Aktuality

"Emoce pod kontrolu" - nová kniha lektorky Radky Loja je tady!

"Když jsem dočetl tuto knihu, vzpomněl jsem si na století starou myšlenku Sigmunda Freuda, kterou lze zjednodušeně parafrázovat takto: v průběhu vývoje člověka se vzdálila kultura, kterou žijeme, od našich pudových sil a instinktů...." Přečtěte si předmluvu k právě vydané knize naší lektorky, kterou napsal PhDr. Aleš Kabátek, CSc., zakladatel SMARTERu.

Celý článek zde

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici Office Manager!

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici Office Manager/Organizačně technická podpora projektových týmů

Celý článek zde

Jaké hodnoty podporuje „Agile Culture“

Agilní firemní kultura žádné hodnoty lidem nevnucuje, ale vytváří podmínky, aby lidé určité hodnoty využívali a posilovali. Platí to i o odvaze vyjadřovat vlastní názory a jít nevyzkoušenými a nejistými cestami, experimentovat. Kde se ta odvaha bere? Její základ je v tom, že lidé v agilních týmech (bez ohledu na sílu individuálně geneticky a výchovou dané lidské obavy) nemají strach, nebojí se udělat chybu, neobávají se tvrdé kritiky. To otvírá prostor pro odvážný osobní „rozlet“. Odvahu posiluje i to, že dělají věci, které považují za své, přispěli k jejich generování a k jejich schválení, přijetí.

Celý článek zde

„Agile“ – postmoderní zázrak?

„Agile“ – postmoderní zázrak?

V teorii a praxi managementu (zvláště v oblasti softwarových projektů) se od počátku tohoto tisíciletí stále častěji skloňuje pojem „agile“. Je to skutečně převratná, trvale a široce využitelná věc nebo jen módní, epizodní a oborově speciální záležitost?

Celý článek zde

Jsme stále více podnikavým národem!

Mnoho studentů podniká již při studiu, mají nápady, kterými se snaží prorazit. Ale i velké korporátní firmy hledají perspektivu v rozjezdu nových inovativních projektů, často jdou cestou zakládání malých dceřiných firem. Každým rokem roste počet „start up“ projektů a firem, které hledají svou příležitost. Jen polovina jich však přežije rok a jen něco přes 5% vydrží déle než 5 let. Jak zachránit dobré nápady lépe využít inovativní potenciál a příležitosti na trhu?

Celý článek zde

Vzděláváním k překonání důsledků recese a k nastartování růstu

Ještě „škrtáme“ peníze na vzdělávání? Jednou z odpovědí majitelů a manažerů firem na hospodářskou recesi bylo „seškrtejme rozpočet na vzdělávání“. Z krátkodobého hlediska to mohlo pomoci. Kdo však přemýšlel perspektivně, přemýšlel jinak: „udržme schopné lidi a profesně je vybavme na náročné období, které přijde“. Byla to odpověď, která nepodceňovala obtížnou ekonomickou situaci, ale také dávala šanci budoucímu rozvoji firmy. Ti, kteří v té době říkali: „propouštět vojáky před bojem je nesmysl“, mají vyhráno. Vzděláním posílili „bojeschopnost vojáků“ a dnes dokážou reagovat na náznaky hospodářského oživení.

Celý článek zde

Jak SMARTER dělá psychodiagnostiku?

Prací v zaměstnání trávíme téměř třetinu produktivního života. Proto by tato část života měla co nejvíce naplňovat naše potřeby, odpovídat našim zájmům a hodnotám a napomáhat k životní spokojenosti. Pracovní činnost, která naplno využívá vrozené a získané předpoklady člověka, je důležitá, jak pro samotného pracovníka z hlediska jeho identity a seberealizace, ale i pro zaměstnavatele. Člověk, který se cítí kompetentně a možná až komfortně ve své pracovní roli, je schopen podávat mnohem vyšší výkon a poskytovat zaměstnavateli maximální užitek. Otázkou je, zda dokážeme predikovat, zda a v jaké míře bude určitá pracovní pozice a role vyhovovat vrozeným a získaným předpokladům konkrétního člověka. Naše zkušenost ukazuje, že jen těžko to můžeme předem říci se stoprocentní jistotou. Pokud však použijeme vhodné psychodiagnostické nástroje, poskytnou nám mnohem větší jistotu, než kdybychom rozhodovali jen na základě běžné znalosti, rozhovoru apod.

Celý článek zde

Vyplatí se firmám rozvíjet emoční inteligenci zaměstnanců?

Otrok nebo otrokář? Kdybyste si měli vybrat – být otrokářem nebo otrokem, kým byste byli? Pravděpodobně většina z Vás odpoví, že otrokářem. Tak proč tedy dobrovolně v každodenním životě volíme život otroka? Žijeme v područí našich emocí, často říkáme: „No jo, mám prostě den blbec. Všechno se to sype. Prostě mám špatnou náladu. Naštval mě. “ Nebuďme obětmi, buďme tvůrci. Naše emoce netvoří lidé kolem nás. My sami jsme tvůrci svého životního naplnění a štěstí.

Celý článek zde

Osobnostní typologie v manažerské a obchodní praxi

Připadá Vám, že i když se vůči různým lidem chováte stejně, reagují někdy naprosto odlišně? To, co jednou bylo úspěšné, ve vztahu k jiným selže? Je to zcela přirozené, narazili jste na různé osobnostní typy lidí. Stále větší prolínání kultur a pestrá skladba personálu „globálních“ firem nutí manažery, obchodníky, marketingové a jiné specialisty vyhledávat a uplatňovat metody, které jim pomáhají rozpoznávat odlišné přístupy, hodnoty a normy lidí, se kterými jednají a na které chtějí uplatnit svůj vliv.

Celý článek zde

Je vaše personální řízení efektivní?

Pokládáme si správnou otázku? Cílem tohoto zamyšlení je odpovědět na otázku, za jakých podmínek je personální řízení efektivní, dobré či správné. Existuje však jednoznačná odpověď? Na položenou otázkou lze odpovědět jen tehdy, pokud víme, co daná společnost a její management od personálního řízení očekává, jak vymezuje pozici a roli personalisty či personalistů a jak funguje systém řízení ve firmě jako celku. Není pochyb o tom, že očekávání vztažená k personalistice a vymezení pozic a rolí personalistů jsou v různých firmách a institucích výrazně odlišné. Tyto odlišnosti vytvářejí širokou škálu konceptů firemní personální kultury. S vědomím zjednodušení se pokusím o konstrukci typologie těchto konceptů a jim příslušejících pozic a rolí personalistů.

Celý článek zde

Co je podstatou pozice a role manažera?

Sociologické průzkumy managementu a nejrůznější audity, assessmenty a development centra pro manažery ukazují, že největším úskalím úspěšnosti manažerů není neznalost principů a nástrojů řízení, ale nepochopení role manažera. Nedivme se proto, že manažerské kurzy nepřinášejí často kýžený efekt. Jsou zpravidla více zaměřeny na předávání manažerských technik a málo pomáhají ke změně role pracovníka, který se ocitl v manažerské pozici.

Celý článek zde

Jak se stát oblíbenými?

Jak se stát oblíbenými?

Pokud jsme lidem sympatičtí, snáze se dočkáme shody a budoucí spolupráce. Být oblíbeným se prostě „vyplatí“. Ušetříme spoustu času, vyhneme se nepříjemným situacím a všude tam, kde potřebujeme z druhé strany slyšet „ano“, jej pravděpodobněji také uslyšíme. Co všechno ovlivňuje míru naší obliby u druhých? A co můžeme dělat pro větší oblibu?

Celý článek zde

10 Příčin chybné komunikace

10 Příčin chybné komunikace

Řeč a s ní úzce související pojmové myšlení, posunuly člověka daleko za hranice schopností, kterými jsou obdařeni ostatní živočišné druhy. Vyšší forma komunikace umožnila lidem složitou kooperaci s jejími synergickými efekty. Špatná komunikace mezi lidmi je na druhé straně příčinou nedorozumění, neshod, nevraživosti i konfliktů. Co děláme špatně, když komunikujeme s druhými lidmi?

Celý článek zde

Hodnocení – folklór nebo páka k výkonu?

Nejčastější problém systémů hodnocení je, že se jejich „designéři“ primárně soustředí na otázku, jak by měl systém vypadat, co vše by měl obsahovat, jakou by měl mít strukturu, jaká metodika a periodicita je ta správná apod. Tvorba funkčních a všemi zúčastněnými pozitivně přijímaných modelů hodnocení zpravidla vychází z jiné otázky: jak může hodnocení podpořit uskutečnění firemních vizí a cílů, posílit pozici a roli manažerů a finálně využití potenciálu lidí, výkonnost firmy a její pozici (na trhu).

Celý článek zde

Je to příliš drahé?

Je to příliš drahé?

Vybrali jsme levnější nabídku, všechno je dnes jen o ceně, musíme šetřit náklady. Tyto a jim podobné věty slyší obchodníci a podnikatelé velmi často od svých klientů a zákazníků, ať se již jedná o koncového spotřebitele či firemního klienta. Manažeři těchto obchodníků slyší tyto věty obohacené o vysvětlení: „Nikdo to nechce, je krize a všichni kupují jen to nejlevnější“. Produktoví a výrobní manažeři následně hledají cestu, jak produkt zlevnit. Někdy se dokonce tvrdí, že tato situace je nakonec pro klienty či zákazníky výhodná. Je tomu skutečně tak nebo to je jeden z tradovaných omylů?

Celý článek zde

Můžeme kontrolovat své životy?

Můžeme kontrolovat své životy?

Světové proslulý autor knih pro manažery S. R. Covey v práci o time managementu*) napsal, že „my sami nemůžeme kontrolovat své životy, protože tím, co je ve skutečnosti kontroluje, jsou principy.“ Dále Covey říká, že „tato myšlenka je klíčová pro pochopení rozčarování a nespokojenosti, které lidé pociťují při aplikaci tradičních přístupů řízení času na své životy“. Je několik důvodů, proč s touto myšlenkou – při vší úctě k autorovi - zásadně souhlasit, ale i zásadně nesouhlasit.

Celý článek zde