Stres z pandemie dopadá na každého z nás


Současná situace koronavirové pandemie klade na naší psychickou odolnost vyšší nároky, než může být pro řadu lidí zvládnutelné. Ani kolegové v práci ani nadřízení nemusejí často zachytit, že některý z jejich podřízených už zvládá tlak způsobený nejistými výhledy do budoucna už na hraně svých možností. Mnozí z nich se často stydí ventilovat své problémy a obavy, aby neztratili svůj kredit spolehlivého a odolného zaměstnance. Pomoc odborníka pak lidé s potížemi často nevyhledají, protože si namlouvají, že to zvládnou sami a že návštěvou psychologa nebo psychiatra by si vysloužili nějakou hanlivou nálepku. Služby odborníků, placené pojišťovnou jsou také jen obtížně dostupné, čekací doby na návštěvu u psychologa mohou dnes být i více jak půl roku. Placená terapie pak nemusí být pro mnoho lidí finančně dostupná.

Jaké nároky na naší psychiku pandemie přináší?

Nárůst počtu lidí, kteří v současné situaci jen obtížně zvládají vše, co je na ně kladeno, stoupá, o čemž svědčí i dvojnásobný nárůst volání na linku důvěry.

Nejvíce vyhledávají tuto službu ti, co mají v současné době strach o sebe, své blízké nebo řeší finanční problémy spojené s karanténou nebo ztrátou místa či zmařeného podnikání.

Další velkou skupinou jsou pak jedinci s psychickými problémy. U některých z nich se kvůli současné situaci znovu objevily úzkosti, strachy, deprese či stará traumata. Psychologové proto řeší více než jindy sebepoškozování, problémy s příjmem potravy nebo pocity méněcennosti.

Pomoc vyhledávají i děti, a to nejen ze strachu z nákazy, ale i kvůli vztahům v rodině. Ve společné domácnosti jsou děti uzavřené se svými rodiči bez možnosti stýkat se se svými vrstevníky. Na jednu stranu může společně strávený čas dětem i rodičům prospět. Ale děti nemohou ven se svými kamarády, popovídat si a věnovat se obvyklým volnočasovým aktivitám. Jaký dopad bude mít současná karanténa a uzavřené školy na děti, je dnes obtížné předpovídat. Nemožnost sociálního styku s vrstevníky a například znásobení výchovného vlivu rodičů, se kterými tráví 24 hodin denně, může v dětech vyvolávat tíživé stavy. Ty mohou vyústit až v agresivní chování dítěte nebo v něm mohou vyvolávat například pocit, že je pro rodiče pouze jedno velké zklamání. Situaci nejhůře vnímají děti ze sociálně slabších rodin. Škola pro ně byla takovým úkrytem před rodiči, kteří jsou třeba alkoholově nebo drogově závislí a teď s nimi musí být doma, což je pro ně velice náročné. V těžké situaci se ocitly i děti v rodinách, kde přišli rodiče o práci. Může tam docházet k častějším hádkám, které samozřejmě mají na dítě negativní vliv. Do budoucna se u dětí mohou objevit i úzkosti, které se projeví třeba až za několik měsíců.

Jak ale celkově snášíme pandemii?

Průzkum zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ukázal, že:

  • 66 % lidí se i během nouzového stavu daří dodržovat zdravý životní styl, jako je dostatek spánku, pitný režim, pravidelný pohyb či kvalitní strava.
  • 22 % z nás teď více pije alkohol, především ve věkové skupině 27-35 let.
  • 80 % lidí uvedlo, že nouzová opatření nemají téměř žádný nebo žádný dopad na jejich sexuální život. Pro téměř 6 % dotazovaných je nyní sex dokonce lepší.
  • ↛ 81 % lidí odpovědělo, že se během karantény nezhoršily jejich vztahy s rodinou.

I když závěry vyznívají spíše pozitivně, tak například nárůst spotřeby alkoholu v tomto období potvrzuje, že současná situace je pro řadu lidí zvládnutelná jen obtížně.

Co tedy udělat pro zvýšení psychické pohody?

Pokusit se v první míře stresovou zátěž snížit. Prvním krokem je připustit si, že současná situace je taková, jaká je a příliš nám nepomůže, pokud nad ní hořekujeme nebo na ní nadáváme.

Vyplatí se také snížit míru informací, kterými nás ze všech sdělovacích prostředků bombardují média. Sledovat hodiny koronavirové zprávy naši psychiku spíše zneklidní, než uklidní. Potřebné informace vyhledávejme proto až ve chvíli, kdy je opravdu potřebujeme.

Nahraďme sledování zpráv o počtu nakažených jinou aktivitou, například se můžeme pustit do odkládaných domácích prací, podívat se do přírody, udělat něco pro snížení váhy nebo oprášit staré koníčky. Při aktivitách jako je cvičení či běh, se uvolní negativní energie, mozek si odpočine a také uděláme něco pro své tělo. Každý pokrok nás potěší a pomůže nám posunout hladinu psychické pohody o nějaký level výše.

Pro psychickou pohodu potřebujeme také určitý řád a jistotu. Důležité je proto pokusit se co nejvíce dodržovat běžný denní režim, když jsou lidé ve stresu, potřebují se držet konkrétní rutiny. Ta je zavedená nejen v armádě, ale využívají ji na snižování stresu i astronauté. Pokud jsme doma s rodinou a s dětmi, naplánujte si, co budeme přesně dělat, udělejme si harmonogram. Stejně tak se snažme kvalitně a dostatečně dlouho spát, zdravěji jíst a udržovat sociální kontakt. Ten je základní lidskou potřebou, měli bychom tedy hledat způsob, jak si jej dopřát.

Jak neztrácet energii a pomoci jak sobě, tak i svému okolí?

V první řadě s vyhýbejme tzv. emocionálním upírům, kteří nám jen vyprávějí o svých potížích, úzkostech a stavech a neposkytují „recipročně“ tuto službu „suché vrby“ také nám. V případě, že pomoc okolí nestačí nebo nemáme komu si postěžovat a s kým řešit nastalé problémy, měli bychom se obrátit na odborníky. S jejich pomocí pak hledat cesty ke zvládnutí náročných situací.

Pokud nejsme v karanténě a chodíme mezi kolegy na pracoviště, můžeme zachytit, že kolega či kolegyně zvládá současnou situaci jen obtížně a minimálně s nimi o celé situaci promluvit. Často stačí jen vyslechnout, nemusíme se pokoušet dávat rady a doporučení. To by mohlo být spíše kontraproduktivní. Stejně tak se nesmíme snažit situaci kolegy bagatelizovat nebo poukazovat, že vy to máte ještě obtížnější a on dělá z komára velblouda. Spíše mu můžeme například dodat odvahu zajít za nadřízeným a vyjednat si pracovní podmínky, které mu umožní zvládnout současnou náročnou situaci nebo mu „posvětit“ návštěvu odborníka.

Co znamená pandemie pro řízení a vedení zaměstnanců?

Pro manažery a majitele společností tato situace také znamená nutnost větší míry monitorování firemního klimatu a dopadu pandemie na pracovní pohodu svých zaměstnanců. Zejména pokud současná situace bude znamenat nepopulární opatření, včetně zkracování úvazků nebo propouštění. Zde se vyplácí využít poradenské firmy pro nastavení optimálního outplacementu, tedy péče o propouštěné zaměstnance. Stejně tak je možné využít odborníky pro krizovou intervenci v případech, kdy ztráta zaměstnání může vyvolat u zaměstnance takovou míru stresu, že může ztrácet kontrolu sám nad sebou. Pokud ve vaší společnosti očekáváte, že budete muset přijmout opatření s radikálním dopadem na vaše zaměstnance, zvažte využití odborné psychologické pomoci specialistů pro krizovou intervenci, facilitaci nebo mediaci negativně až konfliktně vnímaných opatření a změn. Společnost Smarter vám může pro řešení krizových situací nabídnout:

Poradenství pro management zejména v oblasti komunikace nepopulárních rozhodnutí, včetně simulace jednání se zaměstnanci a nácviku potřebných dovedností ke zvládání náročných jednání. Součástí poradenství jsou i metody ke stabilizování skupin zaměstnanců, kteří například nebudou propouštěni, ale celou situaci intenzivně vnímají a prožívají také silné procity strachu a nejistoty.

Krizové intervence v případech, kdy očekáváte, že zaměstnanec bude jen s obtížemi zvládat dopady rozhodnutí, které ho uvedou do stavu nejistoty. Naši psychologové pomohou vašim zaměstnancům i vyjádřit a prožít emoce, bezpečně je konfrontovat s realitou a zastavit případné ohrožující tendence v jejich chování. Hlavním cílem krizové intervence je pak pomoci klientovi vytvořit plán pro zvládnutí situace s využitím jejich přirozené sociální sítě.

Jako součást vašeho outplacementu můžete využít poradenství našich psychologů. Vaši zaměstnanci budou moci využít konzultací podle svých potřeb v rámci výpovědní doby v dohodnutém rozsahu.

Facilitace workshopů, zejména v těch případech, kdy očekáváme, že bude pro zaměstnance obtížné najít společné řešení krizové situace. Zde je výhodné, aby facilitátor byl nezaujatý externista, který pomůže týmu dosáhnout vytyčených cílů bez nadbytečných emocí.

Mediace náročných jednání je využívána zejména v případech, kdy je nutné, aby dvě strany nalezly alespoň kompromisní dohodu, když při předchozím jednání se projevily nejen rozdílné zájmy a postoje, ale i antipatie nebo otevřené projevy nepřátelství.

Autor textu

Stanislav Termann, manažer týmu s psychologickou erudicí. Zabývá se mimo jiné krizovou intervencí a týmovou terapií.

Půjdeme do toho společně?


Všechny články zde