Právě otevřené kurzy

12.5.2021 - 2 bloky | 1  den | 5.600 Kč bez DPH

ON-LINE: KDO DNES NENÍ AGILE, JAKOBY NEBYL...


On-line trénink 2 x 3,5 hodiny

Více než kdy dříve je potřeba při práci v týmech hledat cesty, které umožňují jednat rychle, efektivně, bez zbytečných překážek, s možností měnit pracovní postupy i zapojení konkrétních lidí v týmu podle aktuální situace. Agilní přístup tohle všechno umožňuje. My se s Vámi podělíme o to, jak nastavit sebe a tým k tomu, aby pracoval agilně. Více informací...


Obsah kurzu

· Agilně se rozhodnout změnit styl své práce a svého myšlení

· Projít osvobozující sebereflexí, najít své silné stránky a využít je

· Chopit se inovativních příležitostí, které současnost nabízí

· Samostatně rozhodovat bez vnější autority

· Pracovat v synergicky fungujícím týmu, naplněném respektem vůči druhým

· Přijmout Agile jako individuální mindset člověka a jako pravidla týmové hry

· Uplatnit koučování jako způsob komunikace a kooperace v týmu

· Využít „agilní hodnoty“ a posilovat je v sobě: odhodlání, odvaha, kreativita, otevřenost vůči změnám, orientace na cíl, (sebe)kritické myšlení, respekt, nezávislost, svoboda, osobní zodpovědnost, uspokojení ze seberealizace a sebeřízení…

Organizace kurzu

Délka?

2 x 1/2 denní on-line trénink v čase 9:00 - 12:30, 13:30 - 17:00 

Kde?

Kdekoli máte připojení, prostřednictvím zoom.us.

Jak to bude probíhat?

Podívejte se, jak to vypadá na on-line tréninku.

Za kolik?

5 600 Kč + DPH 

Pro koho?  

Pro všechny, kteří se chtějí naučit pracovat flexibilněji a mít schopnost se rychleji přizpůsobovat novým okolnostem a to nejen při práci v týmu, ale také individuálně.


Mám zájem
Seznam kurzů