Právě otevřené kurzy

květen | 1  den | 2.800 Kč bez DPH

JAK POROZUMĚT SÁM SOBĚ I OSTATNÍM


Schopnost vnímat a respektovat odlišné způsoby myšlení, jednání a rozhodování lidí, se kterými komunikujeme a kooperujeme, patří k základním prvkům sociální inteligence. Kurz „Osobnostní typologie v praxi“ je psychologií a sociologií pro každý den, který vám pomůže dosahovat při jednání porozumění a přijetí vašich názorů a návrhů. Stovky manažerů, obchodníků, specialistů v mnoha oborech, kteří se v praxi naučili využívat poznatky a doporučení osobnostních typologií, potvrzují, že se jejich práce a život staly jednoduššími a méně konfliktními či frustrujícími. V průběhu tréninku se naučíte rozpoznávat jednotlivé typy lidí, správně na ně reagovat a získávat je ke spolupráci. Před tréninkem si uděláte online test osobnostního typu, abyste nejdříve poznali sami sebe. V průběhu tréninku si především vyzkoušíte, jak jednat s lidmi, kteří nejsou „vaše krevní skupina“, ale spolupracovat s nimi chcete nebo dokonce musíte.  


Obsah kurzu

· Jak se lidé liší a proč je důležité se těmito odlišnostmi zabývat.

· Seznámíme Vás s naší osobnostní typologií Jungovského typu, díky které nejen lépe poznáte preference své, ale i lidí, se kterými jste denně ve styku.

· Odnesete si konkrétní výsledek své charakteristiky z osobnostního testu.

· Naučíte se rozpoznávat typy lidí při běžném pracovním nebo soukromém setkání a správně s nimi jednat.

· Pomocí interaktivních cvičení se naučíte výsledky rovnou aplikovat v praxi.

Organizace kurzu

Délka?

1/2 denní trénink v čase 9:00 - 12:30 + příprava před kurzem formou on-line testu "Osobnostní typologie"

Kde?

Smarter Training&Consulting, Vilová 8, 100 00 Praha 10.

Jak to bude probíhat?

Trénink je možné realizovat online i prezenční formou. Bude upřesněno 2 týdny před konáním.

Za kolik?

2 800 Kč + DPH 

Pro koho?  

Pro vás osobně, pokud jste si již někdy kladli otázku, jak je možné, že ve stejných situacích, při projednávání stejných věcí, se různí lidé chovají různě a to dokonce protichůdně: někteří to berou, jiní nechápou či dokonce odmítají. Po tréninku pochopíte proč a naučíte se chovat takaby i odezva druhých byla taková, jak potřebujete. 


Mám zájem
Seznam kurzů