Právě otevřené kurzy

červen | 1  den | 5.700 Kč bez DPH

JAK PŘIPRAVIT DOKONALÉ AC A JAK JEJ VÉST


V době, kdy poptávka po pracovnících převyšuje nabídku, je jejich získávání docela problém. Ještě větším problémem je vybrat správné pracovníky, kteří se osvědčí a díky naplnění oboustranného očekávání vydrží a budou loajální. Riziko, že očekávání pracovníků i zaměstnavatelů se nenaplní, je velké. Zkušenost úspěšných firem a institucí ukazuje, že snížení tohoto rizika je ve využití metody „Assessment Centre“ (AC). Na workshopu „Recruitment bez rizika“ se přesvědčíte o výhodách AC ve srovnání s jinými způsoby výběru lidí (přijímací pohovory včetně tzv. behaviorálních), naučíte se správně definovat kompetence, které bude AC ověřovat, odzkoušíte si základní metody jejich ověřování využitelné v AC (testy, rolové hry, případové studie, …). Na workshopu společně vytvoříme prototyp AC připraveného na míru vaší organizaci včetně zadání aktivit, záznamových hodnotících listů apod. Vyzkoušíme si praktické vedení postaveného AC (role moderátora, hodnotitelů, pozorovatelů). Více informací...


Obsah kurzu

 • Jak se dělá recruitment, „nábor“ nových lidí? Analýza CV, životopisu, metody „pohovoru“, behaviorální rozhovor, Assessment Centre, pomoc personální agentury. V čem se liší jednotlivé postupy a co je spojuje?
 • Co pro vás mohou udělat personální agentury a co je na vás?
 • Jak získat zájemce? Jak zpracovat nabídku pracovní příležitosti? 
 • Jak analyzovat CV zájemců a jak zpracovat kritéria výběru?
 • Příprava AC z hlediska organizačního, technického a obsahového. Jak pozvat zájemce? 
 • Definování cíle AC a určení kompetencí, jejichž přítomnost u účastníků budeme v průběhu AC sledovat?
 • Výběr metod: test, kvíz, rolová hra, rozhovor, simulace, případová studie, týmové řešení situace… Které metody se hodí pro identifikaci konkrétních kompetencí a vlastností? 
 • Postavte si vlastní AC na míru vašim potřebám a využijte metody, které jsme probrali.
 • Veďte AC – prezentace postavených AC, zpětná vazba od lektora a účastníků.

Organizace kurzu

 • Délka?
  • Jednodenní trénink + online příprava
 • Kde?
  • Plně vybavený tréninkový sál SMARTER
 • Za kolik?
  • 5 700 Kč + DPH zahrnuje online pre-testy, učební pomůcky, skripta a 2 x „coffee break“
 • Pro koho?  
  • Pro personalisty a manažery, kteří jsou unavení z vedení přijímacích pohovorů, na jejichž základě je obtížné rozpoznat, co skutečně v zájemcích je a co je jen dobře naučená „stylizace“.


Mám zájem
Seznam kurzů