Kurzy otevřené veřejnosti

Kurzy otevřené veřejnosti

REMOTE MANAGEMENT A HOME OFFICE březen 1  den 5.600 Kč bez DPH Mám zájem

Je „home office“ blahodárným nebo naopak frustrujícím způsobem práce?
Záleží hlavně na tom, zda je vynucený nebo je výsledkem rozhodnutí pracovníka. Do budoucna lze počítat s tím, že „home office“ se stane běžným. Každý s ohledem na charakter své práce, potřeby a možnosti rozhodne o poměru práce ve firmě a doma.
Můžeme využít zkušenosti ze současného vynuceného „home office“ a „remote managementu“ a připravit se na budoucnost, která nebude návratem k tomu, co bylo? 

VZDÁLENÉ VEDENÍ OBCHODNÍ SCHŮZKY duben 1  den 5.600 Kč bez DPH Mám zájem

Nově nastupující trend vzdáleného prodeje a vedení obchodních schůzek je v současné době nejvíce aktuální nejen pro obchodníky. Proč se nebát on-line jednání, jaké má výhody a naopak na co si dát pozor? Na kurzu se naučíte, jak vzdálenou schůzku dojednávat, jak pracovat s klientem během schůzky, na co si dát technicky pozor a v neposlední řadě, jak řídit klienta i bez pravidelného osobního kontaktu. 

JAK NA ON-LINE PREZENTACI? duben 1  den 5.600 Kč bez DPH Mám zájem

Jak účinně prezentovat on-line? Nebojte se on-line prezentací. Na kurzu Vás naučíme, jak připravit zajímavou prezentaci pro on-linu formu, čím ji obohatit v různých platformách, a které jsou vhodné pro jaký účel. Jak být technicky připravený i na neočekávané okolnosti.

BALANČNÍ LEADERSHIP duben 1  den 5.600 Kč bez DPH Mám zájem

Hlavní inspirací a východiskem Balančního leadershipu je koncept 4-D systému vedení lidí, jak jej vyvinula a aplikovala americká vesmírná agentura NASA a jeden z jejích předních manažerů Dr. Charlie Pellerin v roce 2009, kdy byl po celosvětové krizi nutný důkladný „restart“ a dosažení maximálního synergického fungování týmů.

Jak budovat a vést tým, v němž mohou v různých fázích a v rámci různých úkolů fungovat jeho jednotliví členové v celé škále „vzdáleností“ od plné home office po každodenní fyzické setkávání? Od manažerů týmů to vyžaduje schopnosti a dovednosti vést tedy tým „na dálku i zblízka“. Trénink pomáhá manažerům dosáhnout rovnováhy ve výkonnosti takového týmu a udržet jeho motivaci k práci.

KDO DNES NENÍ AGILE, JAKOBY NEBYL... květen 2  dny 10.500 Kč bez DPH Mám zájem

Již dva roky pozorujeme dva odlišné přístupy lidí a firem: pro jedny je krize impulsem k mimořádné činorodosti a k vynalézavému hledání východisek. Pro druhé je typické „čekání na Godota“. Je úplně jedno, co jste a kdo jste. Důležité je, abyste byli mezi těmi prvními. Je třeba hledat cesty, které umožní jednat rychle, efektivně, bez zbytečných překážek, s možností měnit pracovní postupy i zapojení konkrétních lidí v týmu podle aktuální situace. Agilní přístup tohle všechno umožňuje. My se s Vámi podělíme o to, jak nastavit sebe a tým k tomu, aby pracoval agilně. Trénink otevřený pro všechny prostřednictvím online i prezenčních způsobů vzdělávání vám pomůže.

JAK POROZUMĚT SÁM SOBĚ I OSTATNÍM květen 1  den 2.800 Kč bez DPH Mám zájem

Schopnost vnímat a respektovat odlišné způsoby myšlení, jednání a rozhodování lidí, se kterými komunikujeme a kooperujeme, patří k základním prvkům sociální inteligence. Kurz „Osobnostní typologie v praxi“ je psychologií a sociologií pro každý den, který vám pomůže dosahovat při jednání porozumění a přijetí vašich názorů a návrhů. Stovky manažerů, obchodníků, specialistů v mnoha oborech, kteří se v praxi naučili využívat poznatky a doporučení osobnostních typologií, potvrzují, že se jejich práce a život staly jednoduššími a méně konfliktními či frustrujícími. V průběhu tréninku se naučíte rozpoznávat jednotlivé typy lidí, správně na ně reagovat a získávat je ke spolupráci. Před tréninkem si uděláte online test osobnostního typu, abyste nejdříve poznali sami sebe. V průběhu tréninku si především vyzkoušíte, jak jednat s lidmi, kteří nejsou „vaše krevní skupina“, ale spolupracovat s nimi chcete nebo dokonce musíte.  

PERFECT LEADER květen 1  den 5.700 Kč bez DPH Mám zájem

Tréninkový workshop „Perfect Leader“ není zamýšlen jen pro manažery. Vést druhé musí každý, kdo chce, aby jeho cíle, zájmy a potřeby druzí lidé (v práci, v rodině, ve sportovním oddíle apod.) vzali za své a udělali vše, co je třeba pro jejich naplnění. Pojem „leader“ chápeme spíše jako „roli“, než jako přidělenou „pozici“.  Vyzkoušíte si různé způsoby, jak lze lidi vést: tradičně a nebo agilně. Ověříte, jak různé způsoby komunikace a vedení jsou nebo nejsou vhodné pro odlišné situace: militantní, mentorský, koučovací a delegující styl. Budete diskutovat o tom, proč je důležité uplatnit specifický genderový a generační přístup. Procvičíte si vedení odlišných typů lidí (analytický, pragmatický, sociabilní a extrovertní typ). Budete zvládat simulované konflikty. A až tím vším projdete, váš život se zjednoduší a zkvalitní, neboť budete svých cílů dosahovat hladce k větší spokojenosti své i druhých. Více informací... 

JAK PŘIPRAVIT DOKONALÉ AC A JAK JEJ VÉST červen 1  den 5.700 Kč bez DPH Mám zájem

V době, kdy poptávka po pracovnících převyšuje nabídku, je jejich získávání docela problém. Ještě větším problémem je vybrat správné pracovníky, kteří se osvědčí a díky naplnění oboustranného očekávání vydrží a budou loajální. Riziko, že očekávání pracovníků i zaměstnavatelů se nenaplní, je velké. Zkušenost úspěšných firem a institucí ukazuje, že snížení tohoto rizika je ve využití metody „Assessment Centre“ (AC). Na workshopu „Recruitment bez rizika“ se přesvědčíte o výhodách AC ve srovnání s jinými způsoby výběru lidí (přijímací pohovory včetně tzv. behaviorálních), naučíte se správně definovat kompetence, které bude AC ověřovat, odzkoušíte si základní metody jejich ověřování využitelné v AC (testy, rolové hry, případové studie, …). Na workshopu společně vytvoříme prototyp AC připraveného na míru vaší organizaci včetně zadání aktivit, záznamových hodnotících listů apod. Vyzkoušíme si praktické vedení postaveného AC (role moderátora, hodnotitelů, pozorovatelů). Více informací...

JAK ASERTIVNĚ ODMÍTNOUT A NEZTRATIT PŘÁTELE? červen 1  den 5.700 Kč bez DPH Mám zájem

Víte, čemu se říká „schodišťový efekt“? Teprve když jdete po schodech dolů z kanceláře šéfa přesně víte, jak jste mu to měli říci, ale dopadlo to jinak: buď jste to vzdali, ustoupili jste, byli jste pasivní či dokonce submisivní a nebo jste to naopak nevydrželi a reagovali agresivně a se šéfem jste se rozešli ve zlém. Chcete-li být vždy spokojeni s výsledkem svých jednání a to nejen se šéfy, je trénink „Asertivita, kdy ano a kdy ne“ právě pro vás. Kurz nabízí cestu k „hladké“ komunikaci a to především v obtížných situacích. Naučíte se vyjadřovat přímo a jednoznačně s cílem prosazovat své názory a zároveň respektovat zájmy a potřeby druhé strany. Vše v reálných situacích. Účastníci si předem vydefinují obtížné komunikační situace, se kterými se setkávají a při jejich simulovaném řešení budou respektovat asertivní zásady a využívat asertivní techniky. Asertivní „poučky“ nejsou těžké, ale naučit se potlačit své negativní emoce a pohotově asertivně reagovat vyžaduje trénink. Více informací...

VAŠE ÚSPĚŠNÁ PREZENTACE I. září 1  den 5.700 Kč bez DPH Mám zájem

Denně probíhá ve velkých i malých firmách a v mnoha dalších institucích statisíce prezentací. Podle provedeného průzkumu na vzorku 320 reálných prezentací je jen 1/10 z nich účastníky považována za úspěšnou. Co to znamená? Jen 32 prezentací ze 320 skutečně zaujaly a lidé si z nich odnášejí nejen užitečné informace, ale i zážitek, který tyto informace ve své paměti upevní a dlouhodobě udrží. Tréninkový workshop „Vaše úspěšná prezentace I.“ vám pomůže k jistotě, že právě vaše prezentace budou patřit k té skvělé desetině. Nezažijete nic školometského, ale postupně budete pracovat se svou předpřipravenou prezentací, kterou si přinesete. Čeká vás zpětná vazba ze strany lektora a ostatních účastníků. Zkrátka krok za krokem dovedete vaši prezentaci k obsahové a formální dokonalosti. Profesionalita Vašeho vystupování před lidmi poroste. Zbavíte se obav prezentovat, protože si budete jisti vřelým přijetím vašich vystoupení. Více informací...

ODHOĎME OBAVY, KTERÉ NÁS LIMITUJÍ! září 1  den 5.700 Kč bez DPH Mám zájem

Někdy je správné zvažovat rizika a mít obavy. Někdy nás však naše „strachy“ zbytečně brzdí a omezují naše výsledky.  Jak v našem mozku působí strach a obavyna naše rozhodování a chování?  Během workshopu získáte psychologicky ověřené a v praxi vyzkoušené metody,  jak se nepodloženým a často zbytečným obavám bránit, jak jim předcházet, jak se s nimi vyrovnat, když se již projeví. Naučíte se  oddělovat racionální, varovné a aktivizující podněty spojené s obavami od těch, které omezují a paralyzují vaše schopnosti a výkony. Více informací...

PRODEJ TO! říjen 2  dny 11.400 Kč bez DPH Mám zájem

Základem úspěchu obchodníka je kvalitní trénink odpovídající na každodenní otázky, před kterými obchodník či prodejce stojí. Kurz profesionální obchodník ukazuje zájemcům cestu, jak se tvrdou, ale efektivní prací dostanou k úspěchu. Lidé, kteří vytvářejí program Obchodní dovednosti, jsou praktici s mnohaletými zkušenostmi v rolích obchodníků a obchodních manažerů.

VAŠE ÚSPĚŠNÁ PREZENTACE II. říjen 1  den 5.700 Kč bez DPH Mám zájem

Tréninkový workshop není určen jen těm, kteří již prošli první částí tréninku (Vaše úspěšná prezentace I). Je otevřen všem, kteří již mají za sebou základní prezentační tréninky a zkušenost s reálnými prezentacemi a nyní chtějí obohatit své prezentace o finesy, které účastníky osloví a uchvátí. Nejde o žádné laciné triky, ale o praxí ověřené prezentační metody a techniky, které se vztahují jak k prezentaci pomocí snímků, videí, materiálů, vzorků apod., tak i k chování prezentujícího především z hlediska jeho schopnosti zapojit auditorium, vtáhnout jej do hry a řešit i obtížné situace. Účastníci se seznámí s „psychologií a sociologií prezentace“, jejichž poznatky prakticky ověří a vyzkouší v „bezpečném prostředí“ ostatních účastníků a lektora. Vaše příští prezentace tak získá podstatnou „přidanou hodnotu“. Více informací...

AGILE NANEČISTO - SIMULACE listopad 2  dny 11.400 Kč bez DPH Mám zájem

Slyšeli jste už o agilním leadershipu, ale nejste si jisti, o co jde? Zvažujete, zda „agilní“ styl práce uplatnit ve vaší firmě nebo týmu a nebo v rámci nového projektu? Víte, o čem „agile“ je, ale nemáte jistotu, jaké jsou jeho možnosti a omezení a praktické důsledky? Nekupujte „zajíce v pytli“ a zbytečně nevstupujte do neznámých vod! Během dvoudenní simulace si sami vyzkoušejte, jak „agile“ skutečně funguje. Zažijte simulovanou práci v agilním týmu a budete si moci na základě této praktické, na vlastní kůži pocítěné zkušenosti,odpovědět na otázku, zda je pro váš tým, projekt nebo firmu agilní přístup práce vhodnější než klasický leadership nebo tradiční (waterfall) projektové řízení. Více informací...

TRÉNINK TRENÉRŮ listopad 2  dny 11.400 Kč bez DPH Mám zájem

Kurz pro všechny, kteří pravidelně nebo občas ve firmách školí a chtějí, aby to bylo pro účastníky i pro ně samé užitečné a zábavné, aby se na školení všichni těšili, zdokonalovat metody své práce, dozvědět se, co je nového v oblasti vzdělávání dospělých, obohatit svá školení o praktické a efektivní moderní prvky (on line aplikace, elektronické AV prostředky, gamifikace, simulace apod.).

TIME & LIFE MANAGEMENT listopad 2  dny 11.400 Kč bez DPH Mám zájem

Identifikujte své osobní předpoklady a limity pro efektivní řízení svého času.

EFEKTIVNÍ NETWORKING připravujeme prezenčně 1  den 0 Kč bez DPH Mám zájem

Cílem tohoto programu je osvojit si metody, jak systematicky řídit a rozšiřovat své klientského portfolio prostřednictvím efektivního vytěžování veškerých příležitostí moderního NETWORKINGU, a to včetně využívání konkrétních internetových aplikací. Naučíte se vnímat NETWORKING a digitální aplikace jako přirozené a užitečné nástroje, které se vyplatí aktivně využívat v rámci vašich každodenních obchodních aktivit.

Webinář „ONLINE V ONLINE“ POKRAČUJE! připravujeme 1  den 0 Kč bez DPH Mám zájem

Nedávný webinář „Online v online“ vzbudil značný zájem. Připravili jsme pokračování. Tentokrát pro ty, kteří při organizování a realizaci online vzdělávacích programů získali zkušenosti, chtějí se o ně podělit, ale také využít inspiraci z jiných firem.

JAK SE VYZNAT V ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ? připravujeme 1  den 0 Kč bez DPH Mám zájem

 

Strmě rostoucí trend online vzdělávání akcelerovaný karanténními opatřeními zabezpečil nebývalý rozmach různých platforem online vzdělávání a spolupráce. Cílem tohoto webináře je umožnit účastníkům lépe se v online džungli orientovat. Přihlaste se na náš webinář ZDARMA.