Analýza

Jak zjistíme, co je potřeba změnit a jak navrhneme správné řešení?

Smarter managerial courses
  • Analýza firemní strategie na workshopu managementu ukáže, zda máte jasnou vizi, cíl a všichni táhnete za jeden provaz
  • Development Centra, certifikace, výsledky online 360º hodnocení, psychodiagnostika a další metody ukáží, jaké jsou předpoklady, kompetence, znalosti a dovednosti vašich pracovních týmů a jednotlivců
  • Průzkumy spokojenosti, firemní kultury, Mystery Shopping a jiné metody doloží, jak se na vás dívají vaši interní a externí zákazníci
  • Audity a zúčastněné pozorování komunikace a kooperace v týmech a mezi týmy pomohou pochopit, proč to místy „drhne“
  • Psychodiagnostika (testy, rozhovory)
Půjdeme do toho společně?