On-line trénink E-learning On-line simulace On-line 360° hodnocení Animovaná videa

Microlearning

Co to je?

Microlearning je komprimovanou formou online vzdělávání prostřednictvím aplikace určené pro smartphony a tablety. Aplikace obsahuje stručné texty, ilustrace, fotografie, grafy, kvízy a testy a formou hypertextových odkazů i zvukové a video soubory. Jde zpravidla o přehled základních znalostí a dovedností v dané tematické oblasti. Využívá principy gamifikace, tzn. hry a soutěže. Účastníci jednoho „microlearnigového programu“ mohou navzájem sledovat své skóre za aktivitu a výsledky testů.

 • Mobilní aplikace, kterou využíváme se jmenuje Talent Cards
 • Microlearning lze využít samostatně
 • Nebo jako individuální přípravu účastníků na budoucí trénink, „follow up“ k tréninkům, připomenutí či ověření znalostí, které účastník získal pomocí jiných forem vzdělávání
 • Použití v chytrých mobilních telefonech prostřednictvím stažení „appky“
 • Délka tréninku: 10 – 15 minut v pravidelných např. denních nebo týdenních intervalech
 • Počet účastníků není omezen

Jak to funguje?

Účastníci jsou vyzváni buď emailem nebo “push” notifikací na obrazovce telefonu ke vstupu do aplikace a v rámci krátkých (10 – 15 minutových bloků) se seznamují s daným tématem. Plní zadané úkoly a na závěr testují, jak se danou věc naučili. V zadaných intervalech jsou vyzváni k přihlášení k dalšímu bloku výuky. Periodicitu „lekcí“ lze nastavit podle potřeby, například jedenkrát týdně.

Video ukázka prostředí Talent Cards

Jaké to má výhody?

 • Časová flexibilita
 • Účastník se v daném časovém intervalu může do aplikace přihlásit kdykoliv a odkudkoliv
 • Využití času při čekání, mezi plněním jednotlivých pracovních úkolů, v dopravních prostředcích apod.
 • Vzdělává se individuálně, není nutné koordinovat s dalšími účastníky, do aplikace se může „vrátit“ a pokračovat v absolvování daného kurzu (v nastavených intervalech)
 • Průběžně můžeme sledovat, jak účastník postupuje a plní zadané úkoly, HR může mít také přístup k výsledkům skupiny
 • Nulové náklady na dopravu účastníků
 • Nulové nebo jen velmi nízké náklady na vybavení účastníka - chytrý telefon

Aktuálně připravené programy

Aktuálně je připraven „balíček“ programů s názvem „Cesta z krize“. Obsahuje moduly:

 • Stres – hrozba nebo výzva?
 • Překonání strachu – jak překonat obavy, které nás limitují?
 • Inovace = kreativita + kritické myšlení – jak udělat osobní a firemní restart?
 • Úspěšná komunikace a prezentace v kostce
 • …a další
Půjdeme do toho společně?