Vyplatí se firmám rozvíjet emoční inteligenci zaměstnanců?


Otrok nebo otrokář?

Kdybyste si měli vybrat – být otrokářem nebo otrokem, kým byste byli? Pravděpodobně většina z Vás odpoví, že otrokářem. Tak proč tedy dobrovolně v každodenním životě volíme život otroka? Žijeme v područí našich emocí, často říkáme: „No jo, mám prostě den blbec. Všechno se to sype. Prostě mám špatnou náladu. Naštval mě. “ Nebuďme obětmi, buďme tvůrci. Naše emoce netvoří lidé kolem nás. My sami jsme tvůrci svého životního naplnění a štěstí.

 

Emoční inteligence vs živá mrtvola

Pojem emoční inteligence může působit jako protimluv - jako živá mrtvola, ohlušující ticho či poctivý politik. Co nás jako první napadne - člověk je buď emotivní, nebo racionální. I když to tak nevypadá, oba pojmy se nevylučují, naopak působí ve vzájemné synergii. Pojem emoční inteligence vychází z teorie mnohočetné inteligence, která rozlišuje kromě verbálního a matematicko-logického myšlení, prostorové představivosti, hudebního a pohybově estetického nadání, také interpersonální a intrapersonálníinteligence. Z obou posledně jmenovaných vznikla teorie emoční inteligence.

Úspěch – 20% – IQ

Jenom vysoké IQ pro úspěch v životě nestačí. Výzkumy ukazují, že k úspěchu v životě přispívá výše našeho IQ pouze z 20%.

Můžeme mít vysoké IQ, ale nízkou emoční inteligenci a naopak. Znáte určitě ze svého okolí člověka, o jehož inteligenci nikdo nepochybuje, přesto se chová jako slon v porcelánu  - tu a tam řekne nevhodnou poznámku, která zraní city druhého, nedokáže navázat nenucený společenský rozhovor. Na druhou stranu můžete znát člověka, který ve společnosti září – dokáže naslouchat, vycítí Vaši náladu a přizpůsobí své chování. Přesto by se v testu inteligence zařadil spíše k průměru.  

Dobrá zpráva - oproti IQ, které je převážně vrozené, je možné naši emoční inteligenci v průběhu života dále rozvíjet.

8 důvodů, proč investovat do rozvoje emoční inteligence

1)      Nakažlivost emocí v týmu – jak se vyhnout šíření „blbé nálady“

Emoce jsou nakažlivé. A tak věčně nenaladěný kolega přenáší a roznáší svoji náladu mezi ostatní. A výzkumy mozku jasně prokazují, že negativní emoce omezují naši kreativitu, výkonnost, schopnost řešit problémy. Posilováním emoční inteligence se učíme pracovat s naší špatnou náladou – ideálně se jí vyhnout, či ji následně zmírnit.

2)      Zmírnění konfliktů

Efektivitu pracovních vztahů narušují konflikty mezi kolegy, které mohou vést k vzájemné „sabotáži“ – neochotě sdílet potřebné informace, spolupracovat na projektech, pomáhat si vzájemně. Rozvojem emoční inteligence dochází k pochopení rozdílů mezi lidmi, pochopení důvodů chování „nepřítele“, což samo o sobě směřuje ke zmírnění konfliktů.

3)      Snadnější řízení emočně inteligentního podřízeného

Emočně inteligentní člověk si je vědom svých silných a slabých stránek, svých obav z možných neúspěchů. Dokáže předejít problémům při plnění úkolů, nenechá se odradit špatnou náladou manažera či nevhodným manažerských stylem, dokáže se sám motivovat, přesvědčit druhé o svých nápadech.

4)      Efektivnější leadership

Emočně inteligentní manažer dokáže přizpůsobit svůj manažerský styl lidem ve svém týmu. Rozpoznává jejich silné stránky. Umí citlivě řešit konflikty a předat zpětnou vazbu. Je zaměřen na celkový prospěch firmy, ne na posilování své pozice na úkor druhých. Vede příkladem, zajímá se. Je leaderem. Rozvoj emoční inteligence manažery osvobozuje, dává jim nástroj pro vytvoření tvůrčího prostředí v týmu, ve kterém každý člen může využít svůj potenciál.

5)      Sebepoznání x stabilita emocí x lepší týmová komunikace

Díky posilování emoční inteligence odhalujeme naše mentální modely, které často způsobují v našem životě nepříjemnosti. Stává se Vám, že druzí nenaplňují Vaše standardy? Rozčilujete se nad tím, jak jsou neschopní? Je problém opravdu ve Vašich spolupracovnících anebo se týká i Vašich standardů, které nemusí být ostatními sdíleny? Někdy také bývá problémem uražená ješitnost – ostatní si mě musí vážit a chovat se ke mně s úctou. Co si to ten člověk dovoluje, zvyšovat na mě hlas? Otázka pro Vás – musí se k Vám ostatní chovat s úctou? Kde to je napsáno? Emočně inteligentní člověk vnímá chování druhých jako signál, své zrcadlo a využívá tyto informace jako možnost pro zlepšení komunikace.

6)      Maximální vytěžení klientů

Rozvoj emoční inteligence pomáhá k maximalizaci obchodních příležitostí. Emočně inteligentní obchodník dokáže přizpůsobit styl své komunikace danému klientovi, zjistit jeho zájmy, navázat vztah, což zvyšuje nejen úspěšnost akvizičních hovorů, ale i následného vytěžování klienta. Při obtížích potom obchodník umí uhasit vznikající konflikt, snížit napětí, uklidnit emoce. Dokáže zaměřit pozornost druhých ke konstruktivnímu řešení namísto ke zbytečně důkladné analýze problému a hledání viníků.  

7)      Zvýšení výkonu vystresovaného zaměstnance

V době krize firmy propouští a nepřijímají nové pracovníky. Objem práce se přerozdělí mezi ty stávající. Lidé jsou přepracovaní, ve stresu. Možností, jak zlepšit výkon týmu, je vytváření emočně inteligentního prostředí. V takovém prostředí se lidé cítí příjemně, mají možnost využít svůj potenciál, projevit svoji individualitu. Vnímají svůj přínos, vidí výsledky. To vede samozřejmě k vyššímu výkonu týmu.

8)      Vyšší efektivita vzdělávacích programů

Prohloubením našeho sebeuvědomění a sebeřízení, vzniká pro firmu výrazná přidaná hodnota – dochází k vyšší efektivitě další programů zaměřených na rozvoj měkkých dovedností. V reálu se stává, že zaměstnanec projde např. školením asertivity. Na konci školení ví, jak se prosadit, jak odmítnout, jak vyjádřit konstruktivně svůj názor. Přesto tyto znalosti nepřevede do praxe. Důvod? Emoční bariéry – strach z odmítnutí, strach ze ztráty vztahu. U manažerů se může jednat o nechuť delegovat, i když ví, jak na to. Důvod? Strach ze ztráty výsostného postavení. Strach ze ztráty křesla. Nedůvěra k dovednostem ostatním. Školení emoční inteligence pomáhá tyto bariéry odstranit a zachytit, a tak zvýšit efektivitu celkového vzdělávání.

Olga Lošťáková, M.A. | Autorka je konzultantkou a lektorkou v oblasti komunikace a rozvoje osobnosti

Všechny články zde