeme a přinášíme našim klientům?

  • Novinky a inspiraci. Investujeme do rozvoje know how a do aplikace programů dle reálných potřeb zadavatele.
  • Záruky efektivity investic vynakládaných na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Prezenční kurzy a workshopy pro skupiny kombinujeme s koučováním, e-learningem, „on the job trainningem“. K „upevnění“ získaných znalostí a dovedností poskytujeme po tréninku „on-line koučování“ pomocí technologie WEBEX.
  • Dlouhodobost spolupráce, která umožňuje stanovovat a naplňovat perspektivní cíle profesního a personálního rozvoje. SMARTER má vlastní, neustále zdokonalované know how, které je vnitřně konzistentní a provázané. Přístup všech lektorů a konzultantů respektuje „edukativní standard“, kterému se učí a jsou v tomto směru zdokonalováni a vzděláváni.
  • Efektivně využíváme čas během tréninků, ale i čas před tréninky a po nich: před tréninky zařazujeme e-learningové testy a „kompendia“ základních znalostí. Účastníci díky tomu přicházejí na trénink s jistou přípravou a motivací. Po tréninku přinášíme důkazy efektivity realizovaného programu v podobě výsledků e-learnigových testů, náslechů, souběžných jízd a mnoha dalších metod měření efektivity.
  • Výsledky vzdělávání podporujeme využíváním audiovizuální podpory (SMART Boardy, videozáznam a projekci, ad hoc připravené videosekvence. Videotrénink zaznamenaný na DVD umožňuje poskytovat účastníkům mezi tréninky a po jejich ukončení záznam jejich aktivit při rolových hrách apod.

 

Metody, které používáme na kurzech

  • K posílení interakce mezi lektorem / moderátorem a účastníky využíváme hlasovací zařízení Turning Point, které umožňuje intenzivní vyjadřování všech účastníků k mnoha probíraným otázkám, podporuje kreativitu a zpětnou vazbu.
  • Pro naše klienty vytváříme interní tréninkové programy na DVD, které umožňují po ukončení naší „mise“ pokračovat interním tréninkem. Manažery připravíme na využití těchto DVD programů ve vztahu k podřízeným či novým kolegům. Programy kombinují snímky, materiály pro účastníky a vložená videa.
  • V rámci tréninků využíváme originální metodu „výukového kinoatomatu“, která pomáhá účastníkům k samostatnému hledání vlastních řešení, což podporuje proces zapamatování a posléze praktického využití.

 

Zkušení lektoři

  • Lektoři, koučové a konzultanti SMARTERu jsou lidé, kteří to, co školí, také dělali či v praxi řešili. Požadujeme, aby uměli propojit know how s vlastními zkušenostmi a prožitky a v této podobě předávali osvědčené přístupy účastníkům.