VIZE JAK Z KRIZE


SMARTER Training & Consulting ve spolupráci s DK Lean Consultant připravil program, který pomůže z krize udělat novou příležitost a podpoří vaše úsilí o ekonomický restart vaší firmy.

Program se skládá ze tří částí, které lze realizovat i samostatně a uzpůsobit možnostem a podmínkám ve vaší firmě či společnosti:

 

Rychlý audit procesů ke zmírnění dopadů krize

- Analýza interních procesů klienta (klíčových pro existenci firmy)
- Odhalení možností okamžitého snížení provozních nákladů z hlediska cash flow
- Odkrytí příležitostí pro zefektivnění procesů s využitím nutných „vstupů“
- Odhad / vyčíslení možné okamžité úspory v konkrétních oblastech procesů
- Definování krizových řešení k redukci ztrát  a maximální využití zdrojů v procesech
- Návrh harmonogramu a organizace účinného krizového plánu

… a to na základě úzké spolupráce a důvěry auditora s manažery firmy, společnosti.

 

Business simulace – kde v krizi najít nové zdroje a výnosy? 

- Porozumíte firemním KPI indikátorům a identifikujete příležitosti pro rozvoj.
- Najdete problémová místa v organizaci, kooperaci a finančním řízení firmy.
- Posílíte schopnost efektivně se vypořádat se špatnými rozhodnutími.
- Naučíte se podnikatelské / manažerské prozíravosti v hospodářsky nejisté době.
- Budete vědět, co se vyplatí a naopak nevyplatí dělat při restartu firmy.

... a to vše v bezpečném prostředí simulované firmy avšak nápadně podobné té vaší.

 

Strategický workshop: krize vyžaduje nové vize! 

- Návrh konkrétních opatření a jejich postupu ke snížení nákladů (výstup z auditu)
- Návrh změny vašeho ekonomického myšlení a rozhodování (výstup ze simulace)
- Přehodnotíte „PreCovidové“ záměry, nově stanovíte priority.
- Na základě provedeného auditu a absolvované business simulace nově zformulujete firemní vizi (hodnoty a cíle firmy).
- Připravíte se, jak profesionálně sdílet novou vizi s perspektivními zaměstnanci (interní komunikace) a klienty (marketingová komunikace).

Časová a finanční náročnost

Je závislá na rozsahu a hloubce auditu, počtu účastníků simulace a na vašem podílu při tvorbě „vize jak z krize“ v rámci workshopu. Orientačně: audit 2 – 3 dny, simulace 2 dny, workshop 1 den. Cena programu je investicí do restartu vaší firmy. Pro malé a střední firmy poskytneme do konce roku 2020 slevu 30 % z obvyklé ceny.

Odborní garanti:

Dalibor Křivánek, auditor, lektor lean procesů a lean managementu
Tomáš Kabátek, certifikovaný lektor Business Today Simulations

Půjdeme do toho společně?
 


Všechny články zde