Návrh řešení a realizace

Jak uděláme potřebné změny?

Smarter managerial courses
  • Pomůžeme zpracovat firemní strategii a „statut“, který stanoví cíle a pravidla firemní hry, které podpoří seberealizaci, spokojenost a motivaci lidí
  • Nastavíme systémy řízení a hodnocení, připravíme manažery na účinné vedení a rozvoj podřízených i sebe samých
  • Formou tréninků a individuálního koučování poskytneme pracovníkům praktické znalosti a dovednosti, které zvýší jejich výkonnost a dají jim novou perspektivu
  • Team buildingy zlepší komunikaci a kooperaci v týmech a mezi týmy a povedou k hladké spolupráci a lepším výsledkům
  • Certifikace pracovníků pro různé typy činností zajistí vyšší standard a profesionalitu chování uvnitř firmy i navenek
  • Zpracujeme manuály a popíšeme procesy, zajistíme standardy výkonu, KPI´s
Půjdeme do toho společně?