Právě otevřené kurzy

| 2  dny | 11.400 Kč bez DPH

LEADERSHIP


Cílem tréninku „Leadership“ je předat vám pokročilé manažerské know-how, které vám usnadní řídit a koordinovat práci v týmech a efektivně pracovat s potenciálem vašich kolegů a podřízených. Zaměříme se zejména na koncept leadershipu jako takového a na možnosti, jak jej variovat, z čeho vycházet a jak nalézt vlastní přístup k leadershipu se zachováním jeho základních principů. Budeme trénovat, jak volit různé formy leadershipu s ohledem na generaci podřízených, jak uzpůsobit komunikaci leadera a skrze individuální přístup dosahovat stanovených cílů.

 


 


OBSAH 

  • Management vs. Leadership; teorie vs. praxe; očekávání moje, firmy a mých podřízených vůči „leaderovi“
  • Přirozený Leadership – co je přirozené vedení a jak se mu obvykle bráníme?
  • Nejčastější bariéry ve vedení (přílišná kontrola, zadržování moci, strach z vedení, chybějící sebedůvěra…)
  • Poznávání bariér, postojů a návyků ve vedení
  • Inkluzivní Leadership – jak se vyvíjí nároky na leadera v současném světě a v interakci s generacemi X, Y a Z
  • Individuální a skupinové koučování, zaměřené na styly vedení

ORGANIZACE

  • Trénink Leadership je dvoudenní.
  • Probíhá v plně vybavených tréninkových sálech naší společnosti.
  • Cena za dvoudenní program je 11400 Kč (zahrnuje učební pomůcky a občerstvení).


Mám zájem
Seznam kurzů