Máte nějaké dotazy? Volejte na 725 867 229

Tváře Smarteru, lidé a jejich kvality

Aleš Kabátek

Managing Partner

Profesí sociolog s bohatou manažerskou praxí. Absolvoval FF UK v Praze (PhDr.1982), vědecká příprava v oboru sociologie a sociální psychologie (CSc. – 1990).V 80. letech působil v Sociologickém ústavu (v roce 1990 – 91 člen vědecké rady). Od r. 1991 přednášel sociologii na FF UK a na PřF UK.Vede tréninky managementu, ve kterých spojuje „tvrdé“ a „měkké“ dovednosti. Metodicky připravuje AC a DC. Zkušenosti lektora využívá při tréninku lektorů. Koučuje vrcholové manažery v českých, slovenských i nadnárodních firmách (PwC, Deloitte, Baumax, Škoda Auto aj.) V roce 2003 stál u zrodu společnosti SMARTER. Je publikačně činný ( VŠ skripta, Obchodní a manažerská prezentace, Grada 2010 aj.).

Marek Tůma

Partner

Absolvoval Obchodní institut v Německu. Působil ve společnostech Grundig, Energizer a Candy, kde se za 12 let působení vypracoval z obchodního zástupce až na vedoucí obchodně manažerské pozice. Podílel se na založení společnosti SMARTER (2003) a je jejím partnerem a obchodním ředitelem. Jako lektor a kouč se orientuje na problematiku pokročilých obchodních dovedností, Key Account Management, plánování rozvoje klientely, obchodní vyjednávání a řešení obtížných obchodně komunikačních situací. Koučuje a lektoruje v českých, slovenských i nadnárodních společnostech (Nestlé, Omnicom, OMD, ING, MPSS, Slovenská spořitelna, Renault, Peugeot, Finep, SGEF aj.).

Aleš Kabátek, Jr.

+420 607 587 863

Manager

Absolvoval FSV UK v Praze, obory sociologie, sociální politika a ekonomická sociologie. (Mgr. - 1997). Od roku 1995 do roku 2000 pracoval jako analytik ve firmách, zabývajících se výzkumem trhu a spotřebitelského chování. V letech 2000 – 2008 pracoval jako psychoterapeut v zařízení pro léčbu drogových závislostí. Ve společnosti SMARTER pracuje v pozici manažera konzultačního týmu. Je zodpovědný za přípravu a realizaci rozvojových programů pro zhruba 40 klientů, převážně z oblastí “automotive”, finančních a poradenských služeb a prodejních řetězců.

Tereza Viceníková

+420 606 774 037

Senior Consultant

Vystudovala sociologii na Univerzitě Karlově a v minulosti se věnovala rozvoji kariérového poradenství a metodologické podpoře středních odborných škol. Ve Smarteru se věnuje komplexní péči a rozvoji projektů u klientů a je zodpovědná za design, stavbu, metodologickou přípravu a realizaci nejrůznějších vzdělávacích a rozvojových aktivit - tréninků, workshopů, koučování, Assessment a Development center (kde také funguje jako hodnotitelka).

Klára Letková

+420 724 444 181

Senior Consultant

Profesí psycholožka a pedagožka s praxí v recruitmentu a vzdělávání. Absolvovala FF UK a FTVS UK v Praze, obory psychologie a tělesná výchova.(Mgr. - 2009). Profesní dráhu začala v personální agentuře jako Recruitment Consultant, kde se podílela na výběru na pozice manažerů i specialistů. Poté dva roky pracovala na pozici manažerky vzdělávání. Od října 2010 je v týmu Smarteru na pozici Senior Consultant. Realizuje vzdělávací projekty u svěřených klientů, rozvíjí stávající i nové obchodní příležitosti a odpovídá za kompletní péči o klienty. Odpovídá za metodickou připravu rozvojových aktivit, AC a DC, kde zároveň působí jako hodnotitelka. Realizuje osobnostní psychodiagnostiku a má bohaté zkušenosti s vedením teambuildingových outdoor akcí.

Adéla Čavojská

778081008

Consultant

Personální management a andragogiku studovala nejdříve na FF Univerzity Palackého v Olomouci (Bc.-2010), poté na FF Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. - 2013). V rámci bakalářských studií absolvovala roční stipendijní pobyt na Mount Mercy University v USA (2009-2010), dále absolvovala stáž v Londýně a půlroční studijně-pracovní pobyt v Barceloně. Má zkušeností ze stáží i pracovních pozic v mezinárodních společnostech Accentrue, Altran a Honeywell. Ve společnosti SMARTER působí od roku 2014 na pozici Consultant. Realizuje vzdělávací projekty u svěřených klientů, rozvíjí stávající i nové obchodní příležitosti a odpovídá za komplexní péči o tyto klienty.

Mária Vrbová

+420 602 584 431

Consultant

Po stáži ve Velké Británii nastoupila v roce 2007 do společnosti SMARTER, kde získala organizační zkušenosti jako Office Manager. V současné době je na pozici Consultant a věnuje se komplexní péči a rozvoji projektů u klientů a je zodpovědná za design, stavbu, metodologickou přípravu a realizaci nejrůznějších vzdělávacích a rozvojových aktivit - tréninků, workshopů, koučování, Assessment a Development center. V roce 2015 absolvovala certifikovaný program NLP.

Stanislav Termann

+420 602 311 688

Senior Manager

Absolvoval FF UP v Olomouci, obor jednooborová psychologie (Mgr. - 1996) a Vysokou technickou školu v Liptovském Mikuláši, obor - spojovací technologie.(Ing. - 1988). V letech 1990-2003 pracoval jako vedoucí personálního oddělení zpravodajské služby a věnoval se výcviku rozvědky v oblasti psychologie, komunikace a vyjednávání. Následovaly manažerské posty ve společnostech Pěkný – Unimex s. r.o., 2003-2004, dále pozice personálního ředitele společnosti Agency of Security Fenix a.s. a Autocentrum ESA a. s. Od roku 2004 působí v pozici Team Manager a interní lektor ve společnosti SMARTER. Lektorské činnosti se věnuje přes 10 let. Disponuje certifikátem k využívání metodiky Hogan Personality Inventory a je diplomovaným grafologem. Je publikačně činný, např. publikace „Umění přesvědčit a vyjednat“, nakladatelství GRADA, 2002.

Kristýna Bigasová Jiráčková

+420 226 218 883

Consultant

Vystudovala Vysokou školu veřejné správy a mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní vztahy a teritoriální studia.(Bc. - 2006). Po studiích nastoupila do vzdělávací a poradenské agentury, kde působila 5 let. Od roku 2012 pracuje ve společnosti SMARTER jako Consultant. Podílí se na přípravě analytických a rozvojových projektů, podporuje činnost týmu a koordinuje koučování a tréninky pro klienty.

Petr Stejskal

773 005 069

Consultant

Absolvent Pedagogické fakulty MU v Brně. Ve společnosti SMARTER pracuje na pozici Konzultanta a Interního lektora od roku 2016. Zodpovídá za rozvoj firemní klientely od analýzy až po realizaci vzdělávacích projektů. V obchodu se  pohybuje od roku 1997. Od roku 2008 se věnuje vzdělávání a tréninku. Jako lektor obchodních a manažerských dovedností je klienty oceňován zejména pro svoji interaktivitu a praktičnost tréninků. Čerpá ze své bohaté praxe z pozic obchodníka, manažera, HR konzultanta, Sales trainera z několika nadnárodních firem (Mars, Johnson & Johnson, Philip Morris, ČSOB). Kromě školení se věnuje též realizaci DC a AC. Často je využíván jako kouč obchodníků a manažerů přímo při práci „v terénu“. Pohybuje se zejména v prostředí firem z oblasti FMCG, retailu, bankovnictví a výroby.

Lucie Mitrega

725816835

Consultant

Vystudovala Pedagogiku a Psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po studiích pracovala v oblasti vzdělávání mladých lidí, působila jako lektorka soft skills pro společnost Scio. Má zkušenosti s rozvojem lidských zdrojů jako koordinátorka vzdělávání pro management významných českých i zahraničních podniků. Ve společnosti Smarter realizuje vzdělávací projekty u svěřených klientů, rozvíjí stávající i nové obchodní příležitosti a odpovídá za komplexní péči o tyto klienty. Jako psycholog se účastní přípravy AC a DC, kde zároveň působí jako hodnotitelka.

Matěj Chadima

+420 777 295 933

Manager

Ve společnosti SMARTER pracuje od roku 2013 na pozici manažera projektového týmu. Odpovídá za koncepci a realizaci rozvojových programů pro svěřené portfolio klientů.Od roku 2002 působí ve společnostech TORESS a SMARTER jako lektor a auditor dealerských sítí se specializací na segment automobilového průmyslu. V oblasti tréninků a koučování je jeho doménou oblast  obchodně komunikačních dovedností. Realizuje kurzy rétoriky a často je využíván pro produktová školení. Zabývá se rovněž průzkumy spokojenosti zákazníků (mystery shopping). Působil jako lektor ve společnostech Peugeot Česká Republika, Citroen Česká Republika, VW, Mazda, Porsche Inter Auto, Seat Česká Republika aj.

Šárka Vinařová

773002909

Consultant

Vystudovala pedagogickou fakultu UK, obor Anglický jazyk a Základy společenských věd (Mgr. - 2009). Po studiích pracovala jako lektorka anglického jazyka na volné noze. V letech 2012 – 2016 působila na manažerských pozicích v jazykových školách a poskytovala poradenství firmám v oblasti jazykového rozvoje zaměstnanců. Od roku 2016 pracuje ve společnosti SMARTER jako Consultant. Realizuje vzdělávací projekty u svěřených klientů, rozvíjí stávající i nové obchodní příležitosti a odpovídá za komplexní péči o tyto klienty.

Martin Macháček

Konzultant

Vystudoval Psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má zkušenosti z podnikatelského prostředí při tvorbě a realizaci projektu na sdílení koní, věnuje se poradenství ve sportovní psychologii. Během své dosavadní kariéry se pohyboval v oblasti profesionální sportu. Ve společnosti Smarter realizuje vzdělávací a rozvojové projekty pro vybrané klienty. Podporuje činnost týmu a koordinuje tréninky a rozvojové plány pro tyto klienty.

Tereza Kynclová

+420 725 867 229

Office Manager

Po studiích se věnovala exportu a propagaci tradičních českých řemeslných výrobků v rámci mezinárodních veletrhů. Pro společnost SMARTER pracuje od roku 2011 na pozici Office Manager. Je odpovědná za jednání s  dodavateli, marketing & PR, firemní akce a poskytuje technicko-organizační podporu jednotlivým projektovým týmům společnosti.

Miriam Štrignerová

Lektorka a manažerka pro Slovenskou republiku

V letech 2004-2009 absolvovala FF PU v Prešově, obor masmediální studia. (Mgr. - 2009). Od roku 1994 působila na obchodních a marketingových pozicích v reklamní agentuře a ve společnostech vydávajících ekonomickou a právní literaturu a sbírky zákonů SR. 10 let pracovala na vedoucí manažerské pozici v obchodě se sortimentem pro dům, stavbu a zahradu. Jako Area Manager se podílela na upevnění pozice společnosti na slovenském trhu a na vybudování sítě poboček kuchyňských studií. Od roku 2004 souběžně vykonávala lektorskou činnost. Zaměřuje se na manažerské, komunikační a prezentační tréninky a rozvoj obchodních dovedností. Spolupodílí se na prosazení a koučování v rámci projektů změn firemních procesů a standardů. Pro společnost SMARTER pracuje jako regionální manažerka pro Slovenskou republiku a zároveň jako lektorka vzdělávacích programů.

Hedvika Šimková

Lektorka

Specializuje se na oblasti rozvoje měkkých dovedností. V současné době lektoruje a podílí se na návrhu, realizaci a vyhodnocování vzdělávacích kurzů a tréninků. Své kurzy a tréninky zaměřuje především na oblast měkkých manažerských dovedností (manažerská komunikace apod.), dále se zaměřuje na témata související se sebeřízením (stress management, kreativita) a na specifika týmové práce (generová a kulturní diverzita týmu, spolupráce virtuálních týmů). Vede také tréninky pro lektory a trenéry. Při svých trénincích a kurzech zúročuje nejen pětiletou lektorskou zkušenost s účastníky z nejrůznějších oborů, ale také svoji manažerskou praxi, včetně zapojení v mezinárodních projektech. Působí v oblastech státní správy ( MPSV, MŠMT, MV, krajské úřady aj.), ve zdravotnictví ((Nemocnice Na Homolce, VFN v Praze, ÚVN Praha, Fakultní Thomayerova nemocnice, Nemocnice Český Krumlov). Absolvovala Pedagogiku na MFF UK Praha, (Mgr. - 2000). V letech 1998 – 2003 působila jako odborná asistentka na vysoké škole, od roku 2005 se věnuje oblasti vzdělávání dospělých.

Radim Zeman

Lektor a kouč

Radim Zeman svou původní profesi změnil před 11 lety na oblast obchodu a prodeje. Má bohatou manažerskou praxi a své praktické zkušenosti z oblasti stále se měnícího trhu přenáší do svých lektorských kurzů. Jeho specializací je vedení kurzů v oblasti prodejních dovedností, řízení prodeje, telefonního marketingu, business koučinku a body language. Je certifikovaným koučem a zakladatelem společnosti Freeyourself. Mezi společnosti, se kterými spolupracuje patří např. KB, Robert Bosch, Sandoz, SGB CZ,a.s a další.

Olga Lošťáková

Lektorka

Specializuje se na školení komunikace, prezentační a lektorské dovednosti, obchodní image a etiketu a emoční inteligenci. Realizuje kurzy a tréninky: Prezentační dovednosti, Lektorské dovednosti, Komunikační dovednosti, Emoční inteligence, Manažerské dovednosti (Osobnost a role manažera, Manažerská komunikace, Týmová práce a leadership, Manažerské nástroje), Efektivní asistentka, Obchodní image a etiketa, Time a Stress Management, vedení a vyhodnocení AC/DC. Pro její tréninky je charakteristická vysoká míra interaktivity. Do svých školení vkládá zkušenosti získané na Vyšší odborné škole herecké v Praze. Vedla tréninky a workshopy např. pro společnosti: Unilever, Tesco, Modrá pyramida stavební spořitelna, ČSOB, Siemens VDO, Schiedel, McDonald´s, Vodafone, Lidl, aj. V letech 1992-2003 absolvovala Vyšší odbornou školu hereckou, 2003-2006 UTB Fakultu multimediálních komunikací, v letech 2007-2008 absolvovala M.A. Program in Professional Communication and PR, dále v roce 2011 Pražskou fakultu psychosociálních studií a Intenzivní trénink koučů. Je publikačně činná (např. publikace Obchodní a manažerská prezentace, Grada 2010). Lektoruje v anglickém jazyce.

Šárka Kmochová

Kouč a lektor

Pracuje jako kouč. Koučuje manažery (profesní, výkonový koučink, osobnostní koučink) i soukromé osoby (životní koučink). Absolvovala VŠE,(Ing. - 2007). Vede výcviky v koučování. Je manažerkou školy osobního rozvoje The Art of Being ® v České republice. Organizuje vlastní prožitkové večery a semináře.

Martin Tomáš

Lektor

Lektorské činnosti se věnuje 12 let. Specializuje se na obchodní a manažerské tréninky. V rámci kurzů realizovaných v rámci společnosti SMARTER, využívá osobní obchodní a manažerské zkušenosti, které nasbíral během své profesní kariéry u nás i v zahraničí. Klienty je ceněna vysoká míra interaktivity a praktičnosti jeho tréninků. Za dobu své práce pro společnost SMARTER lektorsky a poradensky působil ve společnostech z různých oborů, např: Modrá pyramida, AVG, Cisco, Slovakodata, Slovenská sporitelna, Unilever, Topvar, Finep, Omnicom Media Group, Mazda, Renault, Eurojet, GE Aviation, Tyco a v mnoho dalších.

Daniela Černá

Lektor

Svou kariéru v HR začínala jako konzultantka vzdělávacích programů v poradenské společnosti a dále jako manažerka rozvoje lidských zdrojů ve společnosti ČEZ. V letech 2006 až 2013 působila na seniorních manažerských pozicích ve společnostech ČSOB a Vodafone, kde byla zodpovědná za strategii vzdělávání, rozvoje kariéry a získávání zaměstnanců a za politiku odměňování a benefitů. Zároveň se podílela na mezinárodních rozvojových projektech. V současnosti působí jako konzultantka HR projektů a lektorka. Zkušenosti získala mj. prací na projektech: Redesign organizační struktury společnosti - implementace změny, Implementace HR systémů ( SAP, Elanor a jiné), Design talentových programů, Onboarding program pro zaměstnance a seniorní lídry, Outplacement – program na podporu odchozích i stávajících zaměstnanců a manažerů, Program pro rodiče na MD/RD. Specializuje se na lektorské a prezentační dovednosti, manažerské programy, Workshopy pro rodiče, vracející se z MD/RD (jak napsat životopis, kde hledat pracovní příležitosti, příprava na výběrový pohovor atd.)

Jan Holoubek

Lektor

V rámci svého studia absolvoval roční stáž na Technische Universität München zaměřenou na řízení podniku a podnikové finance. V letech 2004 – 2011 působil ve společnosti SMARTER Training & Consulting, s.r.o. jako manažer, konzultant a lektor s praxí obchodníka i manažera vzdělávání. Jako lektor vedl tréninky: personální systémy v manažerské praxi, obchodní a komunikační dovednosti. Simulační tréninky MBT, MTT, MMT s úspěchem realizoval v roli hlavního i vedlejšího lektora pro společnosti Groz-Beckert, Eurotel a později Český Telecom, AGC, Enteria, Raiffieisen Bank.

Tomáš Kabátek

Lektor

Po studiích sociologie na FFUK založil Agenturu TORESS zabývající se průzkumem a auditem trhu, která úzce spolupracuje se společností SMARTER již celou řadu let a zajišťuje jí podporu v oblasti výzkumu a průzkumu trhu. Jako externí lektor společnosti Smarter se specializuje na simulační manažerské tréninky MBT a dále jejich speciální mutace vytvořené pro oblast automotive. V rámci těchto tréninků může maximálně využít rozsáhlé zkušenosti, které získal v rámci komplexních auditů u řádově stovek firem, jakož i manažerské zkušenosti z vedení vlastní firmy. V rámci tréninků finančního řízení úspěšně realizoval tréninky pro společnosti: Mazda ČR a SK, Billa, Čeps, Enteria, Linet, Reiffeisen stavební spořitelna, Lukoil a další.

Roman Eichler

Lektor a kouč

Roman má dvacetileté zkušenosti s prací ve významných finančních korporacích. Více jak 12 let manažersky vedl týmy různého zaměření i velikosti. Prošel cestu od klasického manažera až po leadera, který se primárně zaměřuje na strategii a růst svých lidí. Vedl Back office zaměřené na vypořádání finančních instrumentů, centralizované Služby pro finanční skupinu se zaměřením na ochranu klientů a přístupová oprávnění, procesní management a tým obchodní podpory až po strategický tým podpory obchodních ředitelů. Přes 7 let je aktivním koučem a lektorem. Zaměřuje se zejména na smysluplné využívání energie a rozvíjení potenciálu na plno. Svým klientům pomáhá nacházet nové cesty jak řešit situace, stejně jako nalézt smysl a novou chuť do života. Angažuje se nejen v komerční sféře, ale také v neziskové. Organizuje např. workshopy na základních školách, kde pomáhá žákům zamyslet se nad svou budoucností a nad profesním směrem, který je pro ně nejlepší. Díky významným zkušenostem s náborem do firem a s vedením Assessment a Development center je pro své klienty oporou také v oblasti definování pozic a náboru správných lidí. Hlavním cílem v oblasti náboru je zaměřit se na schopnosti lidí a jejich využití pro potřeby firem.

Daniel Štrobl

Lektor a kouč

Vystudoval psychosociální vědy na Karlově Universitě v Praze a psychologii na Universitě Palackého v Olomouci. V letech 2000 – 2008 pracoval jako psycholog v Centru pro výzkum stresu Náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. Hlavní oblastí práce byla vědeckovýzkumná činnost a dále psychodiagnostika, HR, výběr vyššího vojenského managementu, chování lidí v krizových situacích, krizový management a rozhodovací procesy při nadměrném vystavení stresu a psychické zátěži. V roce 2006 dokončil psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické psychoterapii.V roce 2008 ukončil svou aktivní práci v armádě a začal pracovat jako soukromý psycholog, lektor a kouč. Podílí se na výběrových řízeních, či se jako hodnotitel účastní Assessment či Development Center. V oblasti tréninků a koučování je jeho doménou oblast manažerských tréninků a koučování top a středních manažerů. Realizuje kurzy zaměřené především na vedení lidí, komunikaci, zvládání konfliktů a vyjednávání a v neposlední řadě též na stress management a prevenci burn-out syndromu. Pravidelně přispívá do celoplošných médií, zejména MF Dnes, Lidových novin a časopisu Reflex. Jako experta na problematiku mezilidských vztahů, stresu a lidského chování v zátěži si ho příležitostně zve Česká televize a Český rozhlas. Lektoruje v českém a anglickém jazyce.

Kristina Tůmová

Kouč

Kristina Tůmová je kouč, terapeut, trenér pomáhající svým klientům překonávat především osobnostní limity. Po zkušenostech na obchodních a manažerských pozicích v nadnárodních společnostech se věnuje rozvoji lidského potenciálu. Při skupinové i individuální práci s klienty využívá "brain based coaching", tedy koučování založené na nejnovějších poznatcích o mozku, techniku voice dialogu, techniku individuální systemiky, focusingu a další. Absolvovala výcviky Results Coaching System, Artho Witheman - individuální systemika, NLP a Enneagram u Helen Palmer. V roli trenéra se věnuje rozvoji emoční inteligence, účastníky učí pracovat s osobnostní typologií Enneagram. Se společností SMARTER spolupracuje již 5 let a za toto období odkoučovala více než 2000 koučovacích hodin. Klienti nejvíce oceňují velmi empatický přístup Kristiny, který využívá k nalezení nejúčinnějšího řešení pro koučovaného.

Vítězslav Prukner

Lektor

Absolvoval Pedagogickou a Filosofickou fakultu Ostravské univerzity a UP Olomouc, obor kinantropologie. V letech 1995 – 2002 působil na manažerské pozici ve společnosti Ratiopharm CZ a souběžně byl odborným asistentem a proděkanem pro vnitřní záležitosti na Fakultě tělesné kultury UP Olomouc (2001-2010). Se společností SMARTER spolupracuje od roku 2006. Vede tréninky obchodních a manažerských dovedností, prezentačních dovedností či komunikace a účastní se AC a DC pro klienty společnosti SMARTER (z oboru FMCG). Má bohaté zkušenosti z managementu obchodních společností, zejména v oblasti farmacie (sales / marketing management).

Lenka Fasterová

Lektorka

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě, (PaeDr. - 1985). Od poloviny 80. let působila jako středoškolský pedagog na gymnáziích v Bohumíně a v Ostravě, od roku 1991v komerční sféře na pozici obchodníka, obchodního manažera a interního trenéra (kosmetické produkty a finanční služby). Jako nezávislá lektorka a trenérka působí od roku 2000. Specializuje se na oblast komunikace, prezentace, obchodních a lektorských dovedností. Své znalosti z oblasti systemického koučování a bohaté obchodní zkušenosti využívá jako kouč obchodníků a obchodních manažerů.

Dana Makovičková

Lektorka

Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, (PhDr. - 1987). Působila jako ředitelka soukromého gymnázia Buďánka a jako majitelka a ředitelka obchodní společnosti zabývající se poradenstvím v oblasti řízení podniku. Specializuje na tréninky manažerských a obchodně komunikačních dovedností zejména pro střední a vyšší management. Lektorské činnosti se aktivně věnuje 8 let. V rámci projektů společnosti SMARTER se podílela na programech pro společnosti ČSOB, bauMAX, Linde Technoplyn, CzechInvest, Allianz pojišťovna, BAWAG Bank, DHL aj. Je publikačně a překladatelsky činná (překlady z AJ - I. D. Yalom: Láska a její kat (psychoterapie); Mary Hartley: Řeč těla v praxi; Robert Alberti, Michael Emmons: Umění stát si za svým; Pozitivní motivace – John Adair).

Petra Morvayová

Kouč a lektor

Své zkušenosti získávala od r. 1997 v akademické sféře, v oblasti sociálně-pedagogického výzkumu, ve vzdělávání a profesním rozvoji dospělých (Diversity Management & Training; Emoční inteligence ve vztazích; Sociální kompetence; Řešení konfliktů). Díky komplexnímu vysokoškolskému studiu humanitních a společenských věd (zakončeno doktorátem v oboru filosofie PdF UK, 2008) je koučem a lektorem se širokým rámcem interdisciplinárního způsobu chápání souvislostí a porozumění člověku. "Srdeční" specializací v jejím profilu je koučink zaměřený na leadership, lidské vztahy, sebepoznávání, komplexní a dlouhodobé cíle, osobní transformaci, rozvoj talentu, kreativity atp. (V kontextu této specializace jsou pro ni logickou cílovou skupinou zejména lídři, manažeři se svěřeným týmem, klíčoví specialisté, personalisté, interní školitelé, idea makeři, umělečtí ředitelé etc.)