Onboarding online nebo prezenčně?


Digitalizace onboardingu nezná meze.
Trend je být on line a ideální je, když si ještě nováček může zasoutěžit. Chcete se dostat na ostrov nebo do tajné místnosti? To se stane, jen co se seznámíte s interní směrnici číslo… Už jste si prohlédli medailonky vašich kolegů v týmu?  Výborně, získáváte tři emotikony…a blížíte se více k cíli, tedy zdárnému začlenění do společnosti, firmy a týmu. Taková je dnešní doba. 
Co když ale potřebujete nováčkovi lidsky říci, o čem je váš business? Seriózně a citlivě.  Zvláště, jste-li banka. Všichni víme, jak banka funguje… Půjčuje lidem peníze, které jim někdo jiný svěřil… Investuje. V podstatě jednoduchý businessový model… ale co všechny ty pojmy a složité postupy ze světa financí? To asi zas tak jednoduché nebude a slabá empatie jinak dobře promyšlených digitalizovaných procesů onboardingu může dokonce působit negativně.
Jaké řešení se ukázalo funkční?
Ve Smarteru máme pro to dvě řešení, která probíhají současně s online onboardingem a vytváří tak funkční hybridní integrační program. 
Prvním řešením je simulační trénink. Stanete se na dva dny spolu s několika kolegy členem vedení banky. Banka se ocitne na trhu. Má tradiční, ale i zcela nové produkty. Má konkurenci a musí obstát. To vše v týmu, který živě diskutuje a radí se s lektorem. Účastnící vidí toky peněz, personálních kapacit, jasně vidí na své produktové portfolio a jeho úspěšnost na trhu, navíc ve vztahu ke konkurenci. Vše živě a hravě. 
Myslíte, že v rámci onboardingu jsou dva dny moc? Nováček a dva dny zavřený někde na centrále? Ne vždy je to možné. Podařilo se nám nejdůležitější podstatu fungování banky zachytit a předat ji účastníkům během tříhodinového workshopu. A to je druhé, časově úspornější řešení. 
U našich klientů v bankách jsme vyzkoušeli obě uvedená řešení. A funguje to. Co říkají účastníci? „Připravili jste nás na to, že až příště bude vedení prezentovat úkoly, nové produkty a cíle, budeme rozumět celé řadě zkratek a čísel, která se týkají fungování banky. Měli jsme možnost vidět, jak naše konkrétní práce zapadá do systému a pravidel života banky. Mohli jsme se zamyslet nad tím, jak v novém prostředí profesionálně komunikovat a kooperovat mezi sebou a se svými nadřízenými, jak jim reportovat výsledky, protože více chápeme, co je zajímá a co jsou priority banky.“
Co nás nejvíce potěšilo?
A co nejvíce potěšilo nás? Že se názorně a poutavě podařilo vysvětlit fungování banky nejen novým zaměstnancům z financí, ale také bankovním právníkům, IT specialistům a všem „supportním“ pracovníkům banky.
Pokud si i vy lámete hlavu, jak „onboarding“ oživit, jsme připraveni se s vámi potkat a vnést do současné přípravy nováčku rozvojové prvky, které pro ně učiní první týdny a měsíce v bance zajímavější a pro vás bezpečnější ve smyslu spokojenosti a stability nových lidí. 
Autor textu: Lucie Mitrega, Team Leader, SMARTER
 Všechny články zde