BALANČNÍ LEADERSHIP


Snili jste někdy o tom, podívat se s vesmírnou raketou do vesmíru a projít se po Měsíci? To vám zatím zařídit neumíme, ale můžeme vám přiblížit, jak budovat a řídit týmy stejně efektivně, jako to dělá Americká vesmírná agentura NASA. Při stavbě nového tréninkového programu Balanční leadership jsme se inspirovali konceptem 4-D Systems, který formuloval Charlie Pellerin, manažer týmu Hubbleova teleskopu. Workshop je připraven pro prezenční i online realizaci a pomůže vám formulovat konkrétní nástroje, kroky a opatření, jak v dnešní nejisté a neustále se měnící době dobře vybalancovat vedení týmu na dálku i zblízka. 

Jak to celé začalo?
 

V roce 1990 byl již osmým rokem manažerem týmu, který se v NASA zabýval vývojem Hubbleova teleskopu, Charlie Pellerin. Jeho tým postavil a konečně vypustil nejočekávanější teleskop světa. Jejich radost ale netrvala dlouho – ukázalo se, že teleskop má vadné zrcadlo a je víceméně k ničemu. Vyšetřovací komise konstatovala, že hlavní příčinou bylo manažerské selhání. Kupodivu ale nikdo Pellerina z ničeho neobviňoval. Ve světě vesmírných inženýrů a astrofyziků byla myšlenka, že by sociální (tedy „měkké“) manažerské nedostatky mohly převážit nad technickou odborností, naprosto cizí a nepochopitelná. Ihned poté, co Pellerin zahájil misi na opravu Hubbleova teleskopu, začal se velice intenzivně zabývat otázkou, jak sociální kontext ovlivňuje lidi a celé týmy a vytvořil koncept 4-D Systems (více viz PELLERIN, Charlie, 2009. How NASA builds teams. John Wiley and Sons). Kromě teoretického základu je jeho součástí i ověřená metodika měření aktuálního stavu týmu (cca 15timinutový online „učící“ dotazník).
 

Co je to 4-D Systems

Pellerin identifikoval čtyři základní dimenze fungování týmu, které spolu vzájemně úzce souvisí a společně zajišťují vysokou výkonnost týmu. Pokud je jedna (nebo více) dimenzí dlouhodobě opomíjena, zákonitě se to projeví na hladkém a efektivním fungování týmu.

         VIZE – všichni pro své fungování potřebujeme dlouhodobou vizi a cíle, potřebu nadějné budoucnosti, ke které se můžeme vztahovat. V týmu to znamená udržovat „reálný“ optimismus v každodenní komunikaci, který podporuje vysoké pracovní nasazení, kreativitu a inovativnost.

         ŘÍZENÍ – lidé mají snahu vyhovět požadavkům a očekáváním. Musí být ale zřejmé, jak jsou rozděleny úkoly, role, zodpovědnosti, očekávané výstupy atd. Je nutná přímá a korektní zpětná vazba, bez obviňování a stížností.

         ZAPOJENÍ – lidská potřeba sounáležitosti a efektivního zapojení do týmové práce, potřeba udržovat „provozní teplotu týmu“ – loajalita, týmový duch, firemní kultura. Je prokázáno, že dlouhodobé zanedbávání v tomto kvadrantu má nejsilnější vliv na sníženou výkonnost týmu.

         KULTIVACE – lidé v týmu se potřebují cítit platnými a oceňovanými členy, kteří mají v týmu své právoplatné místo. Liší se míra a způsob, jak kdo potřebuje být oceňován (souvisí s vnitřní a vnější motivací), ale touha po uznání okolím je univerzální.
 

Model 4-D

 

A co z toho? Aneb jaké jsou výstupy workshopu

Co všechno je tedy při budování a řízení týmu potřeba dávat neustále na misky vah? Jak odměřit to správné množství individuální samostatnosti vs. organizačního řádu a systémovosti? Nakolik ponechat svobodu rozhodování a nakolik vyžadovat disciplínu? Jak vyvážit podporu kreativity a inovativnosti oproti odpovědnosti a prevenci rizika? Jak umožnit lidem vlastní seberealizaci, ale zachovat a podporovat zároveň týmovou loajalitu?

To jsou jen některé z otázek, na něž workshop „Balanční leadership“ hledá odpovědi. Pojďte je hledat a nacházet s námi!

 


Půjdeme do toho společně?

Autor textu: Tereza Viceníková, Teamleader SMARTERuVšechny články zde