Aktuality

#HRnovinky

VZDĚLÁVÁNÍ V KRIZI ANEB NEBO KRIZE VE VZDĚLÁVÁNÍ

Co přinesl Covid? Než se začnu zamýšlet nad tím, jak se mění vzdělávání v ekonomické recesi, chci se zastavit nad jejím spouštěčem a tím je Covid pandemie. Asi většina vzdělávacích společností mi potvrdí, že nám Covid vzal tržby a to skokově a nečekaně. Pro některé společnosti byl tento výpadek tak zásadní, že omezily nebo dokonce ukončily svoji činnost. V případě SMARTERu nebyl takový výpadek zanedbatelný a jistě ovlivní celý rok, ale není likvidační. To, co nám Covid naopak dal, je raketový development. Za pár týdnů jsme dokončili projekty, na které bylo „dostatek“ času po celá léta. Pandemie nás jednoduše donutila, byla obrovským stimulem. SMARTER se stal v souladu s evropským trendem silným hráčem v online vzdělávání. A i v tuto chvíli, kdy jsou uvolněna všechna protipandemická opatřen, probíhá více jak 80% vzdělávání různými online formami. Proč to zmiňuji. Protože tento parametr se ukazuje jako velmi významný v nastupující ekonomické recesi. A je tady krize...

Celý článek zde
#produktysmarter

SEBEPOZNÁNÍ A POZNÁNÍ DRUHÝCH – CESTA KE ŠTĚSTÍ?

Někdy máme dojem, že když budeme v životě dělat věci, které nás baví, budeme opravdu šťastní. K tomu pár zlatých penízků, velkou rodinu, dům a hurá, žijeme spokojený život. Nezřídka kdy ale cítíme, že nás naše pracovní náplň nebaví a my se tím dostáváme do rozporu, který nás frustruje. Ano, toto je jedna z častých „teorií“ naší nespokojenosti. Nemít smysl v tom, co dělám, mě asi ke štěstí moc nepomůže. Je to ale jediný zdroj naší nespokojenosti? Těžko. Máme také konkrétní osobnostní rysy a na ně navázané potřeby, které nedokážeme vždy rozpoznat, natož naplnit, jak u sebe samých, tak u ostatních. A kde se neplní potřeby, tam se spokojenosti a štěstí nedostává. Detailní analýzu našich vzorců chování, potřeb a jejich naplňování dělá klasicky psycholog. Neexistuje ale i jednodušší způsob, jak potřebám svým i ostatních rozumět? Nespočívá v tom, že se naučíme lépe poznávat sebe a druhé? Jak nám k tomu mohou posloužit osobnostní typologie?

Celý článek zde
#produktysmarter

VIZE JAK Z KRIZE

Často slyšíme, že současná krize, kterou procházíme, může být vnímána i jako katarze, očistný proces, který nabízí i nové příležitosti a možnosti pro náš další osobní a firemní rozvoj. Konec konců to potvrzuje i staré české rčení, že „na všem špatném je i něco dobrého“. SMARTER Training & Consulting ve spolupráci s DK Lean Consultant připravil program, který pomáhá k firemnímu restartu, k efektivnímu hledání potřebných úspor, ale i nových příležitosti a možností k budoucímu rozvoji. Program se skládá ze tří částí, které lze realizovat i samostatně a uzpůsobit možnostem a podmínkám v dané firmě či společnosti klienta. Vše začíná rychlým auditem, který ukáže a vyčíslí možné a okamžité zefektivnění procesů a z toho plynoucí úspory. Na to naváže Business simulace, která odhalí, kde najít nové zdroje a výnosy. A na závěr vás čeká strategický workshop. Na základě předchozího auditu a business simulace společně vytvoříme vizi jak na krizi!

Celý článek zde
#inovacesmarter

GAMIFIKACE V KRIZI?

Nenechte se mýlit nadpisem. Gamifikace není v krizi. Právě naopak, v době Covidové krize zažívá gamifikace „boom“. Proč? Online vzdělávání, na které přešlo mnoho firem, se ukázalo velmi náročné z hlediska udržení pozornosti účastníků. Proto jsou online tréninky pomocí Zoom, Webex aj. technologií pořádány jen jako 2 - 3,5 hodinové „sessions“. E-learningové moduly jsou koncipovány jako hodinové a microlearning je využíván v podobě krátkých navazujícíh sad interaktivních karet v délce 10 – 15 minut. Gamifikace se svými herními a soutěžními principy tak stala základním prostředkem udržení pozornosti účastníků a prostoupila všechny platformy a aplikace online vzdělávání ve SMARTERu. Co je gamifikace a proč je v době online vzdělávání tak užitečná?

Celý článek zde
#HRnovinky

Stres z pandemie dopadá na každého z nás

Současná situace koronavirové pandemie klade na naší psychickou odolnost vyšší nároky, než může být pro řadu lidí zvládnutelné. Ani kolegové v práci ani nadřízení nemusejí často zachytit, že některý z jejich podřízených už zvládá tlak způsobený nejistými výhledy do budoucna už na hraně svých možností. Mnozí z nich se často stydí ventilovat své problémy a obavy, aby neztratili svůj kredit spolehlivého a odolného zaměstnance. Pomoc odborníka pak lidé s potížemi často nevyhledají, protože si namlouvají, že to zvládnou sami a že návštěvou psychologa nebo psychiatra by si vysloužili nějakou hanlivou nálepku. Služby odborníků, placené pojišťovnou jsou také jen obtížně dostupné, čekací doby na návštěvu u psychologa mohou dnes být i více jak půl roku. Placená terapie pak nemusí být pro mnoho lidí finančně dostupná. Co s tím a jak si můžeme sami „ulevit“? Přečte si celý článek.

Celý článek zde
#HRnovinky

Bezpečný provoz ve SMARTERu

Bezpečný provoz ve SMARTERu

Krize před dvěma měsíci akcelerovala využívání všech online způsobů vzdělávání. Uvolnění vládních opatření přináší nové možnosti. SMARTER rozjíždí hybridní tréninky: některé části vzdělávacího programu koncipujeme jako prezenční, realizované v našich prostorách nebo prostorách klienta, jiné části jsou distanční, online a vše se prolíná a vzájemně podporuje.

Celý článek zde
#tvaresmarteru

Poznejte tváře SMARTERu v novém světle!

Poznejte tváře SMARTERu v novém světle!

Rok 2020 měl být rokem transformace. Z hlediska numerologie jsou dvě dvacítky symbolem karmy a probuzení. Napjatá situace související s aktuálním nebezpečím v podobě všudypřítomného Covid-19 paralyzovala celý svět. SMARTER tato situace postavila před úkol, který z velké části změnil dosavadní fungování firmy. Naši kolegové pracují převážně ze svých domovů a společně pro Vás vytvořili nespočet inovací, o kterých jste se dočetli posledně. I přes napjaté období je nálada v týmu dobrá a my Vám nyní chceme jednotlivé tváře SMARTERu postupně představit tak, jak se Vám to na schůzkách nepodaří. Začneme s nováčky a jako první představíme manažerku jednoho z týmů Svatavu Petrovičovou.

Celý článek zde
#produktysmarter

Jak překonat strach?

Jak překonat strach?

Víte, jaká emoce nás dokáže pěkně potrápit, budit v noci ze snů a dlouho se za námi plížit jako temný stín? Ano, je to strach. Strach je nutnou součástí našich životů a pociťujeme jej všichni. Je součástí našeho vývoje od mládí až po stáří, provází stejně muže jako ženy. V dnešní uspěchané, stresující a přeinformované době plné technologií, neustálých změn, odstrašujících reklam na internetu a billboardech, se všichni potkáváme s různými formami a různou intenzitou strachu, ať už jde o náš soukromý či pracovní život. Někdo má strach z prezentování před velkým či neznámým auditoriem, někdo se bojí o své blízké, jiný pociťuje strach z války, nemoci nebo bolesti, a tak lze pokračovat dál.

Celý článek zde

Online vzdělávání je nová nutnost i příležitost. Znáte jeho možnosti?

Lidé pracují doma nebo jsou v karanténě. Firmy a instituce omezují činnost. Meetingy a plánovaná školení ve firmách a institucích se ruší, odkládají. Přesto je vzdělávání a osobní rozvoj tou nejlepší přípravou na „restart“, který musí přijít po skončení krize. Je to však v současné situaci možné? Ano, vzdělávání a osobní rozvoj je každému na dosah z pohodlí domova, pokud se rozhodnete pro „bezkontaktní“ vzdělávání online nebo offline formou s využitím počítače nebo mobilu. Lze je na dálku objednat, na dálku šířit a na dálku absolvovat. Stačí si vybrat z následujících možností, které nabízí SMARTER...

Celý článek zde

Hypotézy budoucnosti

Budoucí restart firem bude vyžadovat posílení ekonomického myšlení a to nejen v hlavách manažerů a finančních specialistů. Situace bude nutit k neobvyklým rozhodnutím, která budou efektivní, pokud je předem promyslíme a „nanečisto“ vyzkoušíme. Ekonomické simulace, které ve spolupráci se společností Business Today Simulations International klientům nabízí SMARTER, jsou ideálním trenažérem a místem pro experimentování a podložené ekonomické rozhodování. Lektora ekonomických simulací Tomáše Kabátka jsme se zeptali, co je před námi, co nás pravděpodobně čeká v sociálně ekonomické oblasti. Přečtěte si jeho odpovědi: "Restrikce spojené s Covid-19 tvrdě zasáhly mnoho firem a celých oborů. Řada z nás si proto klade mnoho otázek spojených s ekonomickými důsledky koronavirové infekce. Jak to tedy bude? Nepokusím se o nic jiného nežli o hypotézy postavené na dvou zkušenostech, které máme k dispozici: zkušenosti z překonávání předešlých krizí a čerstvé zkušenosti restartu firem z Číny."

Celý článek zde
#produktysmarter

Krizová intervence jako součást řízení lidských zdrojů

Prožíváme situaci, se kterou se nikdo z nás dosud nesetkal. Nevíme, jak dlouho potrvají mimořádná opatření, která brání eskalování pandemie. Firmy a instituce již musely udělat řadu kroků, které reagují na omezení pracovních a podnikatelských aktivit. Management zřejmě čeká řada dalších nepopulárních rozhodnutí, včetně krácení pracovních úvazků a propouštění. Zaměstnanci tuší, že taková opatření budou nutná a celá situace proto vyvolává u mnoha lidí masivní pocit nejistoty, úzkosti a strachu. Obava ze ztráty zaměstnání či krácení výdělku patří k nejsilnějším stresorům, kterým je v dnešní době člověk vystaven. Strach se u nás projevuje nejvíce ve chvílích, kdy se kolem nás děje něco neznámého, co nedokážeme přímo ovlivnit. Něco, nad čím ztrácíme kontrolu a nedokážeme se rychle přizpůsobit. Takové situace nás vyvádějí z rovnováhy a ztrácíme pak kontrolu i sami nad sebou.

Celý článek zde
Co je právě sexy

"Emoce pod kontrolu" - nová kniha lektorky Radky Loja je tady!

"Když jsem dočetl tuto knihu, vzpomněl jsem si na století starou myšlenku Sigmunda Freuda, kterou lze zjednodušeně parafrázovat takto: v průběhu vývoje člověka se vzdálila kultura, kterou žijeme, od našich pudových sil a instinktů...." Přečtěte si předmluvu k právě vydané knize naší lektorky, kterou napsal PhDr. Aleš Kabátek, CSc., zakladatel SMARTERu.

Celý článek zde
Ostatní

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici Office Manager!

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici Office Manager/Organizačně technická podpora projektových týmů

Celý článek zde
Co je právě sexy

Jaké hodnoty podporuje „Agile Culture“

Agilní firemní kultura žádné hodnoty lidem nevnucuje, ale vytváří podmínky, aby lidé určité hodnoty využívali a posilovali. Platí to i o odvaze vyjadřovat vlastní názory a jít nevyzkoušenými a nejistými cestami, experimentovat. Kde se ta odvaha bere? Její základ je v tom, že lidé v agilních týmech (bez ohledu na sílu individuálně geneticky a výchovou dané lidské obavy) nemají strach, nebojí se udělat chybu, neobávají se tvrdé kritiky. To otvírá prostor pro odvážný osobní „rozlet“. Odvahu posiluje i to, že dělají věci, které považují za své, přispěli k jejich generování a k jejich schválení, přijetí.

Celý článek zde
Co je právě sexy

„Agile“ – postmoderní zázrak?

„Agile“ – postmoderní zázrak?

V teorii a praxi managementu (zvláště v oblasti softwarových projektů) se od počátku tohoto tisíciletí stále častěji skloňuje pojem „agile“. Je to skutečně převratná, trvale a široce využitelná věc nebo jen módní, epizodní a oborově speciální záležitost?

Celý článek zde
Co je právě sexy

Jsme stále více podnikavým národem!

Mnoho studentů podniká již při studiu, mají nápady, kterými se snaží prorazit. Ale i velké korporátní firmy hledají perspektivu v rozjezdu nových inovativních projektů, často jdou cestou zakládání malých dceřiných firem. Každým rokem roste počet „start up“ projektů a firem, které hledají svou příležitost. Jen polovina jich však přežije rok a jen něco přes 5% vydrží déle než 5 let. Jak zachránit dobré nápady lépe využít inovativní potenciál a příležitosti na trhu?

Celý článek zde
Klienti a rozvoj businessu

Vzděláváním k překonání důsledků recese a k nastartování růstu

Ještě „škrtáme“ peníze na vzdělávání? Jednou z odpovědí majitelů a manažerů firem na hospodářskou recesi bylo „seškrtejme rozpočet na vzdělávání“. Z krátkodobého hlediska to mohlo pomoci. Kdo však přemýšlel perspektivně, přemýšlel jinak: „udržme schopné lidi a profesně je vybavme na náročné období, které přijde“. Byla to odpověď, která nepodceňovala obtížnou ekonomickou situaci, ale také dávala šanci budoucímu rozvoji firmy. Ti, kteří v té době říkali: „propouštět vojáky před bojem je nesmysl“, mají vyhráno. Vzděláním posílili „bojeschopnost vojáků“ a dnes dokážou reagovat na náznaky hospodářského oživení.

Celý článek zde
Osobnost, komunikace, prezentace

Jak SMARTER dělá psychodiagnostiku?

Prací v zaměstnání trávíme téměř třetinu produktivního života. Proto by tato část života měla co nejvíce naplňovat naše potřeby, odpovídat našim zájmům a hodnotám a napomáhat k životní spokojenosti. Pracovní činnost, která naplno využívá vrozené a získané předpoklady člověka, je důležitá, jak pro samotného pracovníka z hlediska jeho identity a seberealizace, ale i pro zaměstnavatele. Člověk, který se cítí kompetentně a možná až komfortně ve své pracovní roli, je schopen podávat mnohem vyšší výkon a poskytovat zaměstnavateli maximální užitek. Otázkou je, zda dokážeme predikovat, zda a v jaké míře bude určitá pracovní pozice a role vyhovovat vrozeným a získaným předpokladům konkrétního člověka. Naše zkušenost ukazuje, že jen těžko to můžeme předem říci se stoprocentní jistotou. Pokud však použijeme vhodné psychodiagnostické nástroje, poskytnou nám mnohem větší jistotu, než kdybychom rozhodovali jen na základě běžné znalosti, rozhovoru apod.

Celý článek zde
Osobnost, komunikace, prezentace

Vyplatí se firmám rozvíjet emoční inteligenci zaměstnanců?

Otrok nebo otrokář? Kdybyste si měli vybrat – být otrokářem nebo otrokem, kým byste byli? Pravděpodobně většina z Vás odpoví, že otrokářem. Tak proč tedy dobrovolně v každodenním životě volíme život otroka? Žijeme v područí našich emocí, často říkáme: „No jo, mám prostě den blbec. Všechno se to sype. Prostě mám špatnou náladu. Naštval mě. “ Nebuďme obětmi, buďme tvůrci. Naše emoce netvoří lidé kolem nás. My sami jsme tvůrci svého životního naplnění a štěstí.

Celý článek zde
Osobnost, komunikace, prezentace

Osobnostní typologie v manažerské a obchodní praxi

Připadá Vám, že i když se vůči různým lidem chováte stejně, reagují někdy naprosto odlišně? To, co jednou bylo úspěšné, ve vztahu k jiným selže? Je to zcela přirozené, narazili jste na různé osobnostní typy lidí. Stále větší prolínání kultur a pestrá skladba personálu „globálních“ firem nutí manažery, obchodníky, marketingové a jiné specialisty vyhledávat a uplatňovat metody, které jim pomáhají rozpoznávat odlišné přístupy, hodnoty a normy lidí, se kterými jednají a na které chtějí uplatnit svůj vliv.

Celý článek zde
Vedení firem, kolegů

Je vaše personální řízení efektivní?

Pokládáme si správnou otázku? Cílem tohoto zamyšlení je odpovědět na otázku, za jakých podmínek je personální řízení efektivní, dobré či správné. Existuje však jednoznačná odpověď? Na položenou otázkou lze odpovědět jen tehdy, pokud víme, co daná společnost a její management od personálního řízení očekává, jak vymezuje pozici a roli personalisty či personalistů a jak funguje systém řízení ve firmě jako celku. Není pochyb o tom, že očekávání vztažená k personalistice a vymezení pozic a rolí personalistů jsou v různých firmách a institucích výrazně odlišné. Tyto odlišnosti vytvářejí širokou škálu konceptů firemní personální kultury. S vědomím zjednodušení se pokusím o konstrukci typologie těchto konceptů a jim příslušejících pozic a rolí personalistů.

Celý článek zde
Vedení firem, kolegů

Co je podstatou pozice a role manažera?

Sociologické průzkumy managementu a nejrůznější audity, assessmenty a development centra pro manažery ukazují, že největším úskalím úspěšnosti manažerů není neznalost principů a nástrojů řízení, ale nepochopení role manažera. Nedivme se proto, že manažerské kurzy nepřinášejí často kýžený efekt. Jsou zpravidla více zaměřeny na předávání manažerských technik a málo pomáhají ke změně role pracovníka, který se ocitl v manažerské pozici.

Celý článek zde
Co je právě sexy

Jak se stát oblíbenými?

Jak se stát oblíbenými?

Pokud jsme lidem sympatičtí, snáze se dočkáme shody a budoucí spolupráce. Být oblíbeným se prostě „vyplatí“. Ušetříme spoustu času, vyhneme se nepříjemným situacím a všude tam, kde potřebujeme z druhé strany slyšet „ano“, jej pravděpodobněji také uslyšíme. Co všechno ovlivňuje míru naší obliby u druhých? A co můžeme dělat pro větší oblibu?

Celý článek zde
Osobnost, komunikace, prezentace

10 Příčin chybné komunikace

10 Příčin chybné komunikace

Řeč a s ní úzce související pojmové myšlení, posunuly člověka daleko za hranice schopností, kterými jsou obdařeni ostatní živočišné druhy. Vyšší forma komunikace umožnila lidem složitou kooperaci s jejími synergickými efekty. Špatná komunikace mezi lidmi je na druhé straně příčinou nedorozumění, neshod, nevraživosti i konfliktů. Co děláme špatně, když komunikujeme s druhými lidmi?

Celý článek zde
Vedení firem, kolegů

Hodnocení – folklór nebo páka k výkonu?

Nejčastější problém systémů hodnocení je, že se jejich „designéři“ primárně soustředí na otázku, jak by měl systém vypadat, co vše by měl obsahovat, jakou by měl mít strukturu, jaká metodika a periodicita je ta správná apod. Tvorba funkčních a všemi zúčastněnými pozitivně přijímaných modelů hodnocení zpravidla vychází z jiné otázky: jak může hodnocení podpořit uskutečnění firemních vizí a cílů, posílit pozici a roli manažerů a finálně využití potenciálu lidí, výkonnost firmy a její pozici (na trhu).

Celý článek zde
Klienti a rozvoj businessu

Je to příliš drahé?

Je to příliš drahé?

Vybrali jsme levnější nabídku, všechno je dnes jen o ceně, musíme šetřit náklady. Tyto a jim podobné věty slyší obchodníci a podnikatelé velmi často od svých klientů a zákazníků, ať se již jedná o koncového spotřebitele či firemního klienta. Manažeři těchto obchodníků slyší tyto věty obohacené o vysvětlení: „Nikdo to nechce, je krize a všichni kupují jen to nejlevnější“. Produktoví a výrobní manažeři následně hledají cestu, jak produkt zlevnit. Někdy se dokonce tvrdí, že tato situace je nakonec pro klienty či zákazníky výhodná. Je tomu skutečně tak nebo to je jeden z tradovaných omylů?

Celý článek zde
Klienti a rozvoj businessu

Můžeme kontrolovat své životy?

Můžeme kontrolovat své životy?

Světové proslulý autor knih pro manažery S. R. Covey v práci o time managementu*) napsal, že „my sami nemůžeme kontrolovat své životy, protože tím, co je ve skutečnosti kontroluje, jsou principy.“ Dále Covey říká, že „tato myšlenka je klíčová pro pochopení rozčarování a nespokojenosti, které lidé pociťují při aplikaci tradičních přístupů řízení času na své životy“. Je několik důvodů, proč s touto myšlenkou – při vší úctě k autorovi - zásadně souhlasit, ale i zásadně nesouhlasit.

Celý článek zde