DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


Jak to vzniklo?

Když v březnu přišla epidemie Covid 19, urychlila celou řadu projektů. Urychlila i potřebu online vzdělávání. Všichni přinášeli svá online řešení a snažili se reagovat na vzniklou situaci, jak nejlépe dovedli.  I my jsme reagovali.

Online trénink pro nás nebyl žádnou novinou, ba právě naopak. První online trénink jsme realizovali v roce 2007 na platformě Webex Training a každému účastníkovi jsme tehdy posílali set sluchátek s kamerou. Z pohledu online vzdělávání to byl pravěk. A reakce klientů byla dost vlažná. Ale plamínek vášně pro online trénink byl zažehnut.
 

Je tedy logické, že po náhle zvýšeném zájmu ze strany našich klientů jsme si připadali jako zkušení harcovníci a směle jsme je informovali, že máme online trénink. Nicméně reakce byla podobně vlažná jako před 13 lety.
 

Kde je chyba?

Po bližší analýze situace jsme dospěli k názoru, že orientovat se na trhu online vzdělávání je i pro zkušeného HR velmi obtížné. Neexistuje jasný rozcestník, který by vedl zdejšího „vzdělavače“ a ukazoval, které nástroje jsou na trhu k dispozici a jejich vhodnost pro klientovu situaci. Pojem online vzdělávání zahrnuje e-learning, microlearning, real-time trénink s živým lektorem, ale i inspirativní videa např. na TEDx. To všechno je online. Rozumějte „přes počítač“. Takže svým způsobem jsou všichni online, vzdělávací společnosti i klienti. Posledních 6 měsíců nás přesvědčilo, že vlastnit některý z online nástrojů rozhodně neznamená, že online vzděláváme. Nejedná se jen o jinou formu, jak interaktivně dostat k účastníkovi žádanou informaci. Jedná se o změnu vzdělávací strategie, jedná se o jiný způsob spolupráce s účastníky. A popravdě se ukazuje, že tato změna není pro každého. Nejtěžší není změna pro účastníky, Ti ji akceptují v drtivé většině snadno a s nadšením. Velmi těžká je změna především pro tréninkové manažery na straně klienta, pro designery vzdělávacích programů, a především pro lektory samé. I ve SMARTERu jsou lektoři, kteří raději zůstali u tradiční prezenční formy.

Začněte online přemýšlet

Základní otázka není, kterou online formu zvolit, ale co chci přinést svým zaměstnancům.
Nejprve je třeba rozlišit, zda chci ovlivňovat – měnit znalosti účastníků, přinášet inspiraci nebo rozvíjet dovednosti. Samozřejmě, že všechno spolu souvisí, ale každou oblast je vhodné rozvíjet jiným způsobem. Pro změnu postoje a myšlení jsou vhodná inspirativní videa nebo video kurzy (asi nejrozšířenější je portál SEDUO). Možné je alternovat Podcasty. Ještě účinnější bývají webináře, tedy online prezentace zajímavých řečníků, které přináší nové myšlenky přes otázky účastníků, zpravidla formou chatu a dokážou inspirovat změnou pohledu na účastníkovu situaci. Případně diskuzemi panelistů. Chcete-li zvýšit účinek myšlenek, které zazní ve videu či u řečníků, doplňte webinář customizovaným microlearningem, který udrží pozornost účastníků u tématu.
 

Pro získávání znalostí se jako nejvhodnější osvědčily všechny formy e-learningu, tedy elektronického způsobu výkladu často s herními prvky, aby výklad byl co nejzábavnější. Nejúčinnější e-learning kombinuje formy krátkých videí průběžných testů, hádanek, kvízů a prezentací. Výrazně interaktivní a gamifikovanou formou e-learningu je „edukativní kinoautomat“, o kterém jsme přinesli informaci v našem předchozím newsletteru. Zachování principů gamifikace zvyšuje účinek e-learningu. Výhodou je, že účastník získává znalosti v čase, který si zvolí a tempem, které si také zvolí. Podobně jako tomu bylo v případě změny postoje. Je vhodné i e-learning doplnit některou z forem microlearningu. Nikoliv však po realizaci, ale jako formu pre-worku.
 

Nejobtížnější je online změna dovedností, ne však nezvládnutelná. Dnes jsou k dispozici platformy, které umožňují plnohodnotný softskillový trénink. Tzv. Real-time trénink s plnou interakcí, zpětnou vazbou, rolovými hrami, vše, na co jsou účastníci zvyklí v clasroom setkání. Ne však každá aplikace je pro tento druh vzdělávání vhodná. Leadeři na trhu jsou platformy ZOOM a Webex. Zdá se, že je v blízké budoucnosti dotáhnou MS Teams a Adobe Connect. Avšak ostatní platformy jsou pro trénink nevhodné. Rozhodně neplatí, že platformy vhodné ke spolupráci, jsou vhodné i pro real-time trénink. Dokonce špatný výběr platformy může odvést i medvědí službu. Protože první zkušenost účastníků s real-time tréninkem může být opravdu špatná. A víte jakou rychlostí se šíří špatná zkušenost.  Pochopitelně výběr dobré platformy není jediným úskalím. Jednoduše nestačí vzít klasický classroom trénink a „přesypat“ je do online prostředí. Obvykle to znamená úplné přepracování koncepce tréninku i způsobu práce lektora.
 

Do online prostředí přešla celá řada diagnostických nástrojů a v kombinaci real-timových platforem úspěšně realizujeme i AC /DC, včetně kooperačních her. Změnily se zadání cvičení  i nástroje pro observery. Zatím nejobtížnější se zdála realizace teambuildingu v online prostředí. Kombinovat online nástroje tak, abyste zabezpečily intimní sdílení a všichni celou dobu programu (aktivity rozložené v celém týdnu) byli 100% zapojeni, byl opravdu „překladatelský oříšek“.
 

Jak se stát plně online?

Posledních několik týdnů se na nás obracejí klienti s požadavkem: „Naučte naše interní lektory učit online“ Dokonce se na trhu objevili i produkty jako „digitální lektor“ apod., naše odpověď však většinou bývá následující. Dodat vašim lektorům řemeslo, jak školit v online prostředí, je jen část úlohy. Nejpodstatnější je vytvořit nebo transformovat strategii online vzdělávání, výběr online nástrojů, změnu modulů a také vytvoření online prostoru pro spolupráci. Stejně důležité jsou komunikační platformy, sdílené prostory a v neposlední řadě zapojit do tvorby koncepce IT oddělení, které může celou strategii pohřbít nebo ji posunout významně výš. Cesta do online vzdělávání nemusí být strastiplná. V současnosti disponujeme znalostmi, jak celou transformaci úspěšně zvládnout a dokážeme touto změnou naše klienty provést.

První krok na vaší cestě do skutečného online vzdělávání může být účast na webináři společnosti SMARTER „Jak se vyznat v on-line vzdělávání?“, kde se máte možnost seznámit s rozdíly mezi jednotlivými nástroji a zažít si to na vlastní kůži.Přihlaste se zde!

Autor textu: Marek Tůma, jednatel společnosti SmarterVšechny články zde