ONLINE V ONLINE (Online workshop o možnostech a mezích online vzdělávání)


O tom, jaké změny ve vzdělávání přinesla pandemie Coronaviru se již napsalo mnoho a téma se pomalu vyčerpává. Přesto bych s vámi rád sdílel jednu z oblastí, která neustále prochází změnami a tou je vzdělávání přes různé online platformy. Ačkoliv žijeme s Coronavirem již více než 8 měsíců, mají naši klienti velmi různou zkušenost a znalost online tréninku. Své zkušenosti získávali intuitivně, často systémem pokus omyl a s velmi odlišným výsledkem. Proto jsme se rozhodli uspořádat seminář „Online v online“, který si kladl za cíl seznámit naše klienty s nástroji, které mohou využít pro rozvoj svých zaměstnanců a usnadnit jim orientaci v dostupných možnostech.

Na počátku webináře jsme nejprve definovali jednotlivé nástroje dostupné na trhu a seznámili účastníky s jejich využitím, tedy jaký nástroj se hodí pro konkrétní typ vzdělávání. Nejvíce zaujal naše klienty tréninkový „kinoautomat“, a to jak jeho využití formou e-learningu nebo jako součást webináře či online tréninku, který probíhá v reálném čase („Real Time Online Training“), tedy plnohodnotného vzdělávání s živým lektorem a plnou interakcí. Zajímavou diskusí bylo zamyšlení nad tím, co nejvíce alternuje klasické prezenční tréninky. Nejblíže původní formě je právě „RTOT“, avšak v kombinaci s ostatními formáty online vzdělávání. Díky jejich komplementaritě a „synergii“ dokonce v některých směrech klasický trénink předčí. V budoucnu se zcela určitě k prezenční („classroom“) formě vrátíme. Otázkou je, v jakém rozsahu. Nicméně už teď je jasné, že online formáty ji budou velmi významně doplňovat a stanou se komplementární součástí moderně pojatých vzdělávacích a rozvojových programů.

V druhé části webináře se účastníci seznámili s online platformami, které jsou dostupné na trhu a jejich možnostmi. Nejvíce času jsme věnovali výhodám a nevýhodám platforem MS Teams, Zoom a Webex. Účastníci sdíleli své zkušenosti s různými platformami a také jak to vypadá, pokud zvolíme špatnou, pro daný typ vzdělávání a dané účastníky nevhodnou platformu. Bohužel se potvrdilo, že první špatná zkušenost účastníků ovlivňuje jejich vstřícnost k online vzdělávání i v časech, kdy je na významně vyšší technické a didaktické úrovni. Ukázalo se, že ty firmy, které začaly s online vzděláváním později nebo dokonce teprve začínají, mohou čerpat z chyb a přehmatů ostatních a přinést svým zaměstnancům skvělou zkušenost od počátku. Většina zúčastněných by uvítala v začátku přechodu do online vzdělávání poradce nebo alespoň možnost s někým sdílet zkušenosti.

Myšlenka sdílet společně se svými klienty zkušenosti, obohatit se vzájemně, informovat se o svých chybách či výhrách nás zaujala, a proto připravujeme další pokračování online workshopu pro pokročilé. Tedy pro ty z vás, kteří našli vlastní cestu, rádi by svoje online vzdělávání obohacovali a precizovali a jsou ochotni svou dosavadní zkušenost sdílet s kolegy v jiných firmách.

Marek Tůma, Managing Partner ve společnosti SMARTER


 Všechny články zde