ONLINE LEKTOR: JAK PŘIPRAVIT A VÉST ŠKOLENÍ V ONLINE PROSTŘEDÍ?


Co je cílem programu: 

V současnosti se interní vzdělávání přesouvá do specifických online forem. Školit online neznamená jen komunikovat s účastníky přes PC kameru. Online trénink vyžaduje jinou strukturu vzdělávacích modulů, odlišný „time management“, důsledné kombinování nástrojů interakce i dodržování digitálních pravidel. Cílem tohoto programu je pomoci lektorům snadněji transformovat svůj lektorský styl i design svých vzdělávacích programů do online prostředí. Program poskytne praktické lektorské „online know how“ a tím i potřebnou jistotu  a úspěšnost lektorské práce.

Co konkrétně program přináší?

 • Rozšíření a posílení schopností interních lektorů a všech, pro něž jsou školení a instruktáže součástí jejich profesní role a kteří vědí, že online forma nezmizí společně s covidovou pandemií.

 • Připravenost ke konverzi prezenčních školicích programů do online formátu a případně i zpět z online prostředí do školicích sálů.

 • Větší satisfakci lektorů z konstruktivního a pozitivního dialogu s účastníky a větší spokojenost účastníků (online) školení s užitečností, poutavostí a zapamatovatelností tréninků či školení.

Jak program probíhá?

Program je rozdělen do 4 bloků:

 • první bloku se věnujeme seznámení s možnostmi online vzdělávání, dostupnými nástroji a jejich vhodnosti dle cílové skupiny či tématu. Účastníci se seznámí s nejpoužívanějšími platformami, vyzkouší si jejich ovládání a získají doporučení, jak si technicky vybavit školící místo.

 • Ve druhé části se soustředíme na osobnost lektora a jeho lektorský styl v online prostředí. Nedílnou součástí tohoto bloku je i online etika.

 • Třetí část se zaměřuje na specifika tvorby kurzů v online prostředí. Jak designovat kurz tak, aby byl plnohodnotnou alternativou tradiční prezenční formy.

 • Závěrečná čtvrtá část se zabývá nejobtížnějšími dovednostmi online kurzů a tou je interakce s účastníky. Formou intenzivního drilu získávají absolventi dovednost neztratit své budoucí účastníky.

Pro koho je určen?

Kurz je určen pro interní lektory, manažery a specialisty v rolích lektorů.

Jak je organizován?

Kurz je rozdělen do 4 online setkání.
Každé setkání trvá 2,5 hodiny.
Mezi jednotlivými moduly pracují účastníci na domácích úkolech.
Maximální počet účastníků je 8.

Program tréninku:

 Modul 1.: Jak si vytvořit vysílací prostředí?

 • Classroom vs. online? Výhody a nevýhody obou forem.

 • Real time training, webinář, e-learning, tréninkový kinoautomat...

 • Který formát je vhodný pro co a pro koho?

 • Jaké platformy pro „real time training“ jsou k dispozici na trhu (ZOOM, WEBEX, Teams…)?

 • Jaké vybavení je třeba využívat, aby byl kurz profesionální z audiovizuálního pohledu?

 • Jak si vytvořit komfortní a plně funkční lektorské protředí?

Modul 2.: Online lektor

 • Potřebuje  i online lektor autoritu? Na čem stojí moje lektorská autorita? Které „nohy“ autority a jak posílím?

 • Jak udělat dobrý první dojem v online prostředí? Nástup na „scénu“, první kontakt s účastníky – pozice kamery  a gesta, P-O-P.

 • Mimické prvky a gesta v práci lektora při online tréninku. Jaká gesta podporují výklad, interakci?

 • Práce s hlasem. Od monotónnosti k výraznému řečnickému projevu.

 • Já a auditorium: Jak využít znalosti o osobnostních typech v lektorské práci? Jak přimět účastníky ke spolupráci?

 • Zadání domácí přípravy (akční plán).

Modul 3.: Jak zajímavě strukturovat tréninkové moduly?

 • Základní pravidla přípravy designu tréninku pro online? Jak uzpůsobit design snímků?

 • Jaké grafické prvky na snímcích fungují a jak s nimi pracovat? (písmo, velikost, vkládaná videa, obrázky, grafy, tabulky, animace snímků, hypertextové odkazy….).

 • Jak postavit na užitek zacílený a logicky strukturovaný program školení? 

 • Nejčastější schémata online tréninků.

 • Jaké materiály potřebují účastníci dostat a jak je mohu distribuovat?

 • Jak připravit cvičení, rolové hry, případové studie, jak využít videotrénink se zpětnou vazbou?

Modul 4.:  Jak nepřijít o pozornost účastníků?

 • Co vše dělá kurz interaktivním?

 • Jak na brainstorming a brainwraiting v online prostředí?

 • Práce ve skupinách.

 • Práce s whiteboardem.

 • Lektorské umění se ptát a naslouchat. Jak klást otázky do auditoria, jak na ně reagovat?

 • Co s nepozorností? (neposlouchají, mají vypnutou kameru, pracují na něčem jiném, pozdě přicházejí, předčasně odcházejí …).

 • Jak reagovat na otázky, na které neznám odpověď, na odmítání, pasivitu, námitky?

 

Autor textu: vedení SMARTER, s.r.o.Všechny články zde