Právě otevřené kurzy

květen | 1  den | 5.700 Kč bez DPH

PERFECT LEADER


Tréninkový workshop „Perfect Leader“ není zamýšlen jen pro manažery. Vést druhé musí každý, kdo chce, aby jeho cíle, zájmy a potřeby druzí lidé (v práci, v rodině, ve sportovním oddíle apod.) vzali za své a udělali vše, co je třeba pro jejich naplnění. Pojem „leader“ chápeme spíše jako „roli“, než jako přidělenou „pozici“.  Vyzkoušíte si různé způsoby, jak lze lidi vést: tradičně a nebo agilně. Ověříte, jak různé způsoby komunikace a vedení jsou nebo nejsou vhodné pro odlišné situace: militantní, mentorský, koučovací a delegující styl. Budete diskutovat o tom, proč je důležité uplatnit specifický genderový a generační přístup. Procvičíte si vedení odlišných typů lidí (analytický, pragmatický, sociabilní a extrovertní typ). Budete zvládat simulované konflikty. A až tím vším projdete, váš život se zjednoduší a zkvalitní, neboť budete svých cílů dosahovat hladce k větší spokojenosti své i druhých. Více informací... 


Obsah kurzu

 • Kdo je „leader“ a co je „management“? Osobnost leadera v kontextu moderního managementu.
 • Role a pozice leadera: co potřebuje „leader“?  Jak získat důvěryhodnost a autoritu?
 • Analýza vlastní autority – poziční, charismatická, odborná a morální autorita. Jak posilovat „čtyři nohy“ autority?
 • Tradiční a agilní způsob budování a vedení týmu – jaký způsob zvolit? Jak může leader podpořit synergii týmu?
 • Jaké jsou zásady působivé manažerské komunikace a prezentace: jak rychle a hladce získat souhlas kolegů?
 • Situační vedení – praktický evergreen: kdy a jak uplatnit militantní, mentorský, koučovací a delegující styl vedení?
 • Jakého vás očekávají různé skupiny a typy kolegů (psychologické, genderové a generační specifika) a jak je využívat v konkrétních situacích?
 • Emoční a sociální inteligence leadera: jak pracovat se svými emocemi, stereotypy a předsudky a jak je vnímat, interpretovat u druhých a správně na ně reagovat.

 

Uvedené okruhy otázek jsou probírány formou úvodních diskusí, shodě na správném postupu a následném procvičení s účastníky (rolové hry, případové studie apod.)

 

Organizace kurzu

 • Délka?
  • Jednodenní trénink + online příprava
 • Kde?
  • Plně vybavený tréninkový sál SMARTER
 • Za kolik?
  • 5 700 Kč + DPHzahrnuje online pre-testy, učební pomůcky, skripta a 2 x „coffee break“
 • Pro koho?  
  • Pro všechny, kteří stojí před otázkou, jak získat týmy či kolegy k uskutečnění svých záměrů nebo úkolů, kterými byli pověřeni. Není podstatné, zda vedete stabilní tým nebo jen dočasný projektový úkol. Prostě potřebujete, aby lidé šli za vámi!


Mám zájem
Seznam kurzů