Právě otevřené kurzy

| 1  den | 5.700 Kč bez DPH

ASERTIVNÍ KOMUNIKACE - Jak se prosadit a nenechat se manipulovat


Kurz je určen všem, kteří mají zájem prosazovat své názory a zároveň respektovat práva druhých. Je vhodný nejen pro manažery, kteří ve své denní praxi komunikují s kolegy na nejrůznějších úrovních, ale také pro všechny, kteří se chtějí zlepšit ve svých komunikačních dovednostech ať už v zaměstnání, nebo třeba v rámci každodenní komunikace s rodinnými příslušníky.


Základním cílem tréninku je naučit účastníky prakticky využít asertivitu v reálných situacích. V úvodu školení si účastníci vydefinují obtížné komunikační situace, které znají z minulosti, právě prožívají nebo se s nimi mohou setkat. Pravidla asertivity budou v rámci školení aplikována právě na tyto konkrétní situace. 


CO NA KURZU ZÍSKÁTE            
•    Techniky, jak odmítnout požadavek druhých či vyslovit nepopulární názor 
•    Techniky pro odhalení manipulace a pro obranu proti manipulativnímu jednání 
•    Zásady pro poskytnutí kritiky (negativní zpětné vazby) tak, abychom zachovali vztah
•    Návody pro reakce na invektivy, oprávněnou i neoprávněnou kritiku
•    Techniky pro snadnější získání souhlasu a přesvědčení druhých
•    Sebepoznání (našich komunikačních zlozvyků i silných stránek)


Mám zájem
Seznam kurzů