Krizová intervence jako součást řízení lidských zdrojů


Prožíváme situaci, se kterou se nikdo z nás dosud nesetkal. Nevíme, jak dlouho potrvají mimořádná opatření, která brání eskalování pandemie. Firmy a instituce již musely udělat řadu kroků, které reagují na omezení pracovních a podnikatelských aktivit. Management zřejmě čeká řada dalších nepopulárních rozhodnutí, včetně krácení pracovních úvazků a propouštění. Zaměstnanci tuší, že taková opatření budou nutná a celá situace proto vyvolává u mnoha lidí masivní pocit nejistoty, úzkosti a strachu. Obava ze ztráty zaměstnání či krácení výdělku patří k nejsilnějším stresorům, kterým je v dnešní době člověk vystaven. Strach se u nás projevuje nejvíce ve chvílích, kdy se kolem nás děje něco neznámého, co nedokážeme přímo ovlivnit. Něco, nad čím ztrácíme kontrolu a nedokážeme se rychle přizpůsobit. Takové situace nás vyvádějí z rovnováhy a ztrácíme pak kontrolu i sami nad sebou. 

Ve finále se dostaneme do fáze, kdy naše racionální vnímání světa je silně potlačeno, ovládají nás emoce, jen obtížně dokážeme vnímat situaci optimisticky. Jsme popudliví, dokáže nás vyděsit i neověřená informace a fáma, prostě „strach má velké oči“. U každého z nás se strach projevuje různými způsoby. Může se projevovat psychickými symptomy (pocit ohrožení, nespavost, podrážděnost), ale i tělesnými projevy (třes, pocení, sucho v ústech, zblednutí nebo zarudnutí, rychlý tep) a aby toho nebylo málo, můžeme k nim přidat ještě selhání motorické činnosti. Strach je emoce, která může úplně ovládat naše vnímání a myšlení. Pokud nás strach ovládne po dlouhou dobu a my nedokážeme sami reagovat na stresovou situaci racionálně, mohou emoce začít řídit naše chování, které není adekvátní nastalé situaci. Pokud ve Vaší společnosti očekáváte, že budete muset přijmout opatření s radikálním dopadem na Vaše zaměstnance, zvažte využití odborné psychologické pomoci specialistů pro krizovou intervenci, facilitaci nebo mediaci negativně až konfliktně vnímaných opatření a změn.

Jakou pomoc nabízí SMARTER?  

Krizová intervence– nalezne využití v případech, kdy očekáváme, že zaměstnanci či zaměstnanec, bude jen s obtížemi zvládat dopady rozhodnutí, která ho uvedou do stavu nejistoty. Cílem krizové intervence je: 

  • poskytnout emocionální podporu a pocit bezpečí ohroženým pracovníkům,
  • pomoci vyjádřit a prožít jejich emoce, uvést je do kontextu reálné situace,
  • stabilizovat psychický stav pracovníka, zastavit ohrožující tendence v jeho chování,
  • najít a posílit stabilizační schopnosti pracovníka,
  • zjistit přirozené podpůrné sociální sítě pracovníka a integrovat jej do nich,
  • pomoci pracovníkovi vytvořit plán a posílit know-how k řešení krize,
  • zprostředkovat kontakt se sociálními či zdravotními službami, pokud to situace vyžaduje.

Psychologické konzultace– jako součást outplacementu ve firmě / instituci. Zaměstnanci budou mít možnost využít v rámci výpovědní doby psychologických konzultací a profesního poradenství.

Manažerské poradenství– zejména v oblasti komunikace nepopulárních rozhodnutí. Specialisté pomohou s přípravou na obtížná jednání se zaměstnanci. Poskytnou ověřené metody ke stabilizaci skupin zaměstnanců, kterých se opatření netýkají, přesto jsou frustrováni negativní atmosférou, pociťují nejistotu a strach, ztrácejí motivaci a loajalitu. 

Facilitace workshopů– zejména v těch případech, kdy očekáváme, že bude pro zaměstnance obtížné najít společné řešení krizové situace. Zde je výhodné, aby facilitátor byl nezaujatý externista, který pomůže týmu dosáhnout potřebných cílů bez nadbytečných emocí a konfliktů.

Mediace náročných jednání– je využívána zejména v případech, kdy je nutné, aby dvě strany, například vedení a odbory, nalezly alespoň kompromisní dohodu, když se při předchozím jednání projevily nejen rozdílné zájmy a potřeby, ale i osobní antipatie, nebo otevřené projevy nepřátelství.

 

Pokud potřebujte poradit s vhodným řešením, kontaktujte nás. 

 Všechny články zde