Právě otevřené kurzy

listopad | 2  dny | 11.400 Kč bez DPH

AGILE NANEČISTO - SIMULACE


Slyšeli jste už o agilním leadershipu, ale nejste si jisti, o co jde? Zvažujete, zda „agilní“ styl práce uplatnit ve vaší firmě nebo týmu a nebo v rámci nového projektu? Víte, o čem „agile“ je, ale nemáte jistotu, jaké jsou jeho možnosti a omezení a praktické důsledky? Nekupujte „zajíce v pytli“ a zbytečně nevstupujte do neznámých vod! Během dvoudenní simulace si sami vyzkoušejte, jak „agile“ skutečně funguje. Zažijte simulovanou práci v agilním týmu a budete si moci na základě této praktické, na vlastní kůži pocítěné zkušenosti,odpovědět na otázku, zda je pro váš tým, projekt nebo firmu agilní přístup práce vhodnější než klasický leadership nebo tradiční (waterfall) projektové řízení. Více informací...


Obsah kurzu

 • Co je „agile”? Proč je unikátní? Vysvětlení základních principů: 
 • Jak se rozhodnout? Kdy využít tradiční „waterfall“ postup a kdy  postup „agile“?
 • SCRUM step by step - Vyberte vlastníka produktu - Vytvořte agilní tým (Agile / Scrum Team)- Vyberte Scrum Mastera - Sestavte Product Backlog - Upřesněte a odhadněte produktový Backlog - Naplánujte na Scrum Meetingu první Sprint - Vizualizujte svou práci - Daily Stand-up nebo Daily Scrum - Sprint Review nebo Sprint Demo - Sprint Retrospective (Meeting) - Nečekejte se spuštěním dalšího Sprintu
 • Role ve Scrum týmu - Product Owner – Srum Master – členové týmu. Hodnoty Scrum týmu, agilní kultura, „agile mindset“, „agile team culture“
 • Funkce Sprintu - jednotky interakce, Sprint Review, Sprint retrospective
 • Pruduct a Sprint Backlog
 • Daily Stand-up Meeting (Daily Scrum) – smysl, pravidla, průběh
 • Co je „MVP“ - minimálně životaschopný produkt (Minimum Viable Product“)?. Jak myšlenka MVP vznikla a kde ji lze uplatnit?
 • Vlastní simulace práce v agilním týmu - Rozdělení účastníků simulace do týmu a zadání vývoje prototypu vozidla. V průběhu simulované práce v agilním týmu dochází k mnoha vnějším i vnitřním změnám, na které musí tým reagovat.
 • Po skončení účastníci vyjadřují své pocity, kriticky hodnotí výsledky spolupráce v týmu, zvažují nakolik je agilní styl vhodný pro jejich firmu či pro určité projekty.

Organizace kurzu

 • Délka?
  • Dvoudenní trénink + online příprava
 • Kde?
  • Plně vybavený tréninkový sál SMARTER
 • Za kolik?
  • 11 400 Kč + DPH zahrnuje online pre-testy, učební pomůcky, skripta a 2 x „coffee break“
 • Pro koho?  
  • Simulační trénink je určen těm, které zaujal koncept agilního vedení týmů či projektů a chce na vlastní kůži formou simulace okusit agilní styl činnosti a atmosféru agilně vedeného týmu. 


Mám zájem
Seznam kurzů