UMÍME ŠKOLIT V „ONLINU“?


Co ukázal druhý workshop „Online v online“?

Již druhý online workshop na téma jak školit v online prostředí, vyvolal značný a v této době pochopitelný zájem. Naše první online setkání z konce roku 2020 jsme zaměřili na představení základních možností, které lze pro online vzdělávání využívat. V návaznosti na reakce našich klientů jsme se rozhodli druhý workshop pojmout odlišně. Ukázalo se totiž, že řada z našich klientů má již zkušenost s online firemním vzděláváním, ale rádi by poznali a případně využili zkušenosti z jiných firem z odlišných odvětví. Formát moderované panelové diskuse účastníků poskytl příležitost pro sdílení zkušeností a přinesl očekávanou inspiraci.

Oslovili jsme klienty z vybraných segmentů, aby se workshopu účastnili jako „panelisté“, hlavní řečníci k jednotlivým tematickým blokům. Byli jsme překvapeni, kolik z nich s vystoupením souhlasilo. Bylo nám proto líto, že jsme některé museli odmítnout, protože by se všechny připravené vstupy do dvou hodin diskuse nevešly. Vybrali jsme tedy zástupce společností Škoda-auto, DM drogerie, Generali Česká pojišťovna a Skanska. Díky tomuto složení jsme měli záruku, že pohledy a praxe s online vzděláváním budou odlišné a bude tedy dost podnětů k vzájemnému obohacení.

Bylo úžasné sledovat, kam se jednotlivé společnosti v rámci přechodu k online vzdělávání dokázaly posunout. Někdo má možnost alokovat na transformaci tým lektorů a „ajťáků“, někdo si musí poradit vlastními silami a učit se za pochodu. Ať tak či tak bylo inspirující slyšet vaše příběhy a vidět cestu, po které jste se rozhodli vydat. Během vystoupení „panelistů“ nás napadaly další otázky, které jsme jim díky chatu či přímého dotazu mohli klást. Nebyly to jen otázky na používané platformy, ale také například na to, jak zajistit, že se účastníci online programů skutečně aktivně zapojují, nebo jak zajistit „prezenční listinu“, jak ověřit získané znalosti, jak udržet koncentraci apod. Obohacující bylo nejen sledovat, co je kde vyřešeno, ale také zjištění, že spoustu komplikací netrápí jen jednotlivou firmu, ale také ostatní napříč segmenty.

V závěru naší diskuse jsme se shodli na tom, že situace kolem Covidu nás všechny donutila akcelerovat naše online aktivity. I když velká část účastníků miluje prezenční vzdělávání, dali jsme si dokola zapravdu v tom, že online vzdělávání prostě do dnešního světa patří a jistě bude patřit i nadále.

Kdybychom chtěli vyjmenovat všechny platformy a nástroje, které nejen panelisté, ale i ostatní zkušení účastníci využívají, bylo by to na hodně dlouhý seznam. Ale to není cílem tohoto článku. Chtěli jsme vám zprostředkovat atmosféru, která na našem semináři panovala a podpořit vás v online aktivitách ve vašich firmách.

Ať už jste společnost, která má svůj tým na online vzdělávání včetně IT specialistů, nebo (zpravidla menší) společnost, kde se o rozjezd a rozvoj online stará jeden či dva lidé, kteří mají i řadu jiných úkolů, důležité je, že se o to všichni snažíte a v tomto směru rostete.

Jak zaznělo v závěru setkání – dnešní doba je natolik nová a specifická, že nikdo nevíme, co bude dál. Je jedno, jak „velké“ věci v online děláte, ale je důležitější než kdykoli jindy dělat cokoli, protože chybu neuděláte. Jsme totiž v situaci, kdy jedinou chybou by bylo nedělat nic. Těšíme se na další společná setkání.

Autor textu: Roman Eichler, manažer týmu a lektor společnosti SMARTERVšechny články zde