Právě otevřené kurzy

| 2  dny | 11.400 Kč bez DPH

JAK PŘIPRAVIT DOKONALÉ AC A JAK JEJ VÉST


Přesvědčte se o výhodách AC ve srovnání s jinými způsoby výběru lidí, naučte se správně definovat kompetence, které bude AC ověřovat, odzkoušejte si základní metody využitelné v AC (testy, rolové hry, případové studie…), postavme společně prototyp AC včetně zadání aktivit, záznamových hodnotících listů apod., vyzkoušejte si praktické vedení „postaveného“ AC (role moderátora, hodnotitelů, pozorovatelů).


ORGANIZACE

  • Program „Jak připravit dokonalé AC a jak jej vést“ je dvoudenní.
  • Probíhá v plně vybavených tréninkových sálech naší společnosti.
  • Cena kurzu je 11400 Kč bez DPH (zahrnuje občerstvení a učební pomůcky).


Mám zájem
Seznam kurzů