Inspirující objevitelé nebo parťáci? Aneb kterak jsme v TESCO obohatili online trénink.


Za dobu svého působení v oblasti vzdělávání se setkávám převážně se dvěma typy klientů.
Oba typy jsou velmi zajímavé pro práci vzdělávací společnosti, oba mě baví a oba nás jako firmu posouvají vpřed a činí nás konkurence schopnějšími.

První kategorie klientů jsou firmy, které nemají vlastní vzdělávací tým nebo jej mají, ale nemají kapacity na to, aby si vše obstarávaly sami. Mohou to být jak velké firmy, tak i malé téměř rodinné podniky. Tito klienti s námi pracují rádi na rozsáhlejších koncepcích a řešeních problémů, které ve firmě vyvstávají, a to jak z hlediska spolupráce lidí, změn, managementu nebo jednotlivých dovedností pro týmy a oddělení. S těmito klienty se pracuje skvěle, protože společně vymýšlíme a zpracováváme dlouhodobé plány rozvoje a jsme si vzájemně parťáky pro koncepční vzdělávání.

Druhá skupina klientů je paradoxně náročnější. Jsou to klienti, kteří jsou ve většině případů velké korporace. Mají obvykle vlastní vzdělávací týmy, centra, střediska a lidi, kteří vzdělávání zajišťují a sami jsou v této branži experty. Já si je řadím do kategorie klientů, kteří mají touhu nechat se inspirovat. Pro nás je být inspirativní a zároveň přínosný výzva, které se nebráníme. Jsme si vzájemně inspirací a objeviteli.

Takovým vzájemným inspiračním zdrojem pro objevování je pro mě i TESCO Stores. Dlouhodobě máme ve SMARTERu zkušenosti s programy připravovanými pro jejich tým vzdělávačů. A už z podstaty věci se jedná o náročnou cílovou skupinu.

Doba, ve které se vzájemně nemůžeme setkávat, nás v první polovině roku 2020 nakopla k tomu, abychom se naplno začali věnovat formám online vzdělávání. Hledali jsme inspirativní řešení pro vzdělávání ve velmi demotivujících časech. Jedním z nesmírně zajímavých nástrojů je využití kinoautomatu. Historicky jsme s tímto interaktivním nástrojem začali pracovat před 15 lety. O tom, jak jsme jej vyvíjeli si můžete přečíst v našem článku Legendární kinoautomat je zpět. (link https://www.smarter.cz/edukativni-kinoautomat-vzdelavani-ktere-bavi-a-pomaha) V současné době jsme vytvořili mladistvější verzi ve formě animovaných video příběhů, které se perfektně hodí právě pro online. A jak video příběhem vzděláváme? Při tréninku nebo e-learningu účastníci zhlédnou video a rozhodují o pokračování děje, tedy příběhu hlavního hrdiny, obvykle manažera. Jakmile si účastníci vyberou z nabízených možností, co má manažer dělat dále, příběh pokračuje… a oni vidí, jaký dopad mělo jejich rozhodnutí na jednotlivé postavy a řešení celé situace.  

A proč to vnímáme jako užitečné?

V současnosti lidé často pracují na home-office odtržení od kolektivu. Fungovat online je součástí nejen běžného pracovního dne, ale také vzdělávání.  Využitím kinoautomatu mají možnost zprostředkovaně zažít různé situace, které vznikají při osobní (ale také online) komunikaci a kooperaci mezi lidmi, mezi nadřízenými a podřízenými, mezi klienty a dodavateli... 

Při našem prvním telefonátu s Development and Capability Manager ČR a SR v TESCO, AKA šéf vzdělávacího týmu, bylo zmínění kinoautomatu, jako jednoho z nástrojů v online vzdělávání, okamžitě přijato s nadšením a touhou dozvědět se více o tom, jak to funguje.

Protože nemáme programy „ze šuplíku“, domluvili jsme se s klientem, že vytvoříme program pro manažery na téma obtížných pohovorů s podřízenými s konkrétními situacemi, které manažeři v TESCO musejí řešit. Například situace, kdy jako manažer musíte někoho vyhodit, nebo přesunout na jinou pozici. Nebo na první pohled banální situace, kdy si kolegové stěžují na hygienické návyky jednoho z vašich podřízených. Stává se to a zodpovědností manažera je tyto situace uchopit a vyřešit.

Manažeři, kteří se účastnili real-time online tréninku popsali svou zkušenost se zařazením kinoautomatu: „Líbili se mi video nahrávky, které jsou z reality…je to ilustrování situací a je to velmi nápomocné…“, „Kinoautomat je velmi atraktivní prvek.“

Reakce na konci jednotlivých 3,5-hodinových bloků tréninků, ve kterých si kromě kinoautomatu sami zkusili vést tyto obtížné pohovory nebo dávat kritickou zpětnou vazbu, byly velmi pozitivní:

„…ani si nepamatuji, kdy mi takto rychle uběhl čas během online tréninku.“  

„Forma online tréninku mě velmi mile překvapila.“

„Když je kvalitní lektor a kvalitní příprava, pak je online trénink plnohodnotný.“

„Co se týče obsahu sdělování nepříjemných zpráv je to vždy nevyzpytatelné, ale dnes jsme si odnesli, jak si to zjednodušit.“

Věříme, že jsme pomohli snadněji zvládnout tuto velmi náročnou část manažerské práce. Teď už v TESCO plánujeme termíny pro další skupinu manažerů a těšíme se na jejich zkušenosti z praxe a energii, se kterou do našich tréninků jdou.

Příště Vám povím o tom, co nového jsme vytvářeli u našich klientů „parťáků“. A pokud patříte do třetí kategorie klientů, tedy těch, kteří s námi zatím nespolupracují, ozvěte se a buďme si navzájem parťáky nebo inspirátory.

Patricia Glinská, Senior ConsultantVšechny články zde