Pracovní právo suše a nudně nebo živě a užitečně?


Na adresu školení právního minima od našich klientů často slýcháme: „Je to nudná a suchá právní teorie, složitě vysvětlovaná a bez praktického užitku pro každodenní praxi vedoucích, mistry počínaje a řediteli konče.  Účastníci si často stěžují na formální vedení, zahlcení informacemi, nepřehledné množství odkazů na zákony, neprovázanost jednotlivých pojmů a problematik.“  
Čím to je?  Většinou tím, že kurzy vedou převážně právníci, kteří jsou sice plně kvalifikovaní ve svém oboru, ale v chápání praktických potřeb účastníků a v práci se skupinovou pozorností a dynamikou mají značné rezervy. Způsob předávání znalostí je často monologický, přednáškový, bez potřebných prvků interakce a aktivního zapojení účastníků, bez propojení s každodenními praktickými pracovními situacemi, zvláště těmi obtížnými. 
Jak se z nudné přednášky o paragrafech dělá užitečná znalost postavená na živých příkladech z praxe?
Covidová doba přinesla ve firmách množství nových situací (home office, karantény, změny pracovní doby, výpovědi pro nadbytečnost…), které zasáhly většinu firem. Mnozí vedoucí pracovníci hledali odpovědi právě na otázky, které se týkaly pracovně právních vztahů. To nás vedlo k rozhodnutí připravit trénink, který živou, atraktivní a pro praxi nesmírně užitečnou formou na většinu těchto otázek odpoví. Díky takto pojatému tréninku se účastníci naučí vhodně aplikovat zákonné normy, týkající se práv a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů a to tak, aby se snadno a rychle orientovali v tom kdy „ještě mohou“ a kdy „již musí“. Často totiž nevíme, nebo si plně neuvědomujeme, jaký je mezi námi právní poměr a co z něj pro obě strany plyne. 
Proč vybíráme a  simulujeme časté a problematické pracovně právní situace?
Během programu si formou interaktivní diskuse a případových studií účastníci osvojí základní informace nejen o Zákoníku práce, ale i dalších právních normách, upravujících pracovně – právní vztahy. Co provází zaměstnanecký vztah od vzniku pracovního poměru až k rozloučení se s pracovníkem? Jaké jsou povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, jak se má v různých situacích zachovat mistr, manažer, personalista? Kdy nejčastěji dochází k porušování právních předpisů a jak v takovém případě postupovat? Trénink simuluje nejobtížnější personálně manažerské situace a ukazuje právně bezpečná východiska, řešení. 
Je to nejen zábavné a praktické, ale také aktuální!
Paragrafy skrývají mnoho úskalí, jejich výklad není vždy jasný. Normy, které upravují pracovně – právní vztahy se mění a je mnohdy obtížné se orientovat v tom, co je aktuálně platné. Být v obraze je v tomto tématu tedy potřeba neustálá. Proto je část programu zaměřena i na dodatky a aktuální novinky v legislativě, např. způsob doručování písemností, sdílené pracovní místo apod. Věnujeme se také otázkám, které souvisejí s GDPR a ochranou osobních údajů nebo se zákonem o specifických zdravotních službách. 
V řadě firem mají vedoucí pracovníci a personalisté na starosti nejen zaměstnance v Čechách a na Moravě, ale také na Slovensku.  V mnoha ohledech je český a slovenský Zákoník práce totožný, ale víme, v jakých paragrafech se odlišují? Víme, na co je zvlášť potřeba si dát pozor?  
Pro tematicky tradiční typ kurzů pracovně právního minima, ale v novém atraktivním a aktuálním formátu jsme vybrali a připravili skvělé lektory, kteří disponují jak potřebnými znalostmi z pracovního práva, tak i schopností probudit a udržet aktivitu a zájem účastníků. Možnost účasti na řešení simulovaných pracovně právních situací je nejen baví, ale také posiluje zapamatování správných postupů pro budoucí praktické použití.
Co o tom říkají naši klienti?
Naše první zkušenosti z realizace tréninku jsou výborné. Paní Martina Masarovičová, personální a mzdová ředitelka, Pet Center a.s. nám poskytla povzbudivou zpětnou vazbu: 
„Školení Zákoníku práce jsme se Smarterem realizovali poprvé. Vím, že jejich „soft skills“ tréninky jsou vždy zárukou úspěchu, ale to, že Smarter umí realizovat i školení Pracovního práva jsem nevěděla. Protože máme se Smarterem výborné zkušenosti, rozhodli jsme se dát jim příležitost i v této oblasti. Rozhodnutí to bylo moudré. Výsledek byl nad mé očekávání. Školení, vedeno nenásilnou a zábavnou formou bylo přínosné nejen mně, ale i celému mému HR týmu i vybraným manažerům. Nikdo z nás se ani na chvíli nenudil, lektor skvěle reagoval na naše podněty a rozvíjel s námi diskusi. Všichni účastníci školení hodnotili Smarter, že odvedl skvělý kus práce, který se nadá s předchozími zkušenostmi z tohoto typu školení srovnat. Děkujeme.“

Autor: Klára Letková, Senior Consultant SMARTER Training & ConsultingVšechny články zde