CO CORONAVIROVÁ KRIZE ODNESLA, ALE I PŘINESLA?


V červenci uskutečnil SMARTER průzkum názorů a postojů k atmosféře, ztrátám, ale i přínosům souvisejícím s coronavirovou krizí. Výsledky si nečiní nárok na reprezentativitu a objektivitu, ale i tak jsou zajímavé. O účast na průzkumu byla požádána stovka klientů společnosti, převážně manažerů  a specialistů HR úseků. Průzkum byl anonymní a byl realizován korespondenčně pomocí vlastní online aplikace Opinion. Respondentům jsme slíbili výsledky, které nabízíme i těm, kteří se průzkumu neúčastnili. 

Jakou změnu „covidová“ krize přinesla?

Respondentům jsme položili otázku: Jak hodnotíte změnu atmosféry, ke které ve vaší společnosti došlo v průběhu coronavirové krize, jak to pociťujete?

Graf 1Většina dotázaných změny atmosféry pociťuje (80%). V této většině jsou především ti, kteří změny vidí ambivalentně: uvádějí jak změny k lepšímu, tak i k horšímu. Pozitivní je, že 20% dotázaných se přiklání k názoru, že „věci se spíše zlepšily“.

Co se změnilo?

Druhá otázka se ptala: „Co se konkrétně změnilo v uvedených oblastech?“ Změnu k lepšímu označovali respondenti veselým "smajlíkem", změnu k horšímu smutným "smajlíkem“. Pokud žádnou změnu nepociťovali, využili prostředního neutrálního „smajlíka“:

Graf 2


Z přehledu je patrné, že krize přinesla větší využití kreativního potenciálu lidí, ale i zlepšení vztahů a do jisté míry i spolupráce mezi lidmi a úseky. Rovněž je patrné určité zlepšení vztahů k vedení či manažerům. Překvapivou odpovědí je, že nedošlo k výraznému oslabení pocitu jistoty a bezpečí. Dokonce 60% dotázaných naznačilo, že jejich platová situace nedoznala zásadních změn. Z pohledu respondentů se zvýšila i motivace a produktivita práce.

V další části průzkumu jsme respondenty požádali, aby charakterizovali způsob práce, který byl v jejich společnosti zaveden v souvislosti s koronavirovou krizí.  (S možností uvést všechny uplatněné způsoby.) Uvedlo % respondentů:

 • práce probíhala běžným způsobem                              30%
 • někteří zůstali doma na "ošetřovném"                           50%
 • prakticky všichni měli "home office"                              40%
 • část měla "home office", část docházela                       60%
 • plně jsme využili "online" komunikaci a kooperaci        80%
 • vzali jsme si dovolenou /neplacené volno                     20%
 • byli jsme převedeni na jinou práci                                   0%
 • část lidí byla propuštěna                                                 0%

Získaná data ukazují, že „home office“ a „online komunikace“ se staly způsobem práce, který významně pomohl překonat překážky a zřejmě trvale ovlivnil dosavadní pracovní styl velké části lidí.

Pohled do budoucnosti?

Poslední uzavřená otázka se týkala pohledu lidí na budoucnost: „Jaká je současná situace, jak se většina lidí u vás dívá na budoucnost?“ Respondenti mohli uvést maximálně dvě hlavní možnosti. Uvedlo % respondentů:

 •  jsou demotivování, nevědí si rady, jsou letargičtí                                     0%
 •  obavy mají, ale vidí světlo na konci tunelu                                             20%
 •  nemají to snadné, ale většina dělá maximum pro zlepšení                    20%
 •  jsou povzbuzeni tím, že se daří překonávat obtíže                                60%
 •  situace jim dala novou sílu a elán, jsou mimořádně aktivní                     0%

Jak ukázal průzkum, coronavirová krize od března letošního roku byla, je a zřejmě ještě řadu měsíců bude velkou komplikací, nicméně nedostala lidi do kolen, nevedla k letargii a pasivitě. Naopak v mnoha firmách a lidech probudila předpoklady, které nebylo nutné před krizí využívat a odnaučila zažitým stereotypům, které mnohdy bránily pozitivním změnám.

Autor textu: Aleš Kabátek, zakladatel SmarteruVšechny články zde