EDUKATIVNÍ KINOAUTOMAT – VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ BAVÍ A POMÁHÁ


Jak to začalo? Inspirace ze 60. let minulého století

Kinoautomat viděli diváci poprvé v roce 1967 (Expo 67).  Jeho „vynálezce“ Radúz Činčera dal vzniknout prvnímu interaktivnímu filmu na světě „Člověk a jeho dům“ (scénář Pavel Juráček, režie Ján Roháč a Vladimír Svitáček). Diváci měli možnost rozhodovat o vývoji poněkud rozpačitého chování pana Nováka, kterého vynikajícím způsobem ztvárnil Miroslav Horníček. Hlasovali o dvou variantách jednání a posouvali tak děj kupředu. Světově uznávaná „nová vlna“ československého filmu 60.let minulého století tak předběhla dobu nejen svou dramaturgií, ale i možností živé interakce s diváky.

Před 18 lety nás ve SMARTERu napadlo využít princip kinoautomatu v rámci vzdělávacích programů. Co nás k tomu vedlo? Zakoupili jsme hlasovací zařízení TurningPoint a přemýšleli nad možnostmi jeho využití na trénincích a workshopech. Současně jsme v té době hodně využívali video a to, jak pro natáčení aktivit účastníků (videotréninku), tak pro přípravu  krátkých videí, která se hodila k tématům našich vzdělávacích programů. A tak bylo blízko k nápadu propojit videa s hlasováním a vytvořit první edukativní kinoautomat. Natočili jsme video o jednání obchodníka s klientem a v určitém momentě dali možnost účastníkům kurzu pomocí hlasovacího zařízení vybrat z několika možných pokračování. Jen jedno z pokračování vedlo k úspěšnému závěru, ostatní znamenala nepříznivý konec rozhovoru.

Proč se to osvědčilo? Je edukativní kinoautomat účinnou metodou vzdělávání?

Zkušenost jednoznačně ukazuje, že edukativní kinoautomat je nesmírně účinným nástrojem profesního vzdělávání. Proč tomu tak je? Kinoautomat čerpá svou sílu ze tří zdrojů, které jsou komplementární, vzájemně se podporují:
 

  • Gamifikace a story telling: síla hry a příběhu (nebo hraného příběhu?) je základním oživujícím prvkem. Obsahy vzdělávání se mnohem snadněji učí a přenášejí na účastníky kurzů, pokud jsou postaveny na ukázce reálného a praxi blízkého jednání lidí. Cesta od příkladu (příběhu) z praxe k obecnému (dokonce teoretickému) principu je snazší než cesta opačná.

  • Vizualizace, dynamika a názornost: příběhy mají „živou“ audiovizuální podobu. V minulosti jsme využívali hraných videí. V současnosti preferujeme animovaná videa. Divák, respektive účastník kurzu se více soustředí na obsah „příběhu“ a méně na detaily (zjev, oblečení, doplňky)  jednajících postav.

  • Interakce, učení metodou pokusů a omylů. Účastníci kurzu mají možnost rozhodovat o jednání postav ve videopříběhu. Určují, jak bude obchodník reagovat na různé projevy klienta nebo manažer, na požadavky podřízeného apod.  Rozhodují o postupu klíčových postav videopříběhu. Mohou zvolit i nesprávnou cestu, ale v tom případě v další videosekvenci poznají, že udělali chybu. Mohou se vrátit a vybrat jiné řešení. Postupně se tak dostávají k řešení, které je správné, a které by měli uplatnit ve své další (obchodní, manažerské a jiné) praxi.

Proč je to dnes aktuální? Stará metoda v novém světle Covidu

Původně jsme edukativní kinoautomat zařazovali jako zpestření tréninků a workshopů. V současné době prezenční kurzy ustupují do pozadí a uvolňují místo online vzdělávání (webináře, e-learning, online kurzy, microlearning apod.). HR specialisté, ale i účastníci online programů však upozorňují na náročnost distančních forem vzdělávání.  Přednáškové webináře, e-learning i microlearning vyžadují značnou pozornost účastníků a jejich disciplínu. Edukativní kinoautomat nabízí záživnou a zábavnou alternativu. Možnost interakce formou spolurozhodování o postupu jednání hlavních postav videopříběhů přitahuje pozornost  a vzbuzuje přirozený zájem. Zvědavost, jak to dopadne, když zvolím určitou alternativu, dělá ze vzdělávacího programu napínavou a zábavnou podívanou.

Edukativní kinoautomat může být součástí prezenčních i  online kurzů, ale může dobře fungovat i samostatně. „Příběh“ vyústí v zobecňující závěry a postupy, které lze bezprostředně v praxi využít.  Z příběhu „spoluutvářeného“ účastníky lze snadno pro sebe odvodit principy správného efektivního jednání v roli obchodníka, manažera apod.

Je náročné připravit vzdělávací program formou kinoautomatu?

SMARTER nabízí klientům možnost zpracování výukových či instruktážních kinoautomatů ve vlastní aplikaci „Opinion“. Scénář kinoautomatu připravíme na míru na základě poznání prostředí a aktuálních (především obtížných) situací klienta. Kinoautomat je potom zpřístupněn (pomocí elektronického odkazu) vybraným účastníkům, kteří mohou dostat i zpětnou vazbu ke zvládnutí dané problematiky. Počet účastníků není omezen. Dobu vzdělávání si určuje každý účastník samostatně. Obdrží  odkaz na program, který otevře a absolvuje.  Chcete malou ochutnávku? Pokud ano, klikněte na „link“ a získáte přístup k ukázce kinoautomatu.

UKÁZKA KINOAUTOMATU

Upozornění pro uživatele MacBooku a prohlížeče Safari: v tomto případě nedojde k automatickému startu prvního videa. Neklikejte na „Pokračovat“, ale do plochy obrázku (muž a žena). Video se spustí a teprve po jeho ukončení klikněte na „Pokračovat“. Děkujeme.

Autor textu: Aleš Kabátek, zakladatel SMARTERu, sociolog zaměřující se na otázky firemní komunikace a týmové kooperaceVšechny články zde