E-learning Microlearning On-line simulace On-line 360° hodnocení Animovaná videa

On-line trénink

Co to je?

Jedná se o živé (v reálném čase konané) online tréninky s lektorem, s využitím aplikace pro práci ve virtuální školícím prostředí se všemi interaktivními nástroji, běžnými při prezenčním tréninku (diskuse, brainstorming, individuální úkoly, kvízy, hlasování, skupinová cvičení, online chat atd.). Online tréninky umožňují skupinovou dynamiku blízkou prezenčním kurzům. Nejde tedy o offline výukové videoprogramy nebo e-learning.

 • Platforma prostřednictvím které fungujeme Zoom.us (umožňuje velkou škálu interaktivních nástrojů, díky kterým lze plnohodnotně nahradit in-house trénink). Umíme se však přizpůsobit i nástrojům, dle zvyklostí klienta např. Webex, aj.
 • Potřebné vybavení: počítač s kamerou nebo tablet případně chytrý telefon a ideálně sluchátka; běžné internetové připojení
 • Aplikace se instaluje účastníkům automaticky, jakmile potvrdí pozvánku na trénink
 • Délka tréninku: max. délka jednoho bloku je 3,5 hodiny v jedom dni
 • Tradiční jednodenní trénink lze v online podobě „překlopit“ do dvou setkání v délce 3,5 hodiny
 • Počet účastníků na jedno online setkání je maximálně 8
 • Méně interaktivní alternativou jsou webináře, které lze realizovat s neomezeným počtem účastníků (interakce pak probíhají pouze formou chatování a hlasování)

Jak to funguje?

Účastník dostane do mailu pozvánku s termínem a časem a odkazem na logovací okno tréninku a všechny další potřebné informace pro „vstup“ do virtuálního prostředí. V daný čas se přihlásí, stáhne si aplikaci a dál už se řídí pokyny lektora. Lektor vysvětlí na začátku tréninku, jakým způsobem v online prostředí fungovat a pravidla, kterými se účastníci budou řídit. Provede je celým procesem a díky tomu se nikdo nemusí obávat, že by nezvládl „technickou obsluhu“. Vše pak běží podobným způsobem jako klasický trénink ovlivněný jen specifiky prostředí aplikace pro virtuální třídu.

Video ukázka prostředí Zoom.us

Jaké to má výhody?

 • Účastník tréninkem tráví jen daný čas – odpadá čas na cestu na trénink a z tréninku
 • Účastník je půl dne na tréninku, druhou polovinu může být normálně v práci
 • Nulové náklady na dopravu, pronájem školících prostor, stravu a ubytování

Aktuálně připravené programy

 • Ekonomika po čase korony - využívání nástroje business model canvas (pro obchodní manažery)
 • Efektivní práce na home office, sebedisciplína (soustředěnost), sebemotivace při práci z domova
 • Vedení obchodního jednání online
 • Jak zvládat (svoje) emoce ve vypjaté situaci, jak pracovat se stresem a obavami
 • Pozitivní nastavení mysli - současná situace jako příležitost
 • Jak vést lidi na dálku - úspěšný „remote leadership“, jak vést porady online
 • Vedení lidí v kritické situaci, zvládání a řízení změn
 • Jak udržet týmového ducha, jak přistupovat k odlišným typům lidí (Osobnostní typologie online)
 • Prezentační a komunikační dovednosti v online prostředí, komunikace na dálku
Půjdeme do toho společně?