Měření

Jak změříme výsledky realizovaných změn?

NA ZÁKLADĚ ČEHO navrhneme, co a jak dál?

Smarter managerial courses
  • Jaká porovnání situace „před“ a „po“ realizaci změn využijeme?
  • Výsledky úvodních a závěrečných Development Center
  • Online testy; Závěrečné certifikace
  • Výsledky Mystery Shoppingů / Mystery Callingů, klientských průzkumů
  • Výstupy z 360° hodnocení
  • Posuny v naplňování KPI´s, růst obratu, zisku, podílu na trhu apod.
  • Zprávy z úvodního a závěrečného auditu
  • Výsledky měření „sociálního klima“, „týmových map“
  • Výstupy psychodiagnostiky
Půjdeme do toho společně?