Ostatní reference

Co říkají klienti?

 • „Pochopit stavební business není jednoduché, jedná se o složitý mechanismus vztahů. Simulační trénink „Construction Business Today", který pro nás připravil SMARTER, významně pomohl k chápání těchto vztahů a k proniknutí do předpokladů úspěšného ekonomického rozvoje naší firmy. Účastníci měli možnost se podívat na procesy probíhající ve firmě i mimo ni z „nadhledu" a v souvislostech, které v běžném provozu nevidí. Simulace jsou výborným prostředkem k tomu, aby každý manažer a specialista vnímal svou práci nejen z technického a provozního úhlu pohledu, ale i jako správný hospodář na daném úseku firmy.“

  Ing. Miroslav Kos, HR ředitel HOCHTIEF CZ

  „V letošním roce jsme se rozhodli připravit systém pravidelného ročního hodnocení manažerů a pracovníků. Využili jsme zkušeností společnosti SMARTER, která doporučila dva modely hodnocení: klasické hodnocení „manažer-podřízený" a online 360 st. hodnocení. Rozhodli jsme se pro náročnější variantu. SMARTER pružně zareagoval a zpracoval kompletní nástroje pro online hodnocení a proškolil hodnotitele i hodnocené. SMARTER při stavbě online dotazníků respektoval naše priority a kompetence. Za velký úspěch považujeme i to, že významně pomohl k získání manažerů a pracovníků pro myšlenku hodnocení.“

  Ing. Halina Trsková, Členka představenstva PVZP

  „Stejně jako další výrobní společnosti operující na českém trhu, také Faurecia se potýká s vysokou odchodovostí zaměstnanců, pracujících zejména na pozicích operátorů výroby. Chtěli jsme znát skutečnou příčinu, důvody, proč lidé odcházejí – rozhodli jsme se pro koncept Mystery Workingu. Pro projekt jsme jako partnera zvolili společnost SMARTER. Důvodů výběru bylo hned několik: absolutně profesionální přístup, otevřený pro společnou spolupráci, nenabízející pouze jednostranná řešení. Zároveň jsme věděli, že SMARTER je na špici HR konzultantského businessu na českém trhu, tzn. jejich názor, řešení nebo výstupy budou relevantní a objektivní, vycházející z jejich dosavadních bohatých zkušeností. Společně jsme vytvořili skvělý koncept s cílem stabilizace operátorů výroby - založený na třech vzájemně se doplňujících metodách: na klasickém dotazníku pro operátory, na řízených rozhovorech s jejich nadřízenými, ale i na přímém Mystery Workingu – zúčastněném pozorování prostřednictvím člena výzkumného týmu, který po dobu 10 dnů pracoval na lince v roli nového operátora. Výsledky takto koncipovaného průzkumu nám prakticky pomohly k získání důležitých informací o příčinách fluktuace a inspirovaly nás tak k množství možných protiopatření, která lze pro snížení fluktuace a celkové zlepšení atmosféry ve výrobě realizovat.“

  Jana Patková, Faurecia, Group Country Human Resources Director CZ
 • „Trénink byl pro mě velmi přínosný, oceňuji, že nám bylo umožněno být sami sebou a říkat věci tak, jak jsou. Přístup lektora byl velmi motivující a osvobozující.“ • „Na každé pokračování školení se těším, vždy si odnesu plno nových informací a zkušeností, které snadno uplatňuji v pracovním i osobním životě.“ • „Pro mě bylo nejpřínosnější hraní rolových her a následné rozebírání jednotlivých situací s doporučením, jak se příště zachovat lépe, super!“

  SEPHORA, trénink „Praktická zpětná vazba“

  „Hodnotím pozitivně, že lektor pracuje s aktuálními požadavky účastníka, neuplatňuje při tréninku klasickou osnovu, ale vždy se snaží o přizpůsobení se potřebám účastníků. Trénink je tak ušitý na míru a je opravdu přínosný.“ • „Vystoupit ze své komfortní zóny při rolových hrách mi dalo zabrat, ale vyplatilo se, osvojila jsem si postup, jak zracionalizovat – „zvěcnit“ emotivně laděné námitky, díky!“ • „Lektor skvěle prokládal teorii reálnými příklady z praxe, trénink bych doporučil každému, kdo pracuje s lidmi.“

  ČDIS, trénink „Zvládání obtížných situací“

  „Velmi mi pomohly rolové hry a příklady z praxe, lektor jich uváděl hodně. Pro svou další práci si odnáším inspiraci pro zlepšení svým formulací, lektor nám poskytl konkrétní příklady, mám jasno v tom, jak strukturovat schůzku s klienty.“ • „Všiml jsem si, že mám občas tendenci upadat při jednáních s klienty do stereotypu – tento trénink byl pro mě cenným refreshem.“ • „Díky rolovkám v „chráněném prostředí“ se budu cítit jistější při jednáních s klienty a komfortněji při získávání akvizic, trénink mi poskytl mnoho tipů na formulace vět.“

  ČSOB, trénink „Jak se stát úspěšným obchodníkem“