Public courses

květen | 2  days | 10.500 CZK without VAT

KDO DNES NENÍ AGILE, JAKOBY NEBYL...


Již dva roky pozorujeme dva odlišné přístupy lidí a firem: pro jedny je krize impulsem k mimořádné činorodosti a k vynalézavému hledání východisek. Pro druhé je typické „čekání na Godota“. Je úplně jedno, co jste a kdo jste. Důležité je, abyste byli mezi těmi prvními. Je třeba hledat cesty, které umožní jednat rychle, efektivně, bez zbytečných překážek, s možností měnit pracovní postupy i zapojení konkrétních lidí v týmu podle aktuální situace. Agilní přístup tohle všechno umožňuje. My se s Vámi podělíme o to, jak nastavit sebe a tým k tomu, aby pracoval agilně. Trénink otevřený pro všechny prostřednictvím online i prezenčních způsobů vzdělávání vám pomůže.


 

  • Agilně se rozhodnout změnit styl své práce a svého myšlení
  • Projít osvobozující sebereflexí, najít své silné stránky a využít je
  • Chopit se inovativních příležitostí, které současnost nabízí
  • Samostatně rozhodovat bez vnější autority
  • Pracovat v synergicky fungujícím týmu, naplněném respektem vůči druhým
  • Přijmout Agile jako individuální mindset člověka a jako pravidla týmové hry
  • Uplatnit koučování jako způsob komunikace a kooperace v týmu
  • Využít „agilní hodnoty“ a posilovat je v sobě: odhodlání, odvaha, kreativita, otevřenost vůči změnám, orientace na cíl, (sebe)kritické myšlení, respekt, nezávislost, svoboda, osobní zodpovědnost, uspokojení ze seberealizace a sebeřízení…
Jak trénink proběhne?

Před tréninkem: E-learningový modul „Co je Agile a co vám přinese“
Simulační trénink: 1+1 den  „Agile nanečisto“ (prezenčně)
Po tréninku: Microlearningový online „post-test“: Jak jste připraveni na Agile?
Místo konání prezenčního tréninku: sál SMARTER, Praha
Termín prezenční části: květen 2022
Limitovaný počet účastníků: 8 (zdravotně bezpečné prostředí)
Speciální cena: 10 500,- Kč

Proč se rozhodnout pro agilní způsob práce a proč se účastnit tréninku?

Co „Agile“ přináší?

Klientovi - rychle, pružně a většinou i levněji výsledky, které očekává a které plně odpovídají jeho potřebám, poskytuje prostor pro definování a redefinování potřeb v čase.
Firmě, majitelům, vedení umožňuje odstranit nebo redukovat potřebu duplicitního řízení a kontroly, složitou organizační strukturu a byrokracii, maximalizuje využití potenciálu lidí. Navozuje silnou sociální (týmovou) kontrolu, která zvyšuje výkonnost jednotlivců a týmu.
Pracovníkům, týmu samostatnost a zásadní podíl na rozhodování přenesením odpovědnosti na ně samotné, neomezený prostor pro seberealizaci a vysoký stupeň synergie v týmu, konstruktivní koučovací styl komunikace a kooperace.


I am interested in
List of courses here