Pro manažery

Školení, kurzy, tréninky, workshopy pro manažery

Smarter managerial courses
  • Strategické řízení, tvorba firemní strategie, stanovení vize, mise, hlavních úkolů
  • Řízení procesů a projektů, řízení změn, agility management, lean start up
  • Osobnost, pozice a role manažera, posilování manažerské autority
  • Obtížné manažerské rozhovory, překonávání překážek a řešení problémů
  • Situační vedení lidí, militantní, mentorský, koučovací a delegující styl vedení
  • Budování a rozvoj týmu, využívání individuálních předpokladů podřízených
Půjdeme do toho společně?