Pro všechny pracovníky

Školení, kurzy, tréninky, workshopy pro všechny pracovníky

Smarter managerial courses
  • Rozvoj osobnosti, osobnostní typologie v praxi, sebepoznání, emoční inteligence, enneagram...
  • Komunikační dovednosti, obtížné komunikační situace, zvládání konfliktu, vyjednávání win-win
  • Přesvědčivá prezentace, prezentace pro top management, příprava prezentace – tvorba snímků
  • Týmová spolupráce, kooperace mezi týmy, dosahování týmové synergie, team building
Půjdeme do toho společně?