Jak překonat strach?


Jak překonat strach?

Víte, jaká emoce nás dokáže pěkně potrápit, budit v noci ze snů a dlouho se za námi plížit jako temný stín?  Ano, je to strach. Strach je nutnou součástí našich životů a pociťujeme jej všichni. Je součástí našeho vývoje od mládí až po stáří, provází stejně muže jako ženy. V dnešní uspěchané, stresující a přeinformované době plné technologií, neustálých změn, odstrašujících reklam na internetu a billboardech, se všichni potkáváme s různými formami a různou intenzitou strachu, ať už jde o náš soukromý či pracovní život. Někdo má strach z prezentování před velkým či neznámým auditoriem, někdo se bojí o své blízké, jiný pociťuje strach z války, nemoci nebo bolesti, a tak lze pokračovat dál. 

Co je to strach a jakou hraje roli?

Strach je jednou ze základních a nejsilnějších emocí, která je nezbytná pro přežití. Pociťujeme ji už od narození. Vychází ze situací, které jsou pro nás nové či stresující a současně významné: schůzka s klientem či návštěva lékaře, setkání s člověkem, u kterého chceme získat obdiv, plánovaná měsíční cesta po jiném kontinentu, hodnocení v práci apod. Jeho intenzitu ovlivňuje mnoho okolností, pohlaví, věk, vzdělání, ale i psychosociální typ osobnosti. 

Většinou strach vnímáme jako něco negativního, nepříjemného a možná i zbytečného. Strach nás může omezovat, dokonce i paralyzovat, snižovat naši výkonnost a celkově nám znepříjemňovat život. Různé situace vidíme hůře, než ve skutečnosti jsou. Jak můžeme strach v podobě negativní a nepříjemné emoce zmírnit? Především tím, že důkladně poznáme to, čeho se bojíme. Poznání „věci“, která nás straší, je cestou k překonání strachu. 

Emoce však mají i pozitivní stránku.Strach nás může správně varovat nebo i pozitivně motivovat a posunout blíže k naším cílům. Můžeme ho využít i jako hnací motor (například zvýšíme tempo učení na zkoušku). Máme strach, a proto se učíme, abychom zkoušku zvládli úspěšně a získali diplom. Strach ze schůzky s důležitým klientem nás může také velmi kladně stimulovat - připravím se na ni tak perfektně, že ji úspěšně zvládnu a získám byznysNaučme se proto žít se strachem tak, aby nám pomáhal, a ne nás srážel a limitoval. Naučme se negativní projevy strachu překonávat.

Jak se u nás strach projevuje a jaké má důsledky? 

U každého z nás se strach projevuje různými způsoby. Má své fyzické projevy (pocení, sucho v ústech, zblednutí, zarudnutí obličeje, rychlý tep a dech, třes rukou), ale i projevy psychické (pocit ohrožení, nespavost, obavy ze ztráty kontroly, nesoustředěnost, podrážděnost). Nesnažme se tyto projevy ignorovat a potlačovat či vytěsňovat. Strach se pak dostane do stádia, kdy nás začne ovládat. Pokud v nás strach převládá velmi dlouhou dobu a my projevy ignorujeme, nesnažíme se strach rozumově vysvětlit a pochopit ho, pracovat na něm, může se přeměnit ve fóbii, ale to už je jiná kapitola. 

Vzniká otázka, kdy a kde v našem mozku vznikají impulzy, které vyvolávají naše strachy? Jak je přejít s chladnou hlavou? Jak s touto emocí naložit? Proč se bojíme? A co teprve tato emoce dělá s lidským tělem? 

Naše odpověď

Na všechny tyto otázky a ještě mnohé další, jsme chtěli znát odpovědi a díky tomu vzniknul nový program. Sebrali jsme odvahu a řekli si, proč toto téma neotevřít ve velkém a nevytvořit nový trénink, který lidem pomůže odhalit jejich strachy. Kurz jsme vyvinuli a vyzkoušeli, ověřili prospěšnost společně s našimi klienty. Kurz jsme nejprve zrealizovali pro menší skupinu lidí. Následně se počty účastníků zvětšovaly na 30, 80 a ve finále na 120 lidí. Program se setkal s velkým úspěchem: aby také ne, když se lidé nakonec mohli potkat tváří v tvář velkým jedovatým pavoukům a v praxi si vyzkoušet, že mohou svému strachu úspěšně čelit!  

Pokud chcete i vy poznat svůj strach a naučit se s ním pracovat, chybí vám jen malý krůček. Zařadili jsme program do našich otevřených kurzů pro širokou veřejnost, tudíž se stačí jen přihlásit a program absolvovat. Odejdete s pocitem, že strach už není nic špatného a může nás „nakopnout“ k lepším zítřkům nebo si rozšířit obzory. ?

Obáváte se, že nelze kurz v současné době realizovat? To se velmi mýlíte! Kurz je u nás možný absolvovat dvěma způsoby. Online formou, kdy se spojíte živě s lektorem ze svých domovů a v podobě microlearningu.

 

Půjdeme do toho společně?


Všechny články zde