Vstupte do světa feedback culture!


Vstupte do světa feedback culture!

Od ročních cyklů k firemní hodnotě?
Hodnocení je „neuralgickým bodem“ práce nejen manažerů. Všichni to známe: roční hodnocení -  stres, nervozita, obavy z "hodinky pravdy". Ale co když tento systém už dávno nefunguje? Co když je snaha o jeho modernizaci cestou digitalizaci jen marným pokusem oživit mrtvolu? Nabízí se alternativa: „fedback culture“, hodnota, která natrvalo prostoupí celou firmu a nově nastaví vzájemné chování (hodnocení) pracovníků.

Čas na změnu!
Místo cyklů hodnocení, jejichž výsledky  bývají bezzubé, je čas kultivovat hodnocení jako jednu ze základních firemních hodnot.  Co to znamená?  Utvořit prostředí, kde je neustálá, otevřená a stimulující zpětná vazba běžnou součástí každodenní práce, a to ve všech směrech: od nadřízených k podřízeným a naopak, mezi kolegy na stejné úrovni navzájem. Firemní „feedback culture“ se však nerodí ze dne na den. Je to dlouhý proces. Ukotvit jakoukoliv hodnotu do vědomí a chování zaměstnanců je nesrovnatelně obtížnější úkol než realizovat jednorázovou akci. 

Proč ve firmě budovat „feedback culture“?
Jaké výhody náročné budování firemní „feedback culture“ přináší? Má smysl opustit zaběhnuté a procesně (technicky) propracované systémy periodických hodnocení? Co ukazují zkušenosti z firem, které se již daly na cestou „feedback culture“? Permanentní, stimulující a trvale udržitelná zpětná vazba dokáže zlepšit atmosféru, otevřenost a spolupráci. Zvyšuje spokojenost a stabilitu zaměstnanců, posiluje synergii a dynamiku v týmech, zeštíhluje procesy a struktury, probouzí kreativitu a inovativnost. Roste potenciál pracovníků, výkonnost a konkurenceschopnost  celé firmy.

Jak na to?
Zavádět ve firmě „feedback culture“ není jen věcí předání nových kompetencí, například pomocí školení či tréninků. Důležitá je psychická i sociální (sociokulturní) dimenze: osvojení nové hodnoty jednotlivcem a její důsledné uplatnění v sociálních (socio profesních) vztazích. „Feedback culture“ nestačí ve firmě vyhlásit, proklamovat. Podstatné je utvářet vzory a platformy pro její naplňování. Co se musí stát? Manažeři jsou facilitátory a průvodci, nejen „známkujícími“ rozhodčími. Od shora dolů roste empatie a podpora otevřené komunikace, lidé se neobávají říci, co si myslí, veřejně se oceňuje upřímnost i když není milá. Pracovníci se učí dávat a přijímat pozitivní a konstruktivní zpětnou vazbu, správně reagovat i v obtížných situacích. Kreativita na jedné a kritické myšlení na druhé straně vedou ke efektivním změnám. Zpětná vazba je zapojena do rozhodovacích procesů a tvorby strategií. Vedení utváří pro neustálou zpětnou vazbu podmínky: časté 360° hodnocení, oponentury, hlasování, anonymní průzkumy a další formy. Pro neformální posuzování firemních záležitostí jsou pořádány pracovní snídaně, diskusní kavárny apod.

Co vám osobně pomůže vstoupit do „feedback culture“?
Ptáte se, co vy osobně můžete dělat pro rozvoj „feedback culture“? Pro začátek malé desatero
1.    Promyslete si vždy, co chcete říct.
2.    Dávejte prostor pro vyjádření druhým.
3.    Vyjadřujte zájem i o odlišné názory a hodnotící postoje.
4.    Méně mluvte a více naslouchejte, aktivně vnímejte.
5.    Analyzujte a ptejte se.
6.    Nebojte se, vyjadřujte kritiku asertivně a s empatií.
7.    Hledejte společná řešení.
8.    Experimentujte a ověřujte si výsledky.
9.    Snažte se o konsensus s přidanou hodnotou.
10.    Podporujte inovativní a kritické myšlení.

Překážky a rizika - co stojí v cestě?
Existují způsoby myšlení a jednání, které k „feedback culture“ přibližují, ale i věci, které nás od ní vzdalují. Co to je? Osobnostní bariéry (strach, ješitnost, pohodlnost). Rozdíly mezi generacemi, gendery, pozicemi apod. Nedůvěra a obavy z důsledků otevřenosti, pravdivosti, upřímnosti. Slabá podpora kultury zpětné vazby, nedostatečné vysvětlení smyslu a cest. Nepřipravenost manažerů a pracovníků, neznalost (netrénovanost). Nevyváženost pochvaly a kritiky.

Hodíme minulost do koše?
Rozhodně ne! Velká část z toho, co jsme se naučili v „éře“ periodických (ročních) hodnocení je použitelná ve „feedback“ kultuře. Výhodou je, že to lze využívat nejen jednou za rok, ale soustavně. A  protože to dobré know how, které máme z minula, budeme využívat každodenně, dostaneme jej „do krve“ a bude působit věrohodněji a efektivněji.

Jste již také na cestě?  
Budování „feedback culture“ je cesta k prosperující a spokojené firmě. Jste již na cestě? Zatím ne? Začněte hned teď! Další tipy a inspiraci najdete na našem LinkedIn profilu. Jaké jsou vaše názory na to, jak se ve firmách lidé hodnotí? Věříme, že společně můžeme vytvořit pracoviště, kde se každý cítí hodnotným a respektovaným. Všechny články zde