Právě otevřené kurzy

září | 1  den | 5.700 Kč bez DPH

VAŠE ÚSPĚŠNÁ PREZENTACE I.


Denně probíhá ve velkých i malých firmách a v mnoha dalších institucích statisíce prezentací. Podle provedeného průzkumu na vzorku 320 reálných prezentací je jen 1/10 z nich účastníky považována za úspěšnou. Co to znamená? Jen 32 prezentací ze 320 skutečně zaujaly a lidé si z nich odnášejí nejen užitečné informace, ale i zážitek, který tyto informace ve své paměti upevní a dlouhodobě udrží. Tréninkový workshop „Vaše úspěšná prezentace I.“ vám pomůže k jistotě, že právě vaše prezentace budou patřit k té skvělé desetině. Nezažijete nic školometského, ale postupně budete pracovat se svou předpřipravenou prezentací, kterou si přinesete. Čeká vás zpětná vazba ze strany lektora a ostatních účastníků. Zkrátka krok za krokem dovedete vaši prezentaci k obsahové a formální dokonalosti. Profesionalita Vašeho vystupování před lidmi poroste. Zbavíte se obav prezentovat, protože si budete jisti vřelým přijetím vašich vystoupení. Více informací...


Obsah kurzu

 • Co dělá prezentaci úspěšnou? Jak posílit osobní předpoklady pro úspěšnou prezentaci – úvodní „akční plán“ na základě krátké ukázky vašeho prezentačního „stylu“.

 •  Osobnost prezentujícího. Jak získat autoritu a udržet pozornost? Co s trémou a nervozitou?

 • Architektura prezentace: jak definovat cíl a designovat nosnou strukturu? Dvě metody stavby:  „pejsek a kočička“ a „myšlenková mapa“. Jak udržet „logickou“ posloupnost a prezentaci „vygradovat“?

 • Dejte tomu „formu“ a důvěryhodnost! Správná slova a myšlenky musí být podepřeny správnou „řečí těla“ (mimika, gestikulace, postoj a pohyb, práce s hlasem).

 • Vtáhněte je do hry, jinak…! Nebojte se interakce, využijte potenciál a dynamiku skupiny, před kterou stojíte! Co vše můžeme využít v zájmu interaktivity s auditoriem?

 • „Něštěstí nechodí po horách, ale po prezentujících“. Jak si poradit s obtížnými situacemi a účastníky a jak obtížím předcházet?

 • Kdy se audiovizuální technika stává naším nepříjemným „pánem“ a kdy naším užitečným „sluhou“?  Jak AV technika zesílí naši prezentaci?

Organizace kurzu

 • Délka?
  • Jednodenní trénink + online příprava
 • Kde?
  • Plně vybavený tréninkový sál SMARTER
 • Za kolik? 
  • 5700 Kč + DPH zahrnuje online pre-testy, učební pomůcky, skripta a 2 x  „coffee break“
 • Pro koho?
  • Pro ty, kteří chtějí, aby jejich prezentace byly efektivní, důvěryhodné a zapamatovatelné.


Mám zájem
Seznam kurzů