NOVÝ TRÉNINK PRO OBCHODNÍKY: JAK VÉST OBCHODNÍ JEDNÁNÍ ONLINE?


Co je cílem tréninku:

Trénink vám pomůže překonat nesnáze z období mnoha omezení a rozjet obchod naplno. I když nejste e-shop nebo call centrum, získáte specifické dovednosti pro „vzdálené“ obchodní jednání. Zdokonalíte se ve vedení jednání se zákazníkem přes některou z online platforem. Zjistíte, že lze dobře navázat vztah s klientem, zjišťovat jeho potřeby, prezentovat vaše produkty a uzavírat obchod i když nedochází k osobnímu kontaktu. Trénink kombinuje rozvoj „technických“ komunikačních dovedností prostřednictvím některé z online platforem, s rozvojem dovedností online obchodní komunikace, která má specifické rysy ve srovnání s osobním jednáním se zákazníky. Naučíte se rozlišovat, kdy je i v postcovidové době efektivní využít online prostředky a kdy naopak osobní kontakt.

Co konkrétně trénink přináší?

 • Rozšíření možností, jak být v kontaktu se zákazníkem

 • Zvládnutí nové komunikační platformy a nové podoby vedení obchodního jednání

 • Pochopení rozdílů mezi tím, co umožnuje osobní a co online jednání

 • Přesvědčivost i v online jednání bez zbytečných technických nedostatků

 • Jistotu při online jednání – možnost vše si vyzkoušet před „ostrým“ jednáním

 • Větší efektivitu práce

 • Úsporu času stráveného na cestách a nákladů na cestování

Jak trénink probíhá?

 • V první části prodejce seznamuje s možnostmi a všemi využitelnými funkcionalitami online platforem, ukáže jim tipy, jak je efektivně využívat i nejčastější chyby, ke kterým při online jednání dochází.

 • Soustředí se i na oslovení zákazníka ještě před započetím online jednání - na domluvení si online schůzky, na přesvědčování zákazníka o smysluplnosti tohoto řešení i o samotnou instruktáž zákazníka tak, aby pro něj jednání bylo komfortní.

 • Ve druhé části prakticky trénujeme jednání se zákazníkem se zapojením všech funkcionalit online platforem (vkládání prezentace, videa a dalších podkladů).

 • Účastníci mají možnost vyzkoušet si „v bezpečném prostředí“ online jednání se zákazníkem, kterého jim hraje lektor. Následně dostávají od lektora i ostatních účastníků zpětnou vazbu i doporučení, na čem mohou stavět a co dělat na dalším skutečném jednání lépe.

 • V závěru tréninku se účastníci naučí, co udělat po samotném jednání k maximalizaci obchodní výtěžnosti. 

Pro koho je trénink určen?

Trénink je určen jak pro prodejce bez zkušeností s vedením online jednání, tak i pro prodejce, kteří už mají s tímto typem jednání zkušenost, kterou chtějí sdílet, porovnávat a rozšiřovat o novou inspiraci.

Jak je trénink organizován?

Délka tréninku: 2 x 3,5 hodiny.
Typ tréninku: online trénink přes aplikace Zoom, Teams nebo Webex
Maximální počet účastníků: 8 osob

Program tréninku:

Blok 1 : Příprava na online obchodní jednání


Proč online komunikace?

 • Trendy v obchodní komunikaci – posun do online prostředí není jen záležitost „Covid“ období

 • Co bude v budoucnu ovlivňovat obchodní komunikaci?

 • Proměny stylu komunikace pohledem generací – nástup nových generací

 • Osobní schůzka vs telefonické jednání vs online setkání - výhody a nevýhody

 

Jak si domluvit online setkání

 • Jaké formy schůzky využívat a kdy?

 • Domluvte si online schůzku po telefonu (Rolová hra)

 • Pošlete elektronickou pozvánku  (Cvičení)

 • Jak napsat účinnou pozvánku ke schůzce? (Cvičení)

 • Využití sociálních sítí pro domluvení schůzky

 

Příprava na online schůzku

 • Co musím mít připraveno před online schůzkou

 • Jak si upravit prostředí pro „vysílání“ – tipy & triky

 • Čeho se vyvarovat?

 • Jaké platformy jsou pro online akvizici vhodné (Teams, Zoom, Webex, Whatsapp…)

 • Výhody a nevýhody platforem

 • Připravte si prezentační materiály: snímky, video, nabídky, kalkulace… (Cvičení)

 

Blok 2: Vedení jednání se zákazníkem v online prostředí


Vedení online schůzky

 • Jak zahájit schůzku v online prostředí – doporučený postup a jeho individuální úprava

 • Jak postupovat, když klient není technicky zdatný

 • Řešení problémů „neslyším, nevidím“ (Nácvik řešení)

 • Dohoda a pravidlech online komunikace

 • Jak situovat klienta v procesu jednání (Trénink)

 • Analýza potřeb klienta prostřednictvím online ankety (Cvičení)

 • Využití sdíleného zápisu z jednání, co zaznamenávat a jakou formou

 • Kdy využívat prezentační materiály

 • Jak zachovat v online jednání plnou interakci

 • Trénink vedení online jednání formou rolových her + zpětná vazba a doporučení


After Care

 • Co poslat klientovi po schůzce, jaké materiály a jakou formou

 • Vytváření stopy prostřednictvím sociální sítě  (Cvičení)

 • Jak formulovat zápis z jednání

 • Jak stimulovat klienta k akci
 

Autor textu: vedení SMARTER, s.r.o.Všechny články zde