Online vzdělávání je nová nutnost i příležitost. Znáte jeho možnosti?


Lidé pracují doma nebo jsou v karanténě. Firmy a instituce omezují činnost. Meetingy a plánovaná školení ve firmách a institucích se ruší, odkládají. Přesto je vzdělávání a osobní rozvoj tou nejlepší přípravou na „restart“, který musí přijít po skončení krize. Je to však v současné situaci možné?    Ano, vzdělávání a osobní rozvoj je každému na dosah z pohodlí domova, pokud se rozhodnete pro „bezkontaktní“ vzdělávání online nebo offline formou s využitím počítače nebo mobilu. Lze je na dálku objednat, na dálku šířit a na dálku absolvovat. Stačí si vybrat z následujících možností, které nabízí SMARTER:

Online kurzy, tréninky a workshopy

Nemusíte se zcela vyhýbat skupinovým tréninkům, jejichž hlavní devízou je interakce, sdílení zkušeností a „best practices“. Účastníci se mohou připojit na online trénink a prostřednictvím videokonference, online hlasování, „remote role plays“ a dalších prvků zažít virtuální skupinový trénink vedený lektorem. Ideální je pro menší počet účastníků do osmi osob. Pro větší skupiny lze připravit webináře, které zprostředkovávají obsah vzdělávání převážně přednáškovou formou s omezenými možnostmi interakce lektora a účastníků. 

Microlearning, „vzdělávání v mobilu“

Využít můžete flexibilní a na mobilních aplikacích postavený vzdělávací program, pro který účastníci potřebují pouze smartphone nebo tabletMicrolerning vyučuje dynamickou, poutavou a časově nenáročnou formou.  Zábavným způsobem testuje nabyté vědomosti.  Obsah vzdělávání je rozložen do malých, např. denních či týdenních „porcí“, které účastníci dostávají a osvojují v čase a místě, které jim vyhovuje (při čekání u lékaře, při jízdě vlakem apod.). Microlearning využívá gamifikace, edukativní hry, testy, soutěže, kvízy, úkoly k procvičování, kontrolní otázky, ale i např. krátká videa.Uplatní se v návaznosti na ucelené (online) tréninky, ale i samostatně. 

E-learningové programy 

Pokud vaši zaměstnanci dávají přednost samostudiu, máme připraveny e-learningové vzdělávací moduly. Nepotřebují participaci dalších účastníků, jen online připojení při procházení uloženým programem. Systematicky, pomocí LMS jsou rozesílány studijní materiály a tipy pro praktická cvičení, které si mohou účastníci během zadané doby sami kdykoli nastudovat a zpracovat. Stejně tak je možné touto formou testovat i nabyté dovednosti zaměstnanců. 

Je možné vytvořit také peer skupiny, které společně pracují na jednotlivých zadáních vyplývajících z materiálů a zaslaných podkladů. Doporučujeme kombinovat s online tréninky či workshopy, které umožňují konzultaci s lektorem, zpětnou vazbu a sdílení informací mezi účastníky. 

Online simulace

SMARTER na základě spolupráce se světovou jedničkou v oblasti manažerských simulací připravuje a realizuje ekonomicky zaměřené herní simulace, trenažéry. Mnozí z vás poznali naše ekonomické simulace jako „deskové hry“ vyžadující prezenci účastníků. V těchto dnech je simulace přenášena do online prostředí, kde se jednotliví hráči vzdáleně spojí do virtuálních týmů a pomocí videokonferenční techniky s lektorem. Jde o velmi aktuální online vzdělávání, které představuje přípravu manažerů a specialistů na obtížné business situace, které je čekají po překonání koronavirové pandemie.

Tréninková animovaná videa a „edukativní kinoatomat“

Jako součást e-learningů, ale také online modulů a aplikací, máme připravena animovaná tréninková videa, která účastníkům názorně předvádějí podstatné komunikační, manažerské nebo obchodní situace. Zažíváme je často, ale ne vždy je úspěšně řešíme. Na pozadí videa si uvědomíme chyby, které děláme, ale také získáme praktický manuál k efektivnímu řešení dané situace. 

SMARTER rovněž využívá metodu „edukativního kinoatomatu“. Jedná se o animované videosekvence s možností interaktivního vstupu. Účastník volí, jak by podle něj měla vypadat optimální varianta jednání aktérů dané scénky, učí se chybnými volbami, které ho vedou k poznání správného  řešení. 

Online Development centra, průzkumy a analýzy, 360⁰ zpětná vazba

Mnozí naši klienti už využili naše online průzkumy, analýzy a 360⁰  zpětnou vazbu. Uvedené programy sestavujeme na míru potřebám a možnostem klientů v různých hospodářských segmentech. S ohledem na aktuální situaci jsme vyvinuli i kompletně online Development centra, která „na dálku“ měří a vyhodnocují schopnosti a předpoklady manažerů a specialistů. S využitím videokonference zajišťujeme regulérnost při vyplňování výkonových testů a při dodržení stanoveného času. Online formou dokážeme zvládnout jak rolové, tak týmové hry i situační studie. 

Remote coaching a krizová intervence

Zdá se, že koučování je hodně osobní až intimní forma rozvoje zaměstnanců, zvláště manažerů. Vyzkoušeli jsme, že i tzv. vzdálené koučování zprostředkované online aplikacemi je za současné situace možné a velmi užitečné. Kouč a koučovaný jsou propojeni technologií, která umožní dialog velmi blízký klasickému živému formátu „face to face“. Rovněž krizovou intervenci a psychologické poradenství dokážeme zajistit na dálku.

Která metoda bude vhodná pro Vás?

Kontaktujte nás, dáme hlavy dohromady a navrhneme nejvhodnější programy, které lze realizovat i v současných ztížených podmínkách. Všechny články zde