Právě otevřené kurzy

listopad | 2  dny | 11.400 Kč bez DPH

TRÉNINK TRENÉRŮ


Kurz pro všechny, kteří pravidelně nebo občas ve firmách školí a chtějí, aby to bylo pro účastníky i pro ně samé užitečné a zábavné, aby se na školení všichni těšili, zdokonalovat metody své práce, dozvědět se, co je nového v oblasti vzdělávání dospělých, obohatit svá školení o praktické a efektivní moderní prvky (on line aplikace, elektronické AV prostředky, gamifikace, simulace apod.).


Trénink trenérů – kurz pro všechny, kteří pravidelně nebo občas ve firmách školí a chtějí…

  • aby to bylo pro účastníky i pro ně samé užitečné a zábavné, aby se na školení všichni těšili,
  • zdokonalovat metody své práce, dozvědět se, co je nového v oblasti vzdělávání dospělých,
  • obohatit svá školení o praktické a efektivní moderní prvky (on line aplikace, elektronické AV prostředky, gamifikace, simulace apod.),
  • sdílet s kolegy lektory zkušenosti a předat si zpětnou vazbu na to, jak školí (na základě předvedení připravené ukázky),
  • trénovat reakce na zvládnutí obtížných lektorských situací, které je příště již nepřekvapí,
  • odcházet z Tréninku trenérů s řadou inspirací a větší motivací pro příští lektorskou a trenérskou práci.


Mám zájem
Seznam kurzů